Hľadaný výraz

Smernica o súboroch cookies

Pokyny k používaniu súborov cookies

V prípade, že navštívite jednu z webových stránok spoločnosti Schaeffler AG a spoločností, v ktorých má samotná Schaeffler AG priamu alebo nepriamu väčšinovú účasť (skupina Schaeffler), na Vašom koncovom zariadení sa uložia informácie vo forme tzv. súborov cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky, uchovávajú nastavenia a údaje vo vašom prehliadači a umožňujú prispôsobenie webovej stránky Vašim záujmom a zobrazenie reklamy založenej na záujmoch na iných webových stránkach. Prostredníctvom súborov cookies nezískavame žiadne osobné údaje okrem prípadu, že ste nám na to dali svoj výslovný súhlas.

In particular we inform you about the following services and cookies:

a) Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie získané prostredníctvom súboru cookie pri Vašom používaní tejto webovej stránky sa zašlú na server Google v USA a tam sa uložia. V prípade aktivácie IP anonymizácie na tejto webovej stránke bude ale Vaša IP adresa zo strany Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch budú úplné IP adresy prenesené na server Google v USA a tam skrátené. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google tieto informácie použije s cieľom vyhodnotiť Vaše používanie webovej stránky, vypracovať správy o aktivitách na webovej stránke a poskytnúť ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a používaním internetu vo vzťahu k prevádzkovateľovi webovej stránky.

IP adresy, ktoré boli zaslané z Vášho prehliadača v rámci Google Analytics, Google nespojí s ostatnými údajmi. Upozorňujeme Vás na to, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „anonymizeIp;“, aby sa zaistilo anonymizované získavanie IP adries (tzv. IP-Masking).

Získavaniu údajov prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na tento odkaz Deaktivujte službu Google Analytics Vloží sa súbor cookie pre Opt-Out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Alternatívne si môžete tiež stiahnuť a inštalovať plugin pre prehliadač dostupný pod týmto odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov zo strany Google Analytics nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/gb.html resp. na https://policies.google.com/.

b) Reklamné funkcie Google
Táto webová stránka používa reklamné funkcie Google. Na zavedenie opísaných reklamných funkcií Google využíva súbory cookies. Pomocou súborov cookies možno správanie používateľov pri návšteve webovej stránky analyzovať a napokon použiť napríklad na reklamu vychádzajúcu z používania a záujmov.

Táto webová stránka používa funkciu remarketingu od Google. Prostredníctvom tejto funkcie možno návštevníkov webovej stránky cielene oslovovať s reklamou súvisiacou so záujmami v prípade, že navštívia iné webové stránky v rámci Google Display Network alebo využijú vyhľadávanie cez Google a predtým navštívili určité sekcie tejto webovej stránky. V rámci funkcie remarketingu možno uložiť súbor cookie DoubleClick od Google.

Keď uskutočňujeme komunikačnú/marketingovú kampaň, ktorej cieľovým kanálom je online reklama, používame AdWords, pri ktorých sa Vám s pomocou funkcie remarketingu zobrazuje reklama na základe Vašich pravdepodobných záujmov a Vášho používania tejto webovej stránky. V závislosti od cieľa reklamnej kampane sa môže pritom uložiť tzv. súbor cookie pre konverziu alebo súbor cookie pre reklamné štandardy, a to s cieľom zistiť, či používateľ videl reklamu a či na ňu klikol.

V rámci reklamných funkcií od Google Analytics sú vytvárané správy týkajúce sa dojmov v Google Display Network, ako aj správy o predpokladaných demografických znakoch a pravdepodobných záujmoch návštevníkov webovej stránky. O Vašich predpokladaných demografických znakoch a Vašich pravdepodobných záujmoch sa dozvedáme prostredníctvom Vášho používania našich webových stránok a aplikácií alebo od iných spoločností, ktoré rovnako používajú reklamné funkcie Google s cieľom pochopiť Vaše pravdepodobné záujmy. Tieto informácie sa uložia v súbore cookie pre reklamné štandardy Google a v súbore cookie Google pre DoubleClick, pričom sa môžu poskytnúť tretej osobe, napríklad inzerentovi.

Google nespojí IP adresu zaslanú z Vášho prehliadača s inými údajmi od Google. K získavaniu, prenosu alebo vyhodnocovaniu osobných údajov nedôjde.

Pod nasledovným odkazom sa dozviete, ako môžete zabrániť získavaniu údajov prostredníctvom reklamných funkcií Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922.

Podrobnejšie informácie o reklamných funkciách Google a použitých súboroch cookies, ako aj vyhlásenie o ochrane údajov v rámci reklamných funkcií Google môžete nájsť tu: https://www.google.com/policies/technologies/ads/, resp. https://policies.google.com/.

c.) Facebook Pixel
This website uses the online marketing-tool “Facebook-Pixel“ of Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, and Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, if you are resident in the EU ("Facebook").

The Facebook Pixel is embedded on our website. After you are redirected to our website by clicking on one of our Facebook ads, we may collect information about your user behavior on our site, for example the interaction with elements on our website and the web pages accessed as a result. This allows us to evaluate the effectiveness of our Facebook ads for statistical and market research purposes and to optimize future advertising measures.

Facebook processes your data under its own data protection responsibility as part of Facebook's data usage policy. You can find information about Facebook ads and Facebook pixels with the following links: https://www.facebook.com/policy and https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Opt-out: To permanently prevent the collection of usage data, please use the following link: https://www.facebook.com/policies/cookies/

As a registered Facebook user, you can also set what types of ads are displayed to you within Facebook. Call the following link: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

d.) LinkedIn Insight Tag
This website uses the online marketing tool "Insight Tag" of LinkedIn Inc, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA, or LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, if you are a resident of the EU ("LinkedIn").

The Insight Tag is a piece of lightweight JavaScript code that we embedded on our web-site. After you are redirected to our website by clicking on one of our LinkedIn ads, we may track information about conversions, retarget website visitors and obtain demo-graphic information about LinkedIn members who view those ads. This includes, for in-stance, job titles, employers, or the industry in which they work.

This allows us to evaluate the effectiveness of our LinkedIn ads for statistical and market research purposes and to optimize future advertising measures.

Data collected through the LinkedIn Insight Tag:
  • Device information
  • IP address
  • Referrer URL
  • Timestamp
  • Browser information

LinkedIn processes your data under its own data protection responsibility within the framework of the LinkedIn data use policy. Notes on LinkedIn ads and Insight tags can be found in the links below: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy and https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=content_footer-cookie-policy

Opt-out: To permanently prevent the collection of usage data, please use one of the fol-lowing links: http://www.aboutads.info/choices or http://www.youronlinechoices.eu. As a registered LinkedIn user, you can also set what types of ads you are shown within LinkedIn. To do this, call up the following link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out?trk=microsites-frontend_legal_cookie-policy.

Správa súborov cookies

Proti používaniu súborov cookies môžete namietať, v dôsledku čoho sa na Vašom koncovom zariadení nebudú ukladať žiadne súbory cookies. Môžete tak urobiť napríklad prostredníctvom príslušného nastavenia vo svojom internetovom prehliadači. Upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť podľa okolností využiť v plnom rozsahu všetky funkcie tejto webovej stránky.

V prípade, že chcete na našej webovej stránke deaktivovať iba jednotlivé súbory cookies, resp. služby, potrebné informácie k aktuálnym službám nájdete v bode 1 tejto Smernice o súboroch cookies.

Nižšie sa nachádzajú odkazy, pod ktorými nájdete podrobné informácie o deaktivácii súborov cookies v bežných prehliadačoch:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Okrem toho by sme Vás chceli odkázať na stránku Iniciatívy pre sieťovú reklamu o deaktiváciihttp://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp a na stránku Digital Advertising Alliance o deaktivácii http://www.aboutads.info/choices.

Otázky týkajúce sa Smernice o súboroch cookies je potrebné zaslať na: Dataprivacy@Schaeffler.com

Stav: Verzia 1.0, 08.05.2018

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať