Hľadaný výraz

Netiketa

V spoločnosti Schaeffler sa vždy snažíme správať k sebe s rešpektom a konať profesionálne - to platí aj pri komunikácii na platformách sociálnych médií. Týka sa to všetkých oficiálnych príspevkov v sociálnych médiách skupiny Schaeffler, ako aj platforiem pre komunikáciu a spoluprácu, ktoré poskytujeme. Preto vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali nasledujúci kódex správania a aby ste pri rozhovoroch a spolupráci vždy dodržiavali všeobecné zdvorilostné pravidlá.

1. Správajte sa k ostatným s úctou

Správajte sa k ostatným používateľom a ich príspevkom zdvorilo a s rešpektom. Buďte vždy priateľský. Každý príspevok píšu, odpovedajú naň alebo ho čítajú skutoční ľudia. Preto sa snažte správať k svojmu virtuálnemu partnerovi rovnako ako pri osobnom rozhovore.

2. Rešpektujte názor a osobnosť iných

Otázky a konštruktívna kritika sú povolené a vítané. Nebudeme však tolerovať osobné útoky, urážky, sexuálne narážky, sexistické alebo rasistické poznámky či iné formy diskriminácie.

3. Vyjadrujte len svoj osobný názor

Chceme vedieť, čo si myslíte, vyjadrujte však len svoj vlastný názor a pri zapájaní sa do rozhovoru buďte konštruktívny. Preverte si tiež, či obsah, ktorý zdieľate, nie je chránený autorskými právami. Je to nielen v našom, ale najmä vo vašom záujme. Prosím, nezverejňujte obrázky ani iný obsah, ktorý ste nevytvorili alebo zobrazuje ľudí, ktorí na zverejnenie svojej fotografie nedali súhlas.

4. Zverejnenie obsahu si dobre premyslite

V kybernetickom priestore ľudia často strácajú osobné zábrany. Vždy, keď publikujete obsah, zvážte, či a aké dôsledky to môže mať. Svojimi príspevkami buďte vždy vzorom pre seba i ostatných používateľov.

5. Ručenie

Upozorňujeme, že komentáre a príspevky, ktoré neboli uverejnené oddelením podnikovej komunikácie Schaeffler alebo oficiálne poverenými osobami, vyjadrujú výhradne názor príslušných tvorcov komentárov. Spoločnosť Schaeffler neručí za správnosť a úplnosť obsahu alebo externých odkazov.

6. Podpora

Ak máte pocit, že sa k vám na našich stránkach ostatní používatelia nesprávajú korektne, alebo ak si všimnete porušenie tohto kódexu správania, kontaktujte nás:
social-media@schaeffler.com

Sme vám k dispozícii aj v prípade otázok či podnetov.

Želáme vám veľa zábavy na našich stránkach!

Váš tím sociálnych médií Schaeffler

Naše rady
Ak by došlo k porušeniu týchto pravidiel, vyhradzujeme si právo vymazať príslušné príspevky alebo komentáre. V krajnom prípade príslušných používateľov necháme zablokovať. To platí najmä v nasledujúcich situáciách:

  • zneužitie nástenky ako reklamnej plochy pre webové stránky alebo služby,
  • vytváranie automatických komentárov,
  • ponuka tovarov alebo služieb komerčného alebo súkromného charakteru,
  • zverejňovanie rasistických príspevkov, propagácia nenávisti a akejkoľvek formy poburovania,
  • nerešpektovanie náboženskej slobody,
  • zverejňovanie sexistických príspevkov a akejkoľvek formy pornografie,
  • akákoľvek forma urážania a ponižovania osôb a inštitúcií,
  • porušovanie práv tretích osôb a najmä autorských práv.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať