Hľadaný výraz

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí spojených s dopytom produktov a služieb, ohľadom poskytnutia obchodnej spolupráce alebo všeobecných informácií, či iných služieb sa na nás môžete obrátiť na nižšie uvedených kontaktoch:

Všeobecné informácie

Schaeffler Skalica – recepcia:


Schaeffler Kysuce – vrátnica:

Predaj ložísk a príslušenstva

Veľkoobchod pre registrovaných zákazníkov:

info.cz@schaeffler.com


Maloobchod:

Distribuční partneri Schaeffler Slovensko


Technické informácie k produktom Schaeffler Automotive Aftermarket:

info@repxpert.cz

Ponuka obchodnej spolupráce – dodávatelia

Nákupné oddelenie:

npm.nakup@schaeffler.com

Faktúry

Adresa na zasielanie PDF faktúr:

OR-Invoice-FSSC-ISK@schaeffler.com


Adresa v prípade platobných upomienok:

OR-Reminder-Payable-@schaeffler.com

Pohľadávky

Adresa na zasielanie informácií o otvorených pohľadávkach voči externým zákazníkom:

sf-icz-ar@schaeffler.com


Telefonický kontakt na zodpovednú osobu pre SK zákazníkov:

Personálne oddelenie

Informácie ohľadom voľných pracovných ponúk v Schaeffler Kysuce:

cadrojna@schaeffler.com

sventhnr@schaeffler.com


Informácie ohľadom voľných pracovných ponúk v Schaeffler Skalica:

stermkta@schaeffler.com

janotmni@schaeffler.com

Marketingové oddelenie

Schaeffler Skalica:

balaziet@schaeffler.com


Schaeffler Kysuce:

obsivmri@schaeffler.com

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať