Hľadaný výraz

Koncentračné solárno-termické elektrárne

Solárno-termické zariadenia využívajú teplo zo slnečného žiarenia. Slnečné lúče sa pomocou reflektorov sústreďujú na absorbér a využívajú sa na zahrievanie kvapaliny, ktorá sa vyrába prostredníctvom výmenníka tepla vodnú paru. Tým sú poháňané turbíny a generátory tak, ako aj v bežných termických elektrárňach. Medzi solárno-termické zariadenia patria aj elektrárne s parabolovými žľabmi, Fresnelove elektrárne a solárne veže. Špeciálnu formu predstavujú Stirlingove elektrárne, v ktorých sústredené slnečné lúče priamo poháňajú Stirlingov motor, ktorý zasa poháňa generátor.

Ak majú byť slnečné lúče sústreďované aj zo vzdialených heliostatov presne na absorbér solárnej veže, musia sa sledovacie systémy zrkadiel pohybovať s vysokou presnosťou. Uloženia musia pracovať s najmenším možným trením a s vysokou tuhosťou.

Vyšší výkon vďaka precízne uloženému sledovaniu

V sledovacích systémoch sa používajú valivé a klzné ložiská, napríklad bezúdržbové korýtka s kovovo-polymérovou kompozitnou klznou vrstvou. V konštrukciách s parabolovými žľabmi približne od dĺžky 200 m minimalizujú torziu dlhej osi, ktorá ohrozuje odrážanie slnečných lúčov na rúru absorbéra.

Spoločnosť Schaeffler napríklad dvojosové prevody pre heliostaty s rozmerom 120 m² vybavuje vysoko nosnými a tuhými valčekovými ložiskami s kosouhlým stykom. Vysoké záťaže, ktoré vyplývajú z veľkej hmotnosti zrkadla a síl vetra, je možné týmto spôsobom spoľahlivo zachytávať. Zariadenie tak veľmi presne sleduje slnko.

INA klzné ložiská

Kovovo-polymérové kompozitné klzné ložiská, korýtka
Kovovo-polymérové kompozitné klzné ložiská, korýtka

Kovovo-polymérové kompozitné klzné ložiská

Kovovo-polymérové kompozitné klzné ložiská sú hospodárnou alternatívou pre použitia s najmenším zástavbovým priestorom a porovnateľne vysokou klznou rýchlosťou. V solárnych elektrárňach sa môžu používať pre uloženia sledovacích systémov, napríklad elevačných osí. Klzné ložiská je možné objednať ako puzdrá a zväzky puzdier, ako aj axiálne podložky, korýtka a pásy.

Výhody:
 • s minimálnou údržbou alebo bez údržby
 • nízke opotrebenie
 • konštantne nízke hodnoty trenia počas celej doby životnosti
Klzné puzdro s ELGOTEX
Klzné puzdro s ELGOTEX

Klzné puzdrá s ELGOTEX

Klzné puzdrá s ELGOTEX sú odolné voči nárazom a náklonom. Na vyžiadanie sú možné aj riešenia podľa želaní zákazníka, napríklad špeciálne rozmery alebo špeciálne tolerancie. Ložiská existujú aj s integrovaným tesnením.

Výhody:
 • bez údržby
 • mimoriadne robustné
 • veľmi dobré tlmiace vlastnosti
 • nízke opotrebenie pri nezmenenej hodnote trenia (suché mazanie)
 • odolnosť voči nečistotám
 • odolnosť proti korózii
Klzné puzdro s ELGOGLIDE
Klzné puzdro s ELGOGLIDE

Klzné puzdrá s ELGOGLIDE

Klzné puzdrá s ELGOGLIDE majú dobré tlmiace vlastnosti. Ako ochrana proti korózii je možné vyhotovenie ložiska s prídavným povlakom oceľového podporného telesa. Klzné puzdrá je možné objednať aj s integrovaným tesnením.

Výhody:
 • bez údržby
 • maximálna statická a dynamická nosnosť na malom zástavbovom priestore
 • suché mazanie
 • veľmi nízke trenie
 • veľmi nízky moment odtrhu bez efektu "Stick-Slip"

INA kĺbové ložiská

bezúdržbové kĺbové ložisko
bezúdržbové kĺbové ložisko

Bezúdržbové kĺbové ložiská

Bezúdržbové kĺbové ložiská sa používajú ako suché klzné ložiská pre precízne a plynulé otáčanie parabolových žľabov. K dispozícii sú rôzne ELGOGLIDE a PTFE klzné vrstvy, ako aj vyhotovenia s prídavným ochranným povlakom voči korózii - v závislosti od účelu použitia a záťaže.

Výhody:
 • vysoká nosnosť pri nízkej hmotnosti
 • optimálne pre pomalé a precízne otáčavé pohyby
 • dlhá životnosť
kĺbové ložisko s povinnou údržbou
kĺbové ložisko s povinnou údržbou

Kĺbové ložiská s povinnou údržbou

Ložiská s povinnou údržbou musia byť premazávané cez klzné dvojice oceľ/oceľ alebo oceľ/bronz. Pri dimenzovaní uloženia je potrebné dbať na to, aby bolo ložisko dostatočne zásobené mazacím tukom. Tieto ložiská sú dostupné ako radiálne ložiská, ložiská s kosouhlým stykom a ako axiálne ložiská.

Výhody:
 • široké portfólio produktov
 • všetky mazacie látky pre prvé mazanie sú pred použitím testované vo vlastnom testovacom laboratóriu
Kĺbová hlavica, bezúdržbová
Kĺbová hlavica, bezúdržbová

Kĺbové hlavice

Kĺbové hlavice sa používajú ako spojovací prvok v pákach, ťahadlách, hydraulických a pneumatických valcoch. Zachytávajú radiálne sily v smere ťahu aj tlaku. Kĺbové hlavice existujú v bezúdržbovom vyhotovení a vo vyhotovení s povinnou údržbou s vnútorným alebo vonkajším závitom.

Výhody:
 • chránené proti korózii
 • s možnosťou upnutia alebo privarenia

INA axiálne valčekové ložiská s kosouhlým stykom

S axiálnymi valčekovými ložiskami s kosouhlým stykom AXS spoločnosť Schaeffler vyvinula rad ložísk s veľmi vysokou nosnosťou a s obzvlášť malým priečnym prierezom.

Typické použitia sú zrkadlové nastavenia. V dvojosích hnacích jednotkách umožňujú valivé ložiská pohyb azimutovej a elevačnej osi.

Axiálne valčekové ložiská s kosouhlým stykom AXS pozostávajú z tenkých, beztrieskovou technológiou zhotovených ložiskových krúžkov, medzi ktorými sú usporiadané vstrekované plastové klietky s cylindrickými valčekmi. Ložiská zachytávajú axiálne aj axiálne sily a klopivé momenty. Pri párovom osadení sa bezpečne prenášajú vysoké záťaže. Axiálne valčekové ložiská s kosouhlým stykom sú vhodné pre O a X usporiadanie.

Axiálne valčekové ložisko s kosouhlým stykom AXS
Axiálne valčekové ložisko s kosouhlým stykom AXS
Výhody:
 • vysoká nosnosť a tuhosť
 • exaktná presnosť vedenia
 • malý axiálny a radiálny zástavbový priestor
 • vhodné predovšetkým pre nízke otáčky

INA otočné spojenia

V solárnych zariadenia sa používajú INA otočné spojenia pre exaktné sledovanie obrovských reflektorov a kolektorov, napríklad pri dvojosovom sledovacom systéme s dvomi oddelenými pohonmi. Pri oddelených pohonoch sú vhodné otočné spojenia napríklad pre uloženia azimutovej osi.

INA otočné spojenia sú celosvetovo hodnotené ako špičkový produkt technológie valivých ložísk. Bezpečne zachytávajú v mieste uloženia radiálne a axiálne sily a klopivé momenty. Preto je možné uloženia s kombináciami radiálnych a axiálnych ložísk zredukovať na uloženie s jediným ložiskom napriek vysokým záťažiam. Tým sa podstatne znižujú nároky a náklady pri tvorbe pripojovacej konštrukcie a pri montáži ložiska.

Otočné spojenia sú z obidvoch strán utesnené a namazané vysokokvalitným mazacím tukom. Môžu byť domazávané cez mazaciu hlavicu. Ložiskové krúžky sa vyrábajú bez ozubenia na realizáciu jednoduchých riešení pohonov aj vo vyhotovení s vnútorným alebo vonkajším ozubením. Sú možné špecifické zákaznícke riešenia. INA otočné spojenia existujú ako štvorbodové ložiská v jednoradovom a dvojradovom vyhotovení, ako aj krížové valčekové ložiská.

INA otočné spojenia
INA otočné spojenia
Výhody:
 • vysoká nosnosť a tuhosť
 • vysoká hospodárnosť
 • všestranné použitie
 • jednoduchá montáž

INA upínacie ložiská a puzdrové jednotky

Upínacie ložiská a puzdrové jednotky zo sivej liatiny, oceľového plechu a plastu sa používajú v závislosti od typu elektrárne a individuálnej konštrukcie na uloženie elevačnej osi v jednoosových sledovacích systémov. Ložiská existujú v rôznych vyhotoveniach, ktoré sú chránené voči korózii, napríklad povlakom Corrotect®. INA upínacie ložiská a puzdrové jednotky sú vyplnené lítiovým mazacím tukom, ktorý je mimoriadne odolný voči korózii a starnutiu. Sú k dispozícii aj so štvorhranným a šesťhranným otvorom. Z dôvodu jednoduchšej montáže je možné objednať aj delené vyhotovenia, ktoré sú použiteľné s rôznymi klznými ložiskami.

INA upínacie ložiská - puzdrová jednotka
INA upínacie ložiská - puzdrová jednotka
Výhody:
 • mimoriadne hospodárne - bez technických kompromisov
 • jednoduchá montáž
 • robustné a spoľahlivé
 • zamedzenie chýb v súosovosti vďaka nastaviteľnému uhlu

INA pojazdné valčeky

INA pojazdné valčeky sa používajú na koľajnicové systémy pre nastavenie azimutovej osi solárnych modulov alebo na vychýlenie parabolických zrkadiel. Používajú sa vo fotovoltaických, stirlingových elektrárňach a solárnych vežiach. Valčeky sú vyhotovené ako ihlové ložiská, guľkové ložiská, valčekové ložiská alebo klzné ložiská. Tieto ložiská zachytávajú vysoké radiálne sily a axiálne sily v obidvoch smeroch. INA program pojazdných valčekov obsahuje vyše 3000 základných vyhotovení pre všetky bežné prípady použitia.

INA pojazdné valčeky
INA pojazdné valčeky
Výhody:
 • malý zástavbový priestor, kompaktnosť
 • spoľahlivosť a odolnosť voči opotrebeniu
 • s minimálnou údržbou alebo bez údržby

Technická prevaha INA pojazdného valčeka v porovnaní s bežnými komponentmi vyplýva predovšetkým z nízkeho plošného tlaku.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať