Hľadaný výraz

Ťažba a spracovanie surovín

V ťažobnom priemysle a pri veľkých dopravných zariadeniach, pri odkrývaní a ťažbe ložísk ropy a zemného plynu a v technológii spracovania surovín postupuje technický pokrok stále rýchlejšie. Náš výskum a vývoj a taktiež intenzívna výmena skúseností s výrobcami a prevádzkovateľmi strojov a zariadení viedli k tomu, že sa trvalo zvyšuje prevádzková bezpečnosť a životnosť ložísk INA a FAG.

Aplikácie

Aplikácie

Pokrokové ložiská pre najrozličnejšie stroje a zariadenia

Tvrdé prevádzkové podmienky a okolité podmienky v zariadeniach a strojoch vyžadujú extrémne robustné ložiská. Naši zákazníci stavajú a prevádzkujú dopravníky na železnú rudu, bane, cementárne, ropné plošiny, drviace stroje, ako aj stavebné stroje a veľké stavby.

 • Baníctvo
  Kolesové rýpadlá, prepravné systémy
 • Úprava
  Drviče, vertikálne mlyny, rúrové mlyny, vibračné sitá
 • Pobrežné zariadenia a zariadenia na voľnom mori
  Agregáty vrtnej veže, vrtné turbíny, bubny na kladenie potrubia

Produkty

Štandardné vyhotovenia a špeciálne ložiská

Podmienky v zariadeniach a strojoch v oblasti ťažby a spracovania surovín sa líšia podľa prípadu použitia. Koncepcia, dimenzovanie a konštrukcia sa riadia prevažne podľa zaťaženia, počtu otáčok, životnosti a okolitých podmienok.

Pre mnohé aplikácie môže konštruktér použiť valivé ložiská normalizovaných konštrukcií a vyhotovení. Niektoré prípady použitia však vyžadujú špeciálne valivé ložiská, ktoré sme vyvinuli pre zvláštne požiadavky v danom odvetví. Najväčšie z týchto ložísk, ktoré sa používajú v strojoch na razenie tunelov, môžu mať vonkajší priemer viac ako štyri metre.

 • Normalizované ložiská
 • Špeciálne ložiská
 • Puzdrá
 • Konštrukčné jednotky
Produkty

Servis

Servis

Technické poradenstvo, údržbárske riešenia a skladové hospodárstvo

Stále kratšie časy vývoja vyžadujú presné dimenzovanie a konštrukciu valivých a klzných ložísk hneď od počiatku. To platí taktiež pre ťažbu a spracovanie surovín. Využitie know-how skúsených odborníkov na ložiská už vo fáze vývoja prináša našim zákazníkom úspory času a nákladov. Preto ponúkame rozsiahle poradenstvo pre konštruktérov, od technických listov cez náš elektronický katalóg až po výpočtové programy.

Spoločnosť Schaeffler ponúka rozmanité údržbárske riešenia, aby sa znížili náklady na údržbu, zabránilo sa neplánovaným prestojom strojov a zvýšila sa ich disponibilita.

Vybrané produkty zo sortimentu ťažobného a spracovateľského odvetvia máme pre našich zákazníkov pripravené vďaka špeciálne vyvinutému skladovému hospodárstvu. Týmto dokážeme náklady na skladové zásoby našich zákazníkov podstatne znížiť a zaisťujeme rýchlu dostupnosť produktov za ceny zodpovedajúce trhu.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať