Hľadaný výraz

Spoločnosť Schaeffler pri optimálnom dimenzovaní ložísk podporuje svojich zákazníkov aj prostredníctvom aplikačno-technického poradenstva.
Spoločnosť Schaeffler pri optimálnom dimenzovaní ložísk podporuje svojich zákazníkov aj prostredníctvom aplikačno-technického poradenstva.

Aplikačné technické poradenstvo

Optimálne dimenzovanie ložísk vyžaduje špeciálne know-how a systémovú zhodu pre solárnu techniku, čím spoločnosť Schaeffler už roky disponuje. Tak môžu byť rýchlo a spoľahlivo zvolené alebo vyvinuté vhodné komponenty a systémy. Aplikační experti spoločnosti Schaeffler vám pomôžu v otázkach konštruktívneho usporiadania okolia ložiska, mazania a utesnenia alebo montáže a demontáže. Navyše k osobnému poradenstvu môžete využiť aj náš elektronický systém výberu produktu a poradenstva medias na internete.

Katalóg produktov medias

Výpočet a dimenzovanie

Výpočet životnosti valivého uloženia je základom pre stanovenie vhodného typu a veľkosti ložísk. Aby boli ložiská správne dimenzované, musí sa požiadavkový list zákazníka a výpočtové programy výrobcu valivých ložísk čo najviac približovať praxi. Spoločnosť Schaeffler s programom BEARINX vyvinula špičkový program na výpočet valivých a klzných ložísk. Pomocou neho je možná podrobná analýza ložísk: od jednotlivých ložísk cez rozsiahle hriadeľové systémy a systémy lineárnych vedení až po komplexné prevodovky.

Výpočet ložísk s BEARINX
Výpočet ložísk s BEARINX
V modernom testovacom laboratóriu sa testujú vlastnosti valivých ložísk.
V modernom testovacom laboratóriu sa testujú vlastnosti valivých ložísk.

Technický pokus

Celosvetovo sieťou prepojené centrá "Schaeffler Engineering Center" spájajú zdroje a know-how celej podnikateľskej skupiny. K tomu patria aj moderné testovacie laboratóriá, v ktorých je možné testovať všetky možné vlastnosti valivých ložísk.

Vo vlastných skúšobniach spoločnosť Schaeffler testuje napríklad tesniacu funkciu upínacích ložísk v solárnej technike za typicky tvrdých okolitých podmienok. Všetky katalógové ložiská INA a FAG sú navyše podrobené testom dlhodobej záťaže, aby bolo zaručené ich spoľahlivé použitie v zákazníckych aplikáciách.

Tribológia

Mazanie značnou mierou ovplyvňuje spoľahlivosť a životnosť ložiska. Všetky tuky používané na prvé namazanie Schaeffler produktov sa pred použitím dôkladne testujú v našom vlastnom laboratóriu mazacích látok. Pre solárne použitia odporúčame napríklad tuky, ktoré dobre absorbujú vodu alebo sú odolné voči médiám.

Vo vlastnom laboratóriu mazacích látok spoločnosť Schaeffler testuje použité mazacie látky.
Vo vlastnom laboratóriu mazacích látok spoločnosť Schaeffler testuje použité mazacie látky.
Povlakované ložiská zaisťujú ochranu proti korózii.
Povlakované ložiská zaisťujú ochranu proti korózii.

Povrchové povlaky

V oblasti inovatívnej povrchovej a povlakovacej techniky je spoločnosť Schaeffler už niekoľko rokov na špičke a optimalizuje funkčnosť povrchov vysoko namáhaných valivých ložísk a precíznych konštrukčných súčiastok.

Corrotect a Durotect – vysoko účinná ochrana voči korózii

V prípade ochrane proti korózii sa osvedčili tenké vrstvy na báze zliatin zinku a železa. Z dôvodu minimálnej hrúbky vrstvy môže byť povlakovaná aj obežná dráha bez zväčšenia vôle alebo straty predpätia. V solárnej technike poskytujú napríklad upínacie ložiská s Corrotect vrstvou cenovou najvýhodnejšiu alternatívu v porovnaní s ložiskami z nehrdzavejúcej ocele, bez toho, aby sa muselo rátať s ich nevýhodami ako je strata nosnosti. Ložiská zostanú dlhší čas chránené voči korózii. Tým sa podstatne predlžuje životnosť puzdrových jednotiek.

Rovnako na ochranu voči korózii, ako aj na podporu klznej funkcie klzných a kĺbových ložísk, môže byť klzný partner (hriadeľ/čapy) vybavený vrstvou zmesového oxidu a chrómu (LC-vrstva) na kolumnárnej chrómovej vrstve (Durotect CK+). Táto kombinácia zo základnej vrstvy a mäkkého klzného povlaku zlepšuje nielen reakcie nábehu, ale aj trenia a priebeh opotrebenia.

Dlhá životnosť a odolnosť voči korózii sú často podceňované, avšak rozhodujúce kritériá pre vysokú spoľahlivosť a životnosť pri nízkych nákladoch na údržbu a zároveň vysokej hospodárnosti. Spoločnosť Schaeffler ponúka dlhodobé ložiskové riešenia so životnosťou až do dvadsať rokov.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať