Hľadaný výraz

Dodávateľský kódex skupiny Schaeffler

V spoločnosti Schaeffler sa zaoberáme medzinárodnými očakávaniami ohľadom udržateľnosti, aby sme splnili nielen vlastné očakávania, ale aj očakávania našich zákazníkov.

Okrem toho k tejto zodpovednosti zaväzujeme aj našich dodávateľov. Pre všetky budúce, nové dodávateľské vzťahy považujeme preto uznanie dodávateľského kódexu skupiny Schaeffler dodávateľmi za záväzný predpoklad obchodného vzťahu. Pri existujúcich obchodných vzťahoch predpokladáme súhlas s uznaním nášho dodávateľského kódexu v rámci (nasledujúcej) zákazky (nákupu). Dodávateľ môže prejaviť svoj nesúhlas s ním len písomným zamietnutím. Upozorňujeme však, že v tomto prípade môže byť rozhodnutie o nákupe preverené a môže to príp. negatívne ovplyvniť hodnotenie dodávateľa.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať