Hľadaný výraz

Podnikateľský kódex

Podnikateľský kódex skupiny Schaeffler

Tento Etický kódex schválila výkonná rada spoločnosti Schaeffler AG s plnou pod?porou rodiny Schaefflerovcov. Etický kódex zdôrazňuje dôležitosť, ktorú skupina Schaeffler1 pripisuje zodpovednému firemnému správaniu.

Etický kódex opisuje hodnoty a zásady správania, ktorých duch a literu musíme dodržiavať všetci – výkonná rada, manažéri a všetci zamestnanci, pričom skupina Schaeffler zároveň očakáva, že ich budú dodržiavať aj jej obchodní partneri.

Etický kódex skupiny Schaeffler

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať