Hľadaný výraz

Ložiská dvojkolesia nákladných vozňov

Ložiská dvojkolesia - puzdrové jednotky

FAG jednotka s kuželíkovými ložiskami TAROL
FAG jednotka s kuželíkovými ložiskami TAROL

V nákladnej doprave sa používa viacero rôznych vozňov pre špeciálne použitia, napr. vozeň na prepravu rudy alebo uhlia, cisternové vozne, vozne na prepravu automobilov, chladiace vozne, vozne na hromadné a kusové náklady. V závislosti od prevádzkovej spoločnosti železníc a regiónu sa používajú FAG ložiská dvojkolesia WJ/WJP alebo FAG kuželíkové valčekové ložiská TAROL. V oblasti AAR (Association of American Railroads) sú predpísané TAROL v palcových rozmeroch. Tam sa často namiesto zatvorených puzdier používa adaptér, pretože minimálne vonkajšie krúžky ložiska musia byť zhotovené z cementačnej ocele, aby sa zabránilo poškodeniam v dôsledku zlomenia. Pre ložiská dvojkolesia v nákladnej doprave v rámci EÚ sa musia aplikovať normy EN12080 a EN12082. Pre aplikáciu v rozsahu platnosti AAR prebieha schválenie podľa platných AAR-predpisov, inak platia regionálne predpisy.

Výber vyhotovenia ložísk dvojkolesia a veľkosť závisí od regionálnych podmienok a použitia. V podvozkoch nákladných vozňov na traťovej sieti Nemeckých dráh sú veľmi rozšírené FAG-valčekové ložiská WJ/WJP 130x240 v spojení s puzdrami Y25.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať