Hľadaný výraz

Výroba a spracovanie kovov

Oceľ je základným materiálom modernej priemyselnej spoločnosti a je meradlom jej rozvoja. Má široké spektrum využitia vo všetkých dôležitých priemyselných odvetviach: transport a doprava, strojárstvo, oceľové konštrukcie výškových budov, energetická technika a technika životného prostredia. Spoločnosť Schaeffler Gruppe vyvíja v spolupráci s významnými výrobcami a prevádzkovateľmi zariadení valivé ložiská pre oceliarsky priemysel. Výzvou pre ľudí a stroje sú extrémne požiadavky a najrôznejšie prevádzkové podmienky. Na mieru vytvorené valivé ložiská FAG sa osvedčili aj v kritických prípadoch použitia a vďaka svojej kvalite zaručujú maximálnu disponibilitu zariadení.

Schaeffler riešenia pre výrobu a spracovanie kovov

Ťažba a spracovanie surovín

V ťažobnom priemysle a pri veľkých dopravných zariadeniach, pri odkrývaní a ťažbe ložísk ropy a zemného plynu a v technológii spracovania surovín postupuje technický pokrok stále rýchlejšie. Náš výskum a vývoj a taktiež intenzívna výmena skúseností s výrobcami a prevádzkovateľmi strojov a zariadení viedli k tomu, že sa trvalo zvyšuje prevádzková bezpečnosť a životnosť ložísk INA a FAG.

Schaeffler riešenia na ťažbu a spracovanie surovín

Celulóza a papier

Spoločnosť Schaeffler ponúka na mieru vytvorenú techniku ložísk a servis pre celulózo-papierenský priemysel. Vďaka desiatky rokov trvajúcej spolupráci s významnými výrobcami papierenských strojov a s oddeleniami údržby a výroby disponuje spoločnosť Schaeffler rozsiahlym know-how. Početné papierenské podniky profitujú zo Schaeffler riešení, vďaka ktorým je možné hospodárne a bezpečne realizovať rastúcu rýchlosť výroby pri maximálnej spoľahlivosti.

Schaeffler riešenia pre celulózu a papier

Spoločnosť Schaeffler ponúka ložiská aj pre nasledujúce odvetvia:

Vrtné súpravy a ťažobné zariadenia

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať