Hľadaný výraz

Politika zaobchádzania s konfliktnými minerálmi

Skupina Schaeffler kladie požiadavku na seba i svojich dodávateľov, aby všetky Schaeffler produkty boli bez „konfliktných minerálov“, ktoré sú obstarávané zo zdrojov, ktoré priamo alebo nepriamo financujú konflikty v krajinách alebo pochádzajú z banských aktivít v konfliktných alebo vysokorizikových oblastiach.

Aj keď Schaeffler tieto minerály nenakupuje priamo, spoločnosť si je vedomá toho, že sa konfliktné minerály môžu vyskytovať v dodávateľskom reťazci. Cieľom spoločnosti Schaeffler preto je zodpovedné obstarávanie týchto minerálov integrovaním smernice „OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas” do vlastných skupinových procesov.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať