Hľadaný výraz

Vysoko dynamické záťaže

Pre každý koncept uloženia ideálne riešenie

Uloženie hriadeľa rotora má centrálny význam. Na hriadeľ bezprostredne pôsobia všetky sily, ktoré vyvoláva sila vetra. Valivé ložiská sú vystavené vysoko dynamickým zaťaženiam a prevádzkovým podmienkam. Spoločne so zákazníkmi sa spoločnosť Schaeffler snaží vyvinúť vždy to najefektívnejšie uloženie.

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Uloženie hriadeľov

Oddelené puzdrá - uloženie hriadeľa
Oddelené puzdrá - uloženie hriadeľa

Ak sú pevné a voľné ložiská umiestnené v samostatnom puzdre, je možné z dôvodu montážnych a výrobných nepresností použiť pre priehyby hriadeľa len konštrukciu ložiska s nastaviteľným uhlom.

FAG naklápacie valčekové ložiská (voľné ložiská)

FAG naklápacie valčekové ložiská (voľné ložiská)
Prednosti
 • Dlhá životnosť
 • Vhodné pre najvyššie namáhanie
 • Vyrovnanie chýb v súosovosti a ohnutí hriadeľa
 • Jednoduché domazávanie
Charakteristické znaky
 • Masívna mosadzná klietka
 • Prispôsobená vôľa ložiska
 • Znížené trenie

Štandardné naklápacie valčekové ložiská pre voľné uloženie nájdete v našom katalógu GL1.

Optimalizované FAG naklápacie valčekové ložiská (pevné ložisko)

Optimalizované FAG naklápacie valčekové ložiská (pevné ložisko)

Pevné ložisko je vystavené v dôsledku vetra vysokým axiálnym záťažiam. Aby sme lepšie vyhoveli špecifickým požiadavkám veternej elektrárne, optimalizovali sme naše osvedčené štandardné naklápacie valčekové ložisko.

Prednosti
 • Zredukované vibrácie v hnacom mechanizme vďaka zvýšenej axiálnej tuhosti ložísk
 • Zvýšená robustnosť ložísk vďaka zníženiu tlaku a parametrov opotrebenia
Charakteristické znaky

Vnútorná konštrukcia optimalizovaná pre každý prípad použitia

 • Prispôsobená vôľa ložiska
 • Úzka oskulácia
 • Pevný stredový lem
 • Profilované valivé telesá
 • Kvalita X-life

Asymetrické FAG naklápacie valčekové ložisko (pevné ložisko)

Asymetrické FAG naklápacie valčekové ložisko (pevné ložisko)

Asymetrický dizajn pre ešte vyššiu axiálnu nosnosť
Z dôvodu ďalšieho predĺženia životnosti vo veterných elektrárňach sme k optimalizovanej vnútornej geometrii vyvinuli aj naklápacie valčekové ložisko. Vďaka asymetrickému dizajnu ložiska bude axiálna nosnosť výrazne stúpať. Asymetrické naklápacie valčekové ložisko disponuje vysokým tlakovým uhlom na axiálne zaťažené ložiskové rady a plochým tlakovým uhlom na prevažne radiálne zaťažené ložiskové rady.

Prednosti
 • Zredukované vibrácie v hnacom mechanizme vďaka ešte vyššej axiálnej tuhosti ložísk
 • Zvýšená robustnosť ložísk vďaka ďalšiemu zníženiu tlaku a parametrov opotrebenia
Charakteristické znaky
 • Asymetrické tlakové uhly
 • Prispôsobená vôľa ložiska
 • Úzka oskulácia
 • Profilované valivé telesá
 • Pevný stredový lem

Vlastnosti upravené požiadavkám zákazníka pre dlhšiu životnosť

Vlastnosti upravené požiadavkám zákazníka pre dlhšiu životnosť

Naklápacie valčekové ložiská upravené požiadavkám zákazníka môžu mať navyše nasledujúce znaky:

 • Durotect B na zamedzenie White Etching Cracks
 • Triondur C na zníženie opotrebenia pri zmiešanom trení.
 • Prispôsobený priemer otvoru pre profesionálnu náhradu ložiska
 • Schaeffler Wind Power Standard pre vyššiu spoľahlivosť

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Technická animácia "FAG naklápacieho valčekového ložiska - ložisko rotora pre veterné elektrárne"

Uloženie nábojov

Spoločné puzdro: Uloženie nábojov
Spoločné puzdro - zadné uloženie

Ak je voľné a pevné ložisko v spoločnom puzdre môžu byť polohy ložiska veľmi presne vzájomne zosúladené, tak aby prichádzali do úvahy aj konštrukcie bez nastaviteľného uhla. Pevné/voľné uloženie sa skladá z jedného dvojradového kuželíkového ložiska a jedného valčekového ložiska. Vo vyhotovení ako „priľahlé“ uloženie sú namontované dve kuželíkové ložiská.

Dvojradové FAG kuželíkové ložisko (pevné ložisko)

Dvojradové FAG kuželíkové ložisko (pevné ložisko)
Prednosti
 • Dlhá životnosť
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť a krátky montážny čas vďaka prednastavenej vôle ložiska.
 • Optimálne nastaviteľná vôľa ložiska a tlakový uhol
 • Úzke axiálne vedenie rotora
 • Kompaktné vyhotovenie ložiska
 • Veľká nosnosť ložiska
 • Vysoká tuhosť
Charakteristické znaky
 • Vnútorná konštrukcia optimalizovaná pre každý prípad použitia
 • Prednastavená voľa ložiska
 • Optimalizovaná vnútorná geometria vzhľadom na opotrebenie a naklonenie

FAG valčekové ložiská (voľné ložiská)

FAG valčekové ložiská (voľné ložiská)
Prednosti
 • Ideálne voľné ložisko: Všetky axiálne pohyby sa nachádzajú vo vnútri ložiska, bez toho, aby bola kinematika ložiska negatívne ovplyvnená.
 • Vysoká radiálna nosnosť
 • Vysoká radiálna tuhosť
Charakteristické znaky
 • Prednastavená voľa ložiska
 • Optimalizovaná vnútorná geometria vzhľadom na opotrebenie a naklonenie

FAG kuželíkové ložisko (priľahlé uloženie)

FAG kuželíkové ložisko (priľahlé uloženie)
Prednosti
 • Znížená hmotnosť
 • Vysoká tuhosť
 • Úzke axiálne vedenie rotora
Charakteristické znaky
 • Kompaktné vyhotovenie ložiska
 • Vysoká nosnosť ložiska
 • Optimálne nastaviteľný tlakový uhol

Dvojradové kuželíkové ložisko v O-usporiadaní.

Koncept s jedným ložiskom
Koncept s jedným ložiskom - dvojradové kuželíkové ložisko v O- usporiadaní.

U konceptu s jedným ložiskom sa rotor uloží len s dvojradovým kuželíkovým ložiskom v O usporiadaní, aby zachytával všetky sily a momenty. Rozmery veľkého ložiska majú šírku viac než 400 mm a vonkajší priemer viac než 3000 mm.

Dvojradové FAG kuželíkové ložisko (momentové ložisko)

Dvojradové FAG kuželíkové ložisko (momentové ložisko)
Prednosti
 • Dlhá životnosť
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť a krátky montážny čas vďaka prednastavenej vôle ložiska.
 • Úzke axiálne vedenie rotora
 • Možný kompaktný dizajn hnacieho ústrojenstva
Charakteristické znaky
 • Dvojradové kuželíkové ložisko v usporiadaní do O s veľkým tlakovým uhlom
 • Všetky sily a momenty sa zachytávajú v jednom ložisku.
 • Optimálne nastavenie vôle ložiska pri súčasne vyššej schopnosti zachytávať momenty.
 • Prednastavená voľa ložiska

Prírubové dvojradové FAG kuželíkové ložisko (prírubové ložisko)

Prírubové dvojradové FAG kuželíkové ložisko (prírubové ložisko)
Prednosti
 • Dlhá životnosť
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť a krátky montážny čas vďaka prednastavenej vôle ložiska.
 • Jednoduchá montáž vďaka predmontovanej ložiskovej jednotke rotora
 • Úzke axiálne vedenie rotora
 • Možný kompaktný dizajn hnacieho ústrojenstva
Charakteristické znaky
 • Dvojradové kuželíkové ložisko v usporiadaní do O s veľkým tlakovým uhlom
 • Všetky sily a momenty sa zachytávajú v jednom ložisku.
 • Optimálne nastavenie vôle ložiska pri súčasne vyššej schopnosti zachytávať momenty.
 • Predmontovaná ložisková jednotka (utesnená a namazaná)
 • Povlakovanie komponentov voči korózii

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať