Hľadaný výraz

Kvapaliny

V oblasti "Fluid Technology" sa spája rozsiahly program Schaeffler produktov pre hydraulické systémy a kvapalinové čerpadlá. Ložiská a komponenty pre tieto náročné aplikácie musia byť mimoriadne bezpečné a zároveň hospodárne. Tieto požiadavky spĺňa "Fluid Technology" prevažne s individuálnymi, zákazníckymi vývojmi alebo v určitých prípadoch s premyslenými štandardnými produktmi.

Aplikácie

Aplikácie

Čerpadlá dopravujú kvapaliny zo stavu nižšieho tlaku do stavu vyššieho tlaku, zo stavu nižšej geodetickej hladiny do stavu vyššej geodetickej hladiny alebo z rozsahu nižšej rýchlosti prúdenia do rozsahu vyššej rýchlosti prúdenia.

Pritom sa rozlišujú dva základné princípy: volumetrický princíp a princíp prúdenia. Do obežných čerpadiel vstupuje kvapalina axiálne a rýchlo rotujúcim obežným kolesom je uvádzaná do pohybu. V piestovom čerpadle sa kvapalina stláča vo valci pohyblivým piestom.

 • Dopravované médiá
  Betón, fekálie, olej, kondenzát, palivo, chladiace prostriedky, kyseliny / zásady, voda, živiny,
 • Oblasti využitia
  Potravinársky priemysel, stavebníctvo, zavlažovanie, odvodňovanie a zavodňovanie, chemický priemysel, hasiace prístroje, vykurovacia technika, čistenie, hydraulika, petrochémia, kúpaliská, lodná technika, vodárenstvo, baníctvo, technika elektrární

Produkty

Schaeffler produkty pre technológiu kvapalín:

 • Jednoradové valčekové ložiská
 • Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom
 • Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom
 • Naklápacie valčekové ložiská
 • Kuželíkové ložiská
 • Radiálne guľkové ložiská
 • Ložiská so štvorbodovým stykom
Produkty
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať