Hľadaný výraz

V regióne pre región

Schaeffler Technology Center sú lokálne, technické centrá kompetencií s vysokokvalifikovanými inžiniermi. V prípade potreby pomáhajú odbytovým manažérom v technickej otázke zákazky v regióne. Tak je možné priamo na mieste rýchlo realizovať technické a servisné expertízy. Schaeffler Technology Center okrem iného poskytujú všade na svete rovnaký, kvalitatívne rovnocenný štandard technických kompetencií riešenia na základe spektra výkonov:

  • Výber optimálneho produktu pre špeciálne aplikácie, príp. s použitím výpočtového softvéru ako napr. BEARINX
  • stanovenie montážnych tolerancií
  • výpočet životnosti alebo mazacích lehôt vašich produktov
  • montáž, mazanie a sledovanie stavu vašich produktov
  • školenie vašich pracovníkov
  • ostatné výkony

V Global Technology Network spoločnosť Schaeffler celosvetovo sieťovo prepája odborné znalosti a dlhoročnú skúsenosť svojich expertov do globálnej siete znalostí. Schaeffler Technology Center si tak so svojimi sieťami expertov neustále vymieňajú informácie. Ak je potrebná hĺbková expertíza v regióne, sú lokálne technické znalosti doplnené prostredníctvom tohto globálneho prepojenia. Všade na svete dostanete prostredníctvom naviazaných Schaeffler znalostí inovatívne, na mieru vytvorené riešenia.

Testovaná kvalita tvorí celosvetový štandard a dôveru

Pečať "Schaeffler Technology Center" je zjavným dôkazom a zárukou pre celosvetovo jednotný, vysoký štandard v osobnej, partnerskej spolupráci s našimi zákazníkmi. Všetky Schaeffler technologické centrá (Schaeffler Technology Center) sa vyznačujú komplexným prémiovým spektrom výkonov po celom svete.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať