Hľadaný výraz

Vyvíjame a vyrábame vysoko presné špeciálne ložiskové systémy a presné komponenty pre letecké motory, helikoptéry a použitie v oblasti kozmonautiky, ako aj pre špeciálne oblasti použitia s vysokými požiadavkami na výkon (napr. turbodúchadlá) alebo pre aplikácie s požiadavkou najvyššej spoľahlivosti (napr. medicínska technika). Okrem toho ponúkame našim zákazníkom služby diagnostiky a renovácie ložísk, vďaka čomu môžu profitovať zo zníženia nákladov na životný cyklus a súčasne z vysokej spoľahlivosti ako pri nových ložiskách.

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Použitie

Motor Trent 500 Airbus generácie A340-500 a A340-600
Motor Trent 500 Airbus generácie A340-500 a A340-600

Systémový dodávateľ pre všetky ložiskové aplikácie

Oblasti použitia našich produktov v leteckom a kozmickom priemysle sú rozmanité. Naša celosvetová zákaznícka základňa, ku ktorej patria všetci renomovaní výrobcovia leteckých motorov, helikoptér, turbočerpadiel, vesmírnych systémov, ako aj čiastkových oblastí medicínskej techniky, oceňujú nielen kvalitu nami vyrábaných produktov, ale najmä naše inovatívne riešenia pri novom vývoji. Sme systémovým dodávateľom vysoko spoľahlivých špeciálnych ložiskových aplikácií, s ohľadom na použité materiály, ako aj s ohľadom na dizajn. Schaeffler Aerospace ponúka popri vývoji špeciálnych ložísk aj kompletné a vysoko integrované ložiskové systémy, ako aj elektromechanické komponenty vrátane senzoriky.

 • Motory lietadiel
 • Helikoptéry Airbus
 • Turbočerpadlá pre Space Propulsion

Produkty

Maximálna spoľahlivosť aj v extrémnych podmienkach

Naše systémy valivých ložísk s integrovanými prestavbovými komponentmi prispievajú k tomu, že lietadlá a kozmické lode je možné vyvíjať, konštruovať a prevádzkovať s ešte vyšším výkonom, vyššou bezpečnosťou a spoľahlivosťou a s nižšími celkovými systémovými nákladmi. Odolajú aj extrémne nízkym či vysokým teplotám, stavu beztiaže i vysokým silám zrýchlenia:

 • ložiská do prúdových motorov,
 • ložiská do helikoptér,
 • ložiská v kozmonautike,
 • ložiská s tenkým krúžkom.

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

MRO – generálna oprava ložísk

Renovácia a oprava ložísk motorov

Renovácia a oprava ložísk motorov

Náš renovačný servis vám ponúka možnosť podstatne znížiť náklady na generálnu opravu, pretože vymieňame len tie komponenty, ktoré musia byť skutočne nahradené novými. Zvyšné komponenty získajú vďaka našim certifikovaným renovačným procesom opäť vysokú výkonnosť ako príslušné nové diely.

Schaeffler Aerospace má množstvo oficiálnych schválení pre renováciu priamo od výrobcov motorov a je úradmi pre letectvo certifikovaný ako prevádzka vykonávajúca výrobu, renovácie a vývoj. Pri poškodení ložiska vám poskytne podporu náš vysoko kvalifikovaný tím skúsených skúšobných a aplikačných inžinierov. Pritom sme často schopní identifikovať východiská pre zabránenie poškodeniam ložiska, ktoré pri prevádzke vznikajú (napr. v dôsledku znečistenia, preťaženia, nedostatočného premazania alebo nesprávnej manipulácie), ktoré s vami radi prediskutujeme, aby sme zvýšili spoľahlivosť ložiskových systémov a v konečnom dôsledku i hnacích jednotiek. Ponúkame aj špeciálne zákaznícke školenia pre váš tím.

Zistite viac

Servis

Portfólio našich servisných služieb zahŕňa popri vývoji a výrobe opísaných produktov, ich diagnostiky a renovácie, aj realizáciu skúšok a predbežného odskúšania ložísk na skúšobných zariadeniach. Ďalej vám ponúkame vysokokvalitné chemické a galvanické povlakovanie komponentov pre letecký a kozmický priemysel či iné oblasti priemyslu.

Naše vývojové aktivity sa zameriavajú na:

 • materiál, tepelné spracovanie a technológie povrchovej úpravy,
 • povlaky, mazacie látky a ich otestovanie,
 • nedeštruktívne skúšobné postupy,
 • analýzu, výpočty a simulácie,
 • skúšky výkonnosti a predbežnej kvalifikácie ložiskových systémov na skúšobnom zariadení.
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať