Hľadaný výraz

Voda

Mobilita má byť ekologickejšia - napríklad vďaka elektricky poháňaným vozidlám. Ale má to zmysel len vtedy, ak sa aj elektrina bude vyrábať čisto. Ako najväčší zdroj obnoviteľných energií pritom hrá vodná elektráreň hlavú úlohu. Celosvetovo vodné elektrárne produkujú výrazne viac elektriny ako jadrové elektrárne a dodávajú vyše 16 % globálnej potreby elektrickej energie. Vodná elektráreň je vo výrobe elektrickej energie za uhlím a zemným plynom na treťom mieste a prispieva približne tromi štvrtinami celkovej elektriny z obnoviteľných zdrojov. Okrem konvenčného využitia vodnej energie sú na vzostupe nové technológie, ktoré pri výrobe elektriny vsádzajú na využívanie pohybu vĺn a prúdenia v moriach. Či už konvenčné alebo nové cesty vodnej elektrárne - spoločnosť Schaeffler ponúka vhodné ložiskové riešenia a pomáha spoločnostiam každej veľkosti s Know-how, skúsenosťami a technickými zdrojmi. Aj v prípade napínavého Startupu v oblasti využitia energie mora sme už ako vývojový partner pritom.

Konvenčná vodná energia

Konvenčná vodná energia: Priehrada Tri rokliny v Číne
Priehrada Tri rokliny na rieke Jang-c'-ťiang v Číne

Pre každú požiadavku to správne ložisko

Konvenčné vodné elektrárne majú celosvetovo tretí najväčší podiel vo výrobe elektriny a ich význam bude i naďalej stúpať - napríklad v Číne a Brazílii, už vznikajú nové impozantné priehrady. Aj takzvaná malá vodná elektráreň so zariadeniami do 10 MW sa opäť používa vo zvýšenom množstve - na decentrálne zásobovanie prúdu menších spotrebiteľov. Pritom sa používajú aj závitovkové vodné turbíny a vodné kolesá, ktoré sú prakticky známe už od staroveku. Na rozdiel od nich sú relatívne nové turbíny využívajúce prúdenie vody rôznych typov a veľkostí, poháňané len prirodzeným prúdením vody v rieke. Momentálne sa vyvíjajú a testujú rôzne koncepty, medzi nimi aj niektoré ložiská spoločnosti Schaeffler.

V závislosti od oblasti použitia musia ložiská pre vodné elektrárne vyhovovať najrôznejším podmienkam a zároveň mať špeciálne vlastnosti. S osvedčenými štandardnými ložiskami, inovatívnymi riešeniami a špeciálnymi typmi ložísk, ktoré sú špecifické použitiu, vieme poskytnúť pre každý účel vhodné ložiskové riešenie:

  • Valivé ložiská
  • Kĺbové ložiská a kĺbové hlavice
  • Klzné puzdrá
  • Puzdrové jednotky

Morská energia

Elektrická energia z vĺn a prúdenia

Vlny a prúdy sa vynikajúco hodia na výrobu elektriny zo svojej pohybovej energie. K tomu sú sledované rôzne spôsoby. Niektoré koncepty sa zatiaľ nachádzajú v počiatočných vývojových fázach. Ostatné sa už osvedčili v praxi. Spoločnosť Schaeffler je v oblasti získavania elektriny z morskej energie celosvetovo žiadaným partnerom v otázke ložiskových riešení - vo všetkých podstatných technológiách, pre všetky potrebné ložiská a vo všetkých fázach na ceste ku komercializácii.

Svojich zákazníkov podporujeme aj s know-how, skúsenosťami a technickými zdrojmi. Okrem iného sme často ako vývojový partner už na začiatku vtiahnutý do projektu a sprevádzame pokrokové myšlienky, koncepty a produkty cestou až na trh. Spoločnosť Schaeffler pre mnohé prototypy zariadení a komponenty na využitie energie mora vyvinula uloženia, ktoré často prispôsobila individuálnym požiadavkám zákazníkov. Okrem iného objavujeme nezávisle od riešení, ktoré by ešte lepšie vyhoveli špeciálnym okolitým podmienkam v mori - napríklad nové materiály a povlaky.

  • Vlnové elektrárne
    Na získanie elektriny z vĺn existuje množstvo rôznych spôsobov. Pneumatické komory napríklad využívajú princíp oscilujúceho vodného stĺpca. Ostatné systémy vzájomne pracujú s relatívnym pohybom plavákov. Spoločnosť Schaeffler ponúka ložiskové riešenia pre všetky dôležité technologické koncepty.
  • Turbíny morského prúdenia
    Prúdové turbíny v mori majú pre získavanie energie veľký potenciál. Technika v princípe zodpovedá technike z veterných elektrární. Naši zákazníci preto profitujú pri prúdových morských turbínach aj z našej bohatej skúsenosti a našich technických zdrojov z oblasti veternej energie.
Spoločnosť Schaeffler je v oblasti získavania elektriny z morskej energie celosvetovo žiadaným partnerom pre ložiskové riešenia, napr. pre ložiská v turbínach.
Spoločnosť Schaeffler je v oblasti získavania elektriny z morskej energie celosvetovo žiadaným partnerom pre ložiskové riešenia, napr. pre ložiská v turbínach.
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať