Hľadaný výraz

Schaeffler Mounting Manager

Schaeffler Mounting Manager

Schaeffler Mounting Manager vám pomôže pri zaistení správnej montáže ložísk a ponúka nasledujúce možnosti:

 • ukazuje rôzne mechanické a hydraulické postupy montáže
 • vypočíta potrebné montážne parametre a poskytuje užitočné pokyny pre montáž
 • vytvorí zoznam potrebného príslušenstva a náradia

Schaeffler Mounting Manager

Prehľad funkcií Schaeffler Mounting Managera

Pre využitie všetkých výhod a možností Mounting Managera vyberte postupne všetky parametre potrebné pre výpočet. Aplikácia vás v šiestich jednoduchých krokoch privedie k prehľadnej finálnej správe.

 1. Výber ložiska
  Z našich všeobecných typov ložísk filtrujte cez špecifické konštrukčné rady až po ložisko, ku ktorému potrebujete informácie o montáži.
 2. Uloženie ložiska
  Ak ide pri uložení ložiska o hriadeľ, upínacie puzdro alebo sťahovacie puzdro – vyberte si z preddefinovaných hodnôt.
 3. Metódy merania & montáže
  Pri metóde merania sa môžete rozhodnúť medzi axiálnou dráhou posunutia a znížením radiálnej vôle. Rôzne alternatívy výberu sú k dispozícii aj pri metóde montáže.
 4. Možnosti výpočtu
  Zadaním rôznych meracích veličín poskytne Mounting Manager presné výsledky.
  Tento krok sa pri niektorých predvoľbách vynecháva, takže sa priamo zobrazí výsledok.
 5. Výsledok
  Dôležité montážne parametre, ako tlak na škáru, tangenciálne pnutia, ako aj iné sily, sa uvedú pre počiatočné a koncové pozície. Pomocou doplňujúcich návrhov pri komponentoch a náradí už bezchybnej montáži nestojí nič v ceste.
 6. Správa
  Finálna správa poskytuje súhrn všetkých údajov, ako aj výsledok. Tento prehľad je možné uložiť ako súbor PDF alebo HTML a v prípade potreby sa dá vytlačiť.

Možnosti výpočtu k montážnym postupom

Ložiská s kužeľovým otvorom sa montujú buď bezprostredne na kužeľový hriadeľ/čap alebo pomocou upínacieho, resp. sťahovacieho puzdra na cylindrický hriadeľ. Nastavenie ložiskovej vôle sa vykonáva buď konvenčne pomocou škáromerov alebo prostredníctvom axiálnej dráhy posunu.

a) Montáž ložísk s kužeľovým otvorom prostredníctvom merania axiálnej dráhy posunu.

Ložisko sa pomocou hydraulickej matice umiestni na kužeľovom uložení ložiska do počiatočnej pozície. Pritom sa pomocou digitálneho manometra zohľadní stanovený počiatočný tlak v hydraulickej matici potrebný pre každé jednotlivé ložisko.
Voliteľne je možné dráhu posunu uvedenú v tabuľke zmerať pomocou hĺbkomera, posuvného meradla alebo číselníkového odchýlkomera. Konečné meranie radiálnej vôle sa však vykonáva vždy pomocou škáromera.

Tento montážny postup:

 • výrazne skracuje a zjednodušuje montáž,
 • ponúka najvyššiu bezpečnosť a presnosť,
 • umožňuje správnu montáž utesnených ložísk.

b) Montáž ložísk s kužeľovým otvorom pomocou merania zníženia radiálnej vôle

Pri nasunutí ložiska na kužeľové uloženie sa vnútorný krúžok rozšíri a tým sa zníži existujúca radiálna ložisková vôľa. Toto zníženie radiálnej vôle sa považuje za mieru pre pevné uloženie ložiska. Meranie sa uskutočňuje pomocou škáromera.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať