Hľadaný výraz

Požiadavky kvality

Konkurencieschopnosť a pozícia spoločnosti Schaeffler Gruppe na svetovom trhu sa určuje prostredníctvom kvality svojich produktov. Pritom má bezproblémové zaobstarávanie a spoľahlivosť produktov a výkonov zakúpených od dodávateľov rozhodujúci vplyv na vysokotechnizované výrobné procesy a kvalitu vyrábaných produktov. Požiadavky kvality spoločnosti Schaeffler Gruppe na svojich dodávateľov boli nasledovne zhrnuté na základe medzinárodného štandardu kvality.

Požiadavky kvality na dodávateľov výrobného materiálu

Požiadavky kvality spoločnosti Schaeffler Gruppe na dodávateľov výrobného materiálu boli zhrnuté v "Dohode zabezpečenia kvality s dodávateľmi výrobných materiálov" (QSV) na základe medzinárodného štandardu kvality.

Táto dohoda QSV je usmernený dokument a podlieha zmenám. Platná verzia jednotlivých dokumentov je vždy k dispozícii na tejto internetovej stránke.

Požiadavky kvality na dodávateľov „Embedded Software“

Požiadavky kvality spoločnosti Schaeffler Gruppe na dodávateľov "Embedded Softvéru" boli zhrnuté v "Dohode zabezpečenia kvality s dodávateľmi softvéru" (QSV) na základe medzinárodného štandardu kvality. Platí pre všetkých dodávateľov, ktorí vyvíjajú a dodávajú "Embedded softvér", ktorý tvorí súčasť riadenia, resp. regulácie v mechatronických (čiastkových) systémoch alebo (čiastkových) komponentoch v spoločnosti Schaeffler.

Quality Assurance Agreement with Software Component Suppliers

Single documents

Požiadavky kvality na dodávateľov nástrojov alebo častí strojov viažucich sa na výkres.

Požiadavky kvality spoločnosti Schaeffler Gruppe na dodávateľov nástrojov alebo častí strojov viažucich sa na výkres a tým spojené výkony ako napr. ich povlakovanie alebo tepelné spracovanie boli zhrnuté v Dohode zabezpečenia kvality s dodávateľmi nástrojov na základe medzinárodného štandardu kvality.

Táto dohoda je usmernený dokument a podlieha zmenám. Platná verzia jednotlivých dokumentov je vždy k dispozícii na tejto internetovej stránke.

Dohoda s dodávateľmi náradia o zabezpečení kvality

8D Report SK Stav 2020/09

Požiadavky kvality na dodávateľov obalového materiálu a obalových služieb

Požiadavky kvality spoločnosti Schaeffler Gruppe na dodávateľov obalového materiálu a obalových služieb boli zhrnuté v Dohode zabezpečenia kvality s dodávateľmi obalových materiálov na základe medzinárodného štandardu kvality.

Táto dohoda je usmernený dokument a podlieha zmenám. Platná verzia jednotlivých dokumentov je vždy k dispozícii na tejto internetovej stránke.

Quality Assurance Agreement with Packaging Material Suppliers

Please pay regard to the other applicable parts of the Quality Assurance Agreement with Production Material Suppliers:

Single documents

Applicable documents
Appendix 1 8D Report Stav 2020/09 8D Report Sample Stav 2011/08
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať