Hľadaný výraz

Smernica o súboroch cookies

Pokyny k používaniu súborov cookies

V prípade, že navštívite jednu z webových stránok spoločnosti Schaeffler AG a spoločností, v ktorých má samotná Schaeffler AG priamu alebo nepriamu väčšinovú účasť (skupina Schaeffler), na Vašom koncovom zariadení sa uložia informácie vo forme tzv. súborov cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky, uchovávajú nastavenia a údaje vo vašom prehliadači a umožňujú prispôsobenie webovej stránky Vašim záujmom a zobrazenie reklamy založenej na záujmoch na iných webových stránkach. Prostredníctvom súborov cookies nezískavame žiadne osobné údaje okrem prípadu, že ste nám na to dali svoj výslovný súhlas.

In particular we inform you about the following services and cookies:

a) Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie získané prostredníctvom súboru cookie pri Vašom používaní tejto webovej stránky sa zašlú na server Google v USA a tam sa uložia. V prípade aktivácie IP anonymizácie na tejto webovej stránke bude ale Vaša IP adresa zo strany Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch budú úplné IP adresy prenesené na server Google v USA a tam skrátené. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google tieto informácie použije s cieľom vyhodnotiť Vaše používanie webovej stránky, vypracovať správy o aktivitách na webovej stránke a poskytnúť ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a používaním internetu vo vzťahu k prevádzkovateľovi webovej stránky.

IP adresy, ktoré boli zaslané z Vášho prehliadača v rámci Google Analytics, Google nespojí s ostatnými údajmi. Upozorňujeme Vás na to, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „anonymizeIp;“, aby sa zaistilo anonymizované získavanie IP adries (tzv. IP-Masking).

Získavaniu údajov prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na tento odkaz Deaktivujte službu Google Analytics Vloží sa súbor cookie pre Opt-Out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Alternatívne si môžete tiež stiahnuť a inštalovať plugin pre prehliadač dostupný pod týmto odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov zo strany Google Analytics nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/gb.html resp. na https://policies.google.com/.

b) Reklamné funkcie Google
Táto webová stránka používa reklamné funkcie Google. Na zavedenie opísaných reklamných funkcií Google využíva súbory cookies. Pomocou súborov cookies možno správanie používateľov pri návšteve webovej stránky analyzovať a napokon použiť napríklad na reklamu vychádzajúcu z používania a záujmov.

Táto webová stránka používa funkciu remarketingu od Google. Prostredníctvom tejto funkcie možno návštevníkov webovej stránky cielene oslovovať s reklamou súvisiacou so záujmami v prípade, že navštívia iné webové stránky v rámci Google Display Network alebo využijú vyhľadávanie cez Google a predtým navštívili určité sekcie tejto webovej stránky. V rámci funkcie remarketingu možno uložiť súbor cookie DoubleClick od Google.

Keď uskutočňujeme komunikačnú/marketingovú kampaň, ktorej cieľovým kanálom je online reklama, používame AdWords, pri ktorých sa Vám s pomocou funkcie remarketingu zobrazuje reklama na základe Vašich pravdepodobných záujmov a Vášho používania tejto webovej stránky. V závislosti od cieľa reklamnej kampane sa môže pritom uložiť tzv. súbor cookie pre konverziu alebo súbor cookie pre reklamné štandardy, a to s cieľom zistiť, či používateľ videl reklamu a či na ňu klikol.

V rámci reklamných funkcií od Google Analytics sú vytvárané správy týkajúce sa dojmov v Google Display Network, ako aj správy o predpokladaných demografických znakoch a pravdepodobných záujmoch návštevníkov webovej stránky. O Vašich predpokladaných demografických znakoch a Vašich pravdepodobných záujmoch sa dozvedáme prostredníctvom Vášho používania našich webových stránok a aplikácií alebo od iných spoločností, ktoré rovnako používajú reklamné funkcie Google s cieľom pochopiť Vaše pravdepodobné záujmy. Tieto informácie sa uložia v súbore cookie pre reklamné štandardy Google a v súbore cookie Google pre DoubleClick, pričom sa môžu poskytnúť tretej osobe, napríklad inzerentovi.

Google nespojí IP adresu zaslanú z Vášho prehliadača s inými údajmi od Google. K získavaniu, prenosu alebo vyhodnocovaniu osobných údajov nedôjde.

Pod nasledovným odkazom sa dozviete, ako môžete zabrániť získavaniu údajov prostredníctvom reklamných funkcií Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922.

Podrobnejšie informácie o reklamných funkciách Google a použitých súboroch cookies, ako aj vyhlásenie o ochrane údajov v rámci reklamných funkcií Google môžete nájsť tu: https://www.google.com/policies/technologies/ads/, resp. https://policies.google.com/.

c.) Facebook Pixel
Táto webová stránka používa online marketingový nástroj „Facebook-Pixel“ spoločnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ak máte trvalý pobyt v EÚ (ďalej len „Facebook“).

Nástroj Facebook Pixel je integrovaný do našej webovej stránky. Po presmerovaní na našu webovú stránku kliknutím na jednu z našich facebookových reklám môžeme zhromažďovať in-formácie o vašom používateľskom správaní, napr. o interakcii s prvkami na našej webovej stránke, ako aj na webových stránkach, na ktoré v dôsledku toho prejdete. Vďaka tomu môžeme vyho-dnocovať účinnosť našich facebookových reklám na štatistické účely a účely prieskumu trhu a op-timalizovať budúce opatrenia v oblasti reklamy.

Facebook spracúva vaše údaje v rámci vlastnej zodpovednosti v oblasti ochrany údajov na zákla-de zásad používania údajov Facebooku. Informácie o facebookových reklamách a nástroji Face-book Pixel nájdete prostredníctvom nasledujúcich prepojení: https://www.facebook.com/policy a https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Možnosť vyjadriť nesúhlas: Ak chcete natrvalo zabrániť zhromažďovaniu údajov o používaní, použite jedno z nasledujúcich prepojení: http://www.aboutads.info/choices alebo http://www.youronlinechoices.eu.

Ako registrovaný používateľ Facebooku môžete okrem toho nastaviť, aké druhy reklám sa vám v rámci Facebooku budú zobrazovať. Môžete to vykonať prostredníctvom nasledujúceho prepoje-nia: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

d.) LinkedIn Insight Tag
Táto webová stránka používa online marketingový nástroj „Insight Tag“ spoločnosti LinkedIn Inc., 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA, resp. LinkedIn Ireland Unlimited Company., Wil-ton Place, Dublin 2, Írsko, ak máte trvalý pobyt v EÚ (ďalej len„LinkedIn“).

Nástroj Insight Tag je integrovaný do našej webovej stránky ako jednoduchý kód JavaScriptu. Po presmerovaní na našu webovú stránku kliknutím na jednu z našich reklám na stránke LinkedIn môžeme sledovať informácie o konverziách, vykonať retargeting návštevníkov webovej stránky a získavať demografické informácie o členoch LinkedIn, ktorí si dané reklamy prezerajú. K tomu pat-ria napríklad pracovné pozície, zamestnávatelia alebo odvetvie, v ktorom pracujú.

Vďaka tomu môžeme vyhodnocovať účinnosť našich reklám na stránke LinkedIn na štatistické účely a účely prieskumu trhu a optimalizovať budúce opatrenia v oblasti reklamy.

Údaje zhromažďované nástrojom LinkedIn Insight Tag:

  • Informácie o zariadení
  • IP adresa
  • URL adresa odkazujúceho servera
  • Časová pečiatka
  • Informácie o prehliadači

Spoločnosť LinkedIn spracúva vaše údaje v rámci vlastnej zodpovednosti v oblasti ochrany údajov na základe zásad používania údajov spoločnosti LinkedIn. Informácie o reklamách na stránke Lin-kedIn a nástroji Insight Tags nájdete prostredníctvom nasledujúcich prepojení: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy a https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=content_footer-cookie-policy.

Možnosť vyjadriť nesúhlas: Ak chcete natrvalo zabrániť zhromažďovaniu údajov o používaní, použite jedno z nasledujúcich prepojení: http://www.aboutads.info/choices alebo http://www.youronlinechoices.eu. Ako registrovaný používateľ LinkedIn môžete okrem toho nastaviť, aké druhy reklám sa vám v rámci stránky LinkedIn budú zobrazovať. Môžete to vykonať prostredníctvom nasledujúceho prepojenia: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out?trk=microsites-frontend_legal_cookie-policy.

Správa súborov cookies

Proti používaniu súborov cookies môžete namietať, v dôsledku čoho sa na Vašom koncovom zariadení nebudú ukladať žiadne súbory cookies. Môžete tak urobiť napríklad prostredníctvom príslušného nastavenia vo svojom internetovom prehliadači. Upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť podľa okolností využiť v plnom rozsahu všetky funkcie tejto webovej stránky.

V prípade, že chcete na našej webovej stránke deaktivovať iba jednotlivé súbory cookies, resp. služby, potrebné informácie k aktuálnym službám nájdete v bode 1 tejto Smernice o súboroch cookies.

Nižšie sa nachádzajú odkazy, pod ktorými nájdete podrobné informácie o deaktivácii súborov cookies v bežných prehliadačoch:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Okrem toho by sme Vás chceli odkázať na stránku Iniciatívy pre sieťovú reklamu o deaktiváciihttp://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp a na stránku Digital Advertising Alliance o deaktivácii http://www.aboutads.info/choices.

Otázky týkajúce sa Smernice o súboroch cookies je potrebné zaslať na: Dataprivacy@Schaeffler.com

Stav: Verzia 1.0, 08.05.2018

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať