Hľadaný výraz

Schaeffler Global Technology Network

Spoločne z výziev urobiť príležitosť

Globalizácia otvára podnikom bezhraničné možnosti a zároveň ich stavia pred enormné výzvy: Rastúca konkurencia a neustále stúpajúci tlak na náklady spôsobujú, že je dôsledné vyčerpanie optimalizačných potenciálov nevyhnutné. Pre tento účel sú výrobcovia a prevádzkovatelia zariadení odkázaní na stroje a zariadenia, ktoré presvedčia svojou vysokou produktivitou a efektívnosťou.

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Prehľad

Schaeffler Global Technology Network obsahuje:

  • 1340 lokálnych inžinierov na vyše 135 odbytových strediskách a vyše 25 technologických centier
  • 1000 znalcov odvetvia a produktov
  • celkovo 6600 vývojových inžinierov

Globálne expertízy - lokálne znalosti - optimálny výnos pre zákazníkov

Pomocou Global Technology Network spoločnosť Schaeffler kombinuje svoju lokálnu kompetenciu v regiónoch so znalosťami a inovačnou silou svojich expertov po celom svete pod jednou strechou. Schaeffler Technology Center sú regionálne kompetenčné centrá, ktoré prinášajú inžinierske a servisné expertízy k zákazníkovi. Zároveň sa lokálne technické znalosti doplnia o napojenie na globálne siete expertov spoločnosti Schaeffler. Vďaka tomu všade na svete zákazníci profitujú z naviazaných Schaeffler znalostí prostredníctvom svojich kontaktných partnerov priamo na mieste:
Schaeffler odbytových manažérov.

Tak spoločnosť Schaeffler pomocou Global Technology Network podporuje výrobcov a prevádzkovateľov zariadení v prípade výziev budúcnosti a poskytuje inovatívne, na mieru vytvorené, riešenie najvyššej kvality.

Global Technology Solutions

Úspešné, zvolené projekty zákazníkov sú tie najlepšie referencie
Global Technology Solutions sú reaálne zákaznícke príklady, ako zákazník profituje z globálnych Schaeffler expertíz a lokálnych znalostí technologických centier (Schaeffler Technology Center) v našej sieti Global Technology Network.


Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať