Hľadaný výraz

Odborný kurz technológia a konštrukcia v praxi

Kurz prebieha kombinovane v priestoroch Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave aj priamo v podniku Schaeffler Skalica.

Študenti sa prostredníctvom moderných metód vyučovania a projektových úloh oboznámia s reálnymi situáciami, s ktorými sa v budúcnosti môžu vo výrobnom procese stretnúť. Kurz je určený najmä študentom 1. ročníka II. stupňa vysokoškolského štúdia a prebieha v letnom semestri. Študenti pracujú v tímoch a po jeho ukončení získajú certifikát. Kapacita kurzu je 20 študentov.

Pozvánka na 6. ročník Odborného kurzu 2023

Technológia a konštrukcia v praxi na MTF STU Trnava

Kurz je realizovaný počas letného semestra (10 stretnutí) a prebieha kombinovane v priestoroch STU MTF Trnava a v spoločnosti Schaeffler Skalica. Kurz je určený najmä pre študentov 1. ročníka, II. stupňa vysokoškolského štúdia.

V rámci kurzu sa môžete tešiť na:

  • riešenie projektov a praktických úloh v tíme
  • nadobúdanie a rozvíjanie nových vedomostí a schopností
  • spoznávanie podnikových procesov
  • výučbu v priestoroch novej učebne na pôde STU MTF Trnava

Po úspešnom absolvovaní odborného kurzu ponúkame:

  • Certifikát
  • Letnú brigádu
  • Diplomovú prácu
  • Platenú stáž
  • Možnosť zamestnať sa v našom podniku

Prihlasovať sa môžete v termíne od 1.9.2022 do 30.11.2022 cez uvedené e-mailové adresy:

Elena Wallrabe: wallrele@schaeffler.com

doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.: jana.sugarova@stuba.sk

5. Ročník

5. Ročník Odborného kurzu 2022

Tešíme sa, že po nútenej prestávke počas pandémie sa nám podarilo v termíne od 10.3.2022 – 5.5.2022 zorganizovať už 5. ročník odborného kurzu "Technológia a konštrukcia v praxi". Študentom sa venovali skúsení pedagógovia STU MTF Trnava a odborníci v závode Schaeffler Skalica.

Ohlasy študentov:

„Študujem priemyselné manažérstvo a z kurzu ma najviac oslovilo školenie na Six Sigmu a jej praktické využitie v podniku. Zo školy som poznal jednotlivé princípy a nástroje na zlepšovanie procesov, ale až počas kurzu som pochopil všetky súvislosti.“

„Mohli sme si prejsť všetky stroje, pracoviská a lepšie pochopiť technológiu výroby aj postupy. Mňa najviac zaujal viacosový sústruh, ktorý sa dokáže zaujímavo naklápať a využíva sa primárne na 3D obrábanie súčiastok. Bolo zaujímavé vidieť, aké má využitie pri zložitých viactvarových komponentoch.“

4. Ročník Odborného kurzu 2019

Technológia a konštrukcia v praxi

V rámci projektu spolupráce s vysokými školami sa v termíne 14.2.2019 – 9.5.2019 konal už 4. ročník odborného kurzu „Technológia a konštrukcia v praxi“, ktorý prebiehal kombinovane v priestoroch STU MTF Trnava a v závode Schaeffler Skalica.

Ohlasy študentov:

„Školenie bolo zaujímavé , páčilo sa mi množstvo aktivít, ktoré ma presvedčili o tom, že mnohé veci nie sú také jednoduché, ako sa zdajú. Páčila sa mi ukážka na praktických príkladoch.:) “ (FfQ)

„Školenie hodnotím výborne, super praktické znázornenie na reálnych komponentoch. Školenie bolo poučné, dostatok praktických ukážok, veľmi veľa praktických a využiteľných informácií.. “ (R&D)

„Školenie v Schaeffleri sa mi páčilo, obohacuje to naše poznatky vo viacerých smeroch a vidíme hlavne teóriu v praxi.“ (Sústruženie)

„Školenie bolo zaujímavé, páčili sa mi najmä pripravené podklady. Problém bol nedostatok času. “ (Project management)

„Toto školenie bolo aktívne, priateľská a príjemná atmosféra. Určite by som ho odporučila ďalším študentom. Boli to užitočné informácie podané príjemnou formou. “ (Six Sigma)

„ Obsahovo by som školenie rozšírila, prednášky boli pútavé a zábavné, aktivity boli tiež super. Bavili sme sa .“ (Tepelné spracovanie)

„ Školenie bolo dobre zorganizované, dobrá prezentácia, ale najmä ukážka vo výrobe. “ (Tvárnenie)

„ Kurz vo firme Schaeffler je užitočným zážitkom pre mladých študentov. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií z praxe. “ (Montáž)

3. Ročník Odborného kurzu 2018

Odborný kurz technológia a konštrukcia v praxi na MTF STU Trnava

Odborný kurz Technológia a konštrukcia v praxi prebiehal opäť v letnom semestri, v termíne od 15.2.2018 do 17.5.2018 kombinovane v priestoroch STU MTF Trnava a v závode Schaeffler Skalica.

Ohlasy študentov:

„Školenie fit for Quality sa mi veľmi páčilo, najmä vtipné prezentácie a príklady z praxe, strašne rýchlo mi to ubehlo. Simulácia procesu bola super. Nemám žiadne návrhy k zlepšeniu, lebo už lepšie to byť nemôže. Ďakujem za takéto školenie. :) “ (FfQ)

„Veľmi sa mi páčilo. Kladne hodnotím to, že bola praktická časť. Bolo tam veľa dobrých vecí, na ktorých sa to dalo ukázať. “ (R&D)

„Školenie sa mi veľmi páčilo, hlavne exkurzia vo výrobnej hale. Taktiež sa mi páčili ukážky nástrojov a tiež všetky informácie, ktoré nám boli podané. “ (Sústruženie)

„Toto školenie na tému management nadmieru splnilo moje očakávania, nakoľko nemám vzťah k manažmentu a tým pádom som si myslela, že ma to nebude baviť a bude to nudné. Ale super, veľmi ma to zaujalo. “ (Project management)

„ Páčil sa mi prístup k vysvetľovaniu, tak isto súťaže a aj možnosť písať si poznámky do pracovného zošita. “ (Six Sigma)

„Cvičenia boli zatiaľ najlepšie, hlavne laboratórne cvičenia boli najlepšia časť dňa !!! “ (Mechatronika)

„Jedna z najlepších akcií, aktivity boli super. “ (Mechatronika)

„Páčila sa mi exkurzia vo výrobe a páčili sa mi tiež zážitky z Číny. :) “ (Brúsenie)

2. Ročník Odborného kurzu 2017

Odborný kurz technológia a konštrukcia v praxi na MTF STU Trnava

Ohlasy študentov:

„V prvom rade, sa Vám chcem poďakovať, že ste vôbec umožnili absolvovať takýto druh kurzu vo Vašej firme. Pred začatím letného semestra som náhodne natrafila na letáčik, ktorý ma informoval o tomto kurze. Bez váhania som sa prihlásila aj keď som sprvoti netušila čo mám od neho očakávať. Avšak už od prvého "vyučovacieho" štvrtku som bola milo prekvapená. Okrem postupného získavania vedomostí o Vašej firme, technológiách a prebiehajúcich procesoch, som tiež získala ako-taký prehľad o reálnej praxi a okrem iného zažila aj kopec zábavy. Veľmi oceňujem prívetivý prístup zodpovedných vedúcich každej vyučovacej hodiny a tiež plno hodnotných darčekov ktoré sme počas kurzu mohli získať.
Milým prekvapením tiež pre mňa bol aj čas po ukončení kurzu. Vďaka nemu mi je umožnené vypracovávať Diplomovú prácu v oblasti, v ktorej som vždy túžila. Okrem toho mi získaný certifikát z kurzu dopomohol nájsť v rámci Schaeffler group kvalitnú brigádu. Teším sa na ďalší čas a skúsenosti získané v spolupráci s firmou Schaeffler.“

„Prostredníctvom kurzu som získala plno cenných informácií z praxe, spoznala som nové možnosti a terminológiu, ktorá sa využíva v praxi, našiel som oblasť, ktorá ma baví a spoznal nových priateľov. Jediné čo mi kurz vzal sú ideály o tom, že len štúdium k príprave na trvalé zamestnanie stačí a zopár štvrtkov, ktoré by som pravdepodobne aj tak efektívnejšie nevyužila.“

„Prihlásenie na kurz "Technológia a konštrukcia v praxi" bolo správne rozhodnutie z dôvodu oboznámenia sa a získania nových poznatkov o technológiách využívaných v spoločnosti Schaeffler.“

„Každé jedno stretnutie bolo zaujímavé a prinieslo veľa nových informácií. Ako pozitívum beriem to, že stretnutia boli zamerané nielen na teóriu, ale boli nám predvedené aj praktické veci na exkurziách vo firme. Ďalším pozitívom je riešenie praktických úloh, ktoré nám zadali prednášajúci na každom stretnutí. Prezentácie o každej technológií boli dostatočne spracované a kvalitne prezentované. Pozitívom bolo, že sa v nich nachádzali v niektorých prípadoch videá pre lepšie pochopenie fungovania technológie, ktorá sa aktuálne riešila. Pri niektorých technológiách bolo málo času na prezentovanie toľkého množstva informácií čo je menším negatívom. Prednášajúci boli veľmi príjemní a boli ochotní odpovedať na všetky otázky. Po kurze bola ponúknutá aj ďalšia možná spolupráca, či už formou brigády alebo zapojenia do projektu SPICE, čo beriem ako výbornú možnosť ďalšieho rozvoja.“

„Kurz bol zaujímavý, náučný, školitelia nám podali mnoho dôležitých informácií, pozitívne hodnotím aj praktickú časť, kde sme sa snažili všetky odovzdané informácie aplikovať.“

1. Ročník Odborného kurzu 2016

Odborný kurz technológia a konštrukcia v praxi na MTF STU Trnava

Ohlasy študentov:

„Keďže Ing. stupeň ubehne pomerne rýchlo, bolo potrebné sa pozerať do budúcnosti (nájsť si vhodnú prácu po skončení VŠ). Kurz Technológia a konštrukcia v praxi ponúkaný spoločnosťou Schaefffler Skalica sa preto pozdával vhodnou voľbou na začiatok. Počas trvania semestrového kurzu sa zvizualizovali moje teoretické vedomosti nadobudnuté za predošlé štúdium, získal som nové informácie o novodobých trendoch a dozvedel sa hravou formou niečo viac o praktikách používaných vo firme. Po skončení kurzu som získal certifikát, ktorý sa dá uplatniť v hociktorej firme strojárskeho zamerania, čo je veľkou výhodu čerstvého absolventa. Firma nám na poslednom stretnutí ponúkla možnosť vypracovania diplomovej práce v podniku, prípadne brigádu, čo bol ďalší krok k tomu, ako stúpnuť v rebríčku končiacich študentov pri získaní novej práce (po skončení vysokej školy). Nakoľko som všetky ponúkané možnosti využil naplno, môžem s odstupom času povedať, že absolvovanie celého procesu (vzdelávania) ponúkaného firmou za to stál a to hovorím s pozície novoprijatého zamestnanca.“

„Školenie a prednášky boli výborné, páčili sa mi animácie jednotlivých procesov a názorné ukážky nástrojov.“

„Celkovo som dnes veľmi spokojná, pretože sme opäť použili techniku , o ktorej sme sa už učili, ale teraz sme ju použili na konkrétnom príklade z praxe.“

„Kurz sa mi páči, pretože sa tu dozvedáme o veciach, ktoré sú v trende.“

Nové: Naša virtuálna platforma CareerXperience

Zažite nás virtuálne a v živom chate na našej CareerXperience platforme. Tu sa s nami môžete skontaktovať osobne, prihlásiť sa na prednášky a navštíviť naše virtuálne školiace centrum.

CareerXperience

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať