Hľadaný výraz

Skupina Schaeffler – We pioneer motion

Už viac ako 75 rokov skupina Schaeffler ako celosvetový líder medzi dodávateľmi pre automobilový a ostatný priemysel posúva vpred vynálezy a vývoj v oblastiach pohybu a mobility. Prostredníctvom inovatívnych technológií, produktov a služieb pre elektromobilitu, pohony efektívne z hľadiska CO2, Priemysel 4.0, digitalizáciu a obnoviteľné energie je táto spoločnosť spoľahlivým partnerom pre efektívnejší, inteligentnejší a udržateľnejší pohyb a mobilitu. Technologická spoločnosť Schaeffler vyrába presné komponenty a systémy pre hnacie ústrojenstvo a podvozky, ako aj riešenia valivých a klzných ložísk pre množstvo priemyselných použití. V roku 2021 dosiahla skupina Schaeffler obrat vo výške cca 13,9 miliárd eur a so svojimi takmer 83 000 zamestnancami je jedným z najväčších rodinných podnikov na svete. S viac ako 1 900 prihlásenými patentmi v roku 2020 je Schaeffler podľa DPMA (Nemecký úrad pre patenty a značky) druhou najinovatívnejšou spoločnosťou v Nemecku.

Spoločníci

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann spolu so svojím synom Georgom F. W. Schaefflerom pokračuje v životnom diele svojho manžela Dr.-Ing. E. h. Georga Schaefflera, ktorý zomrel v roku 1996.

Výkonný orgán

Skupinu Schaeffler riadi predstavenstvo Schaeffler AG. Predstavenstvo je spolu s regionálnymi CEO výkonným orgánom skupiny Schaeffler.

Roadmap 2025

V spolupráci s našimi zákazníkmi, partnermi a celou spoločnosťou, chceme formovať budúcnosť mobility a pohybu. To je to, čo nás poháňa vpred a vyjadruje našu identitu.

Dozorná rada

Dozornú radu Schaeffler AG vymenúva a kontroluje predstavenstvo, ktoré jej tiež poskytuje poradenstvo. Paritne spoluurčenú dozornú radu Schaeffler AG tvorí celkom 20 členov – desať zástupcov zamestnancov a desať zástupcov vlastníkov podielov.

Udržateľnosť

Prevzatie ekonomickej, ekologickej a spoločenskej zodpovednosti má v skupine Schaeffler ako v rodinnom podniku svoju tradíciu.

Vzťahy s investormi

Finančné správy, prezentácie a správy z podniku ohľadom aktuálneho obchodného roka, ako aj termíny zverejnenia ekonomickej situácie koncernu Schaeffler.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať