Hľadaný výraz

Kontakty

Ak Ťa oslovila naša ponuka pracovných miest v závode Schaeffler Skalica alebo Schaeffler Kysuce, zašli svoj životopis s kópiou vzdelania na uvedený kontakt.

Môžem sa uchádzať o pracovné miesto aj keď nie som kvalifikovaný v strojárskom odbore?

Áno, precízne vypracovaným zaškolovacím procesom v spolupráci so školiacim strediskom, vieme rekvalifikovať zamestnanca na požadovanú profesiu vo výrobnom procese. Podmienkou prijatia je ukončené minimálne odborné vzdelanie s výučným listom.

Ako mám zaslať žiadosť o prijatie do zamestnania?

Na vypísané pracovné pozície je môžné zaslať životopis prípadne vyplnený dotazník, ktorý je uvedený nižšie.

Kam zaslať životopis?

Na vypísané pracovné pozície je môžné zaslať životopis prípadne vyplnený dotazník, ktorý je uvedený nižšie.

Schaeffler Skalica, spol. s r. o.

Personálny odbor
Dr. G. Schaefflera 1
909 01 Skalica
Slovenská republika

Tel.: 034/696 1513, 4459
SchaefflerSkalica@schaeffler.com

Dotazník - uchádzanie sa o zamestnanie v Schaeffler Skalica, spol.s r.o.

Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.

Personálny odbor
Dr. G. Schaefflera 1
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

Tel.: 041/4205 340, 341, 336
personalne.kysuce@schaeffler.com

Dotazník - uchádzanie sa o zamestnanie v Schaeffler Kysuce, spol.s r.o.

Ako prebieha výberové konanie?

Výberové konanie prebieha osobným personálnym pohovorom za účasti zamestnanca z personálneho odboru a zamestnanca z výrobných segmentov prípadne podporných útvarov.

Súčasťou výberových konaní na špecializované technické pozície je aj overenie znalosti cudzieho jazyka formou telefonického rozhovoru prípadne u vybraných pracovných pozícii si kandidát absolvuje aj psychodiagnostické vyšetrenie.

Výberového konania sa zúčastnia všetci záujemcovia o pracovné miesto?

Na výberové konanie pozývame len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu. Vašu žiadosť evidujeme a v prípade vypísania výberového konania Vás pozveme na personálny pohovor.

Ako sa spracúvajú osobné údaje uchádzačov o zamestnanie?

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Skalica
Ochrana osobných údajov - Skalica Stav 2018/12
Ochrana osobných údajov Kysuce
Ochrana osobných údajov - Kysuce Stav 2018/12
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať