Hľadaný výraz

Odbyt

Hlavným meradlom všetkých záležitostí je v spoločnosti Schaeffler Gruppe zákazník: V úspechu našich zákazníkov vidíme úspech vlastnej firmy. V súlade s tým je náš odbyt charakteristický myšlienkou partnerstva s našimi zákazníkmi. V popredí nášho záujmu je najkvalitnejší servis a predovšetkým komplexné konzultačné služby v technických aj obchodných otázkach.

Vhodného partnera nájdete všade na svete

Naša celosvetová prítomnosť či už formou národných spoločností, národných zastúpení alebo technických zastúpení zaručuje stále spojenie s našimi zákazníkmi, a tým taktiež základňu, ktorá umožňuje okamžite prevziať požiadavky zákazníkov a realizovať ich.

Partnerstvo je trvalo zakotvené v organizácii

Pojmy technický a systémový partner považujeme za základnú úlohu v službách našim zákazníkom. Spoločne s našimi zákazníkmi chceme dosahovať najvyššie výkony. To sa v neposlednom rade odráža vo vnútornej organizácii.

Členenie podľa odvetví automobilovej výroby, všeobecného priemyslu a obchodu a ďalšie členenie podľa odvetví - to je naša odpoveď na požiadavky trhu, ktorý vyžaduje rýchlosť a pružnosť. Otázky, informácie, požiadavky a priania našich zákazníkov sa rýchlo a bezpečne dostávajú na miesta, ktoré na ne môžu rýchlo a komplexne odpovedať a prijať potrebné rozhodnutia.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať