Hľadaný výraz

Priemyselné hnacie prevodové ústrojenstvá

Štandard technických výrobkov sa vďaka inováciám neustále zvyšuje. Životné cykly produktov sa stále výrazne skracujú a s rastúcou tendenciou sa zväčšujú technologické skoky. Tento vývoj platí taktiež pre výrobu prevodových mechanizmov. Stále presnejšie výpočtové metódy, neustále stúpajúce výkony počítačov a zlepšené know-how technológie – napr. v technike materiálov, pevnosti a tribológii – sme zmobilizovali výkonnostné rezervy. Špecifická hmotnosť prevodovky sa počas posledných 20 rokov znížila asi o 80 %. Valivé ložiská výraznou mierou prispeli k tomuto vývoju. Vďaka účelovému výskumu a vývoju, stálemu zvyšovaniu kvality a intenzívnej výmene skúseností s výrobcami prevodoviek a aplikačným priemyslom sme neustále zvyšovali funkčnosť a prevádzkovú bezpečnosť našich ložísk a súčasne znižovali stratové výkony na minimum. Prevodovky s kvalitnými valivými ložiskami sú výkonné a spoľahlivé.

Aplikácie

Aplikácie

Valivé ložiská pre prevody všetkých odvetví

Každý odbor kladie špeciálne požiadavky na používané prevodovky. Najdôležitejšie kritériá pre výber ložísk použitých v týchto prevodovkách sú: zaťaženie, otáčky, požadovaná trvanlivosť, mazanie a usporiadanie hriadeľov. Spoločnosť Schaeffler pozná technologické trendy vďaka intenzívnemu kontaktu s vysokými školami a univerzitami. Sme preto schopní ponúknuť našim zákazníkom vždy správne ložiská pre ich prevodovky – so všetkými servisnými službami, ktoré k tomu patria. Bez ohľadu na to, pre ktoré odvetvie alebo na ktorý účel. Ložiskové riešenia spoločnosti Schaeffler pre prevodovky sa okrem iného používajú v týchto aplikáciách:

  • Priemyselné hnacie prevodové ústrojenstvá
  • Hnacie prevodové ústrojenstvá valcovacích strojov
  • Hnacie prevodové ústrojenstvá extrudérov
  • Prevodovky s kužeľovým ozubením
  • Hnacie prevodové ústrojenstvá lodí

Produkty

Štandardné ložiská a špeciálne konštrukčné tvary

Valivé ložiská pre priemyselné prevodovky musia byť dostupné na celom svete a musia byť lacné. Tieto požiadavky sú všeobecne splnené štandardnými vyhotoveniami valivých ložísk. Tieto ložiská zodpovedajú väčšine požiadaviek pri stavbe prevodoviek a môžu sa používať na konštrukciu výkonných, prevádzkovo bezpečných a hospodárnych prevodoviek. Pri väčších prevodoch dominujú pre svoju vysokú nosnosť valčekové ložiská (naklápacie, valčekové a kuželíkové ložiská). V prípade vysokého axiálneho zaťaženia sa používajú axiálne ložiská, napr. axiálne naklápacie ložiská a axiálne valčekové ložiská. Pri ľahších prevodoch sa dáva prednosť guľkovým ložiskám a ihlovým ložiskám. Firmy INA a FAG dodávajú všetky tieto typy valivých ložísk.

Ak sú potrebné špeciálne vyhotovenia s ohľadom na veľkosť, otáčky alebo zaťažiteľnosť, sú našim zákazníkom k dispozícii valivé ložiská z programu odvetví. Spoločne s našimi zákazníkmi vyvíjame ložiská v špeciálnom vyhotovení.

Produkty

Servis

Partnerská spolupráca

Moderné priemyselné prevodové mechanizmy prenášajú vysoké výkony na malom priestore. Príslušné valivé ložiská by mali byť zvolené s najvyššou mierou starostlivosti. Pritom je výhodné, ak sa výrobca prevodoviek môže spoľahnúť na skúsenosti kompetentného výrobcu valivých ložísk. Spoločnosť Schaeffler kladie veľký dôraz na partnerskú spoluprácu od vývoja prevodoviek cez výrobu a montáž komponentov prevodoviek až po praktické použitie prevodovky. Sme ten správny partner:

  • Aplikačné technické poradenstvo
  • Výpočet a dimenzovanie
  • Montážny servis a školenia
  • Údržba závislá od stavu
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať