Hľadaný výraz

Impressum

Za obsah týchto stránok zodpovedá:

Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
Ul. Dr. G. Schaefflera 1
024 01 Kysucké Nové Mesto

Tel. +421 41 420 59 16
Fax +421 41 420 59 18

info.sk@schaeffler.com

IČO:31585604
IČ DPH: SK2020448947
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 1163/L


Picture credits

to the picture credits

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať