Hľadaný výraz

Ostatné uloženia

Ložiská spoločnosti Schaeffler bodujú aj pri kotvení trolejových drôtov a výhybkách, naklápacích dráhových vozidlách a stabilizácii rozchodov, ako aj nastavení rozchodu kolies s robustnosťou, spoľahlivosťou a vysokou hospodárnosťou. Okrem toho v ložiskách dverových systémov a nástupných pomôcok, pri spojení vozňovej skrine a otočného podvozku a brzdových systémov, zabezpečujú bezpečnosť a dlhú životnosť.

Bezpečné a spoľahlivé napriek tomu trvalo namáhané

INA axiálne guľkové ložiská s kosouhlým stykom
INA axiálne guľkové ložiská s kosouhlým stykom

Železničná sieť predstavuje ako hospodársky prostriedok s dlhou životnosťou dlhodobú investíciu, ktorá je roky vystavovaná intenzívnemu namáhaniu. Ložiská spoločnosti Schaeffler prispievajú k tomu, aby napríklad výhybky a kotvenia trolejových drôtov spoľahlivo fungovali dlhé roky.

Preverený dizajn garantuje bezpečnosť a funkčnosť

Malá hmotnosť, minimálny konštrukčný priestor, ľahký chod a spoľahlivosť sú požiadavky na moderné brzdové systémy v koľajových vozidlách. Uplatňujú sa tu prednosti INA ihlových ložísk, ihlových puzdier, axiálnych ihlových ložísk a puzdrových voľnobežiek a umožňujú perspektívny vývoj.

INA ihlové puzdrá
INA ihlové puzdrá

Krátke cestovné časy a viac komfortu vďaka vyšších rýchlostiam

Jednotky s opornými valčekmi
Jednotky s opornými valčekmi

INA ložiská pre naklápaciu dráhovú techniku a stabilizáciu rozchodu kolies v InterCity doprave zabezpečujú krátke cestovné časy a vyšší komfort. V závislosti od aplikácie sa používajú INA oporné valčeky, valčekové ložiská s kruhovými drážkami, ihlové axiálne valčekové ložiská a bezúdržbové radiálne kĺbové ložiská. Schaeffler ložiská pre naklápaciu dráhovú techniku sú zabudované napríklad vo švajčiarskych InterCity vlakoch (ICN), ako aj vo vlaku New Pendolino od spoločnosti Alstom.

Zníženie nákladov a časová úspora vďaka nastaveniu rozchodu kolies

Rozdielne rozchody v Európe a Ázii bežne spôsobujú oneskorenia pri medzinárodnej osobnej a nákladnej doprave. Zariadenia na zmenu rozchodu kolies na hraničných staniciach spolu s dvojrozchodným dvojkolesím na vozidle umožňujú rýchle a hospodárne prispôsobenie rozchodu kolies na náprave.

Bezúdržbové cylindrické klzné puzdrá a INA oporné valčeky podopierajú mechanizmus na zmenu rozchodu kolies a prispievajú k predĺženiu intervalov údržby komplexného prestavovacieho zariadenia. Napríklad v systéme na nastavenie rozchodu kolies SUW 2000 firmy ZNTK Poznaň S.A.

Dobré jazdné vlastnosti vďaka bezúdržbovosti

Spojky prenášajú ťažné sily lokomotívy na pripojené vagóny alebo vzájomne spájajú viacero poháňaných jednotiek. Niektoré špeciálne konštrukcie ako napr. krátke spojky nenesú len ťažné sily, ale aj tlakové a tiažové sily.

INA kĺbové ložiská sa v tejto oblasti úspešne používaj už viac ako 30 rokov. Najprv to boli kĺbové ložiská v kombinácii oceľ/oceľ s povinnou údržbou. Dnes sú to vďaka účinnosti klznej vrstvy ELGOGLIDE bezúdržbové vyhotovenia s veľmi dlhou životnosťou. Toto vyšlo v ústrety prevádzkovateľom vozidiel, ktorým sa znížili náklady na údržbu a prestoje.

V tejto oblasti sa vďaka tuhosti a nízkej vôle spoľahlivo používajú už dlhé roky

Zberače prúdu alebo pantografy prenášajú elektrickú energiu pevne namontovaných prúd vedúcich trakčných vedení k elektrickým spotrebičom vozidla. Túto úlohu musia spoľahlivo plniť za najrôznejších prevádzkových podmienok. Podmienky použitia siahajú od maximálnych rýchlostí až do 500 km/h až po prevádzkové teploty pod - 40°C, pričom sú tieto súčiastky takýmto poveternostným vplyvom vystavené bez ochrany.

Ložiská spoločnosti Schaeffler Gruppe umožňujú riešenia s nízkym trením, ľahkým chodom a úsporným zástavbovým priestorom, ktoré zároveň spĺňajú potrebnú tuhosť s malou vôľou pre bezproblémové dlhoročné použitie.

Nízke náklady na údržbu vďaka odolnosti a robustnosti

Ložiská od spoločnosti Schaeffler sa používajú v dverových systémoch osobných vozňov, nákladných vozňov a nástupísk. Pojazdné valčeky, oporné valčeky a čapové valčeky, lineárne guľôčkové puzdrá, ako aj radiálne kĺbové ložiská a kĺbové hlavice zabezpečujú vysokú spoľahlivosť a dlhé intervaly údržby vysoko namáhaných a komplexných systémov.

Osobné vozne

Otváranie dverí v osobných vozňov sa často vyznačuje rotačným vyklápacím pohybom a lineárnym otváracím pohybom krídiel dverí. Bezúdržbové INA kĺbové ložiská a kĺbové hlavice spoľahlivo zabezpečujú tieto pohyby. Čiastočne sa dajú použiť aj upínacie ložiská s prírubovými puzdrami. Systémy s pojazdnými valčekmi a lištami alebo lineárne jednotky so systémami s obehom guliek preberajú lineárne pohyby.

Ako prídavná podpera sa takisto osvedčili pojazdné valčeky, ktoré spoľahlivo vedú ako momentová podpera otvárací pohyb. Doby použitia sú často viac než 10 rokov.

Nákladné vozne

Dverové systémy v nákladných vozňoch, napríklad v posuvnej stene vagónu a samovykladacieho vagónu, sú veľmi rozmanité. Oporné valčeky, pojazdné valčeky, ihlové ložiská a kĺbové ložiská spoločnosti Schaeffler zabezpečujú požadovanú robustnosť a dlhú životnosť, ako aj nízke náklady na údržbu. Používajú sa pre sklápacie a poklopové mechanizmy. Okrem toho zabezpečujú spoľahlivú funkciu posuvných zariadení a vedení, ako aj momentových podpier, tyčového ústrojenstva a uložení hnacieho ústrojenstva.

Maximálny možný jazdný komfort aj na nepohodlných tratiach

Spojenie vozňovej skrine a otočného podvozku preberajú pri moderných električkách a podzemných dráhach často otočné spojenia s konštrukciou guľkového ložiska so štvorbodovým stykom. Montážne miesta týchto ložísk sa vyznačujú veľkým výskytom nečistôt, dlhodobým používaním, vibráciami, vysokým zaťažením pri nehodách a zlým prístupom. Otočné spojenia spoločnosti INA sa v tomto náročnom prostredí osvedčujú nasledujúcimi vlastnosťami:

  • dobré utesnenie so zlepšenou ochranou voči sálaniu pary
  • ochrana proti korózii Corrotect®
  • predpäté systémy obežných dráh
  • špeciálne mazivá
  • dlhé intervaly údržby
  • vysoká spoľahlivosť
  • jednoduchá montáž

Používajú sa rôzne špeciálne konštrukčné vyhotovenia napr. s prídavnými krytmi a integrovaným nastavovacím a nastaviteľným tlmičom vlnivého pohybu.

Maximálna nosnosť pod extrémnym zaťažením

V mnohých moderných koľajových vozidlách sú jednotlivé vozňové skrine vzájomne prepojené prechodmi, aby sa mohli cestujúci vo vozidle prechádzať z jednej časti do druhej. Spojenie vozňov preberajú bezúdržbové INA kĺbové ložiská a kĺbové hlavice, ktoré aj pod extrémnou záťažou, ako napríklad pri nárazoch nárazníka, spájajú maximálnu nosnosť s malými rozmermi ložísk, nízkym trením ložísk a dlhou prevádzkovou životnosťou. Okrem toho INA kĺbové ložiská zabezpečujú viac komfortu ako napríklad v nízkopodlahových kĺbových vozidlách "Combino" od spoločnosti Siemens.

Horný stredný kĺb

Horné stredné kĺby spájajú vozňové skrine v oblasti strechy. Bezúdržbové radiálne kĺbové ložiská a kĺbové hlavy umožňujú v závislosti od celkovej konštrukcie potrebné otočné a sklopné pohyby a nakláňanie pri jazde do zákruty, do svahu a zo svahu.

Spodný stredný kĺb

Spodné stredné kĺby spájajú vozňové skrine v oblasti podlahy. Kĺbové ložiská s kosouhlým stykom a axiálne kĺbové ložiská zabezpečujú otáčavé, vyklápacie a sklápacie pohyby pri jazde v zákrutách a svahoch a zároveň sa prispôsobujú polohe koľají. Okrem toho ložiská prenášajú všetky sily zrýchlenia medzi vozňami. V prípade nízkopodlahových vozidiel nesú navyše hmotnosť nesenej vozňovej skrine bez otočného podvozku.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať