Hľadaný výraz

Ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri práci

Ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri práci sú dôležité súčasti filozofie spoločnosti Schaeffler Gruppe. Tieto požiadavky rovnako platia pre jej dodávateľov. Nasledujúca tabuľka obsahuje záväzné štandardy k "zakázaným látkam" pre dodávateľov výrobných materiálov spoločnosti Schaeffler Gruppe.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať