Hľadaný výraz

Centrá "Schaeffler Technology Center" majú jednotné spektrum prémiových kompetencií v oblasti valivých ložísk a tém týkajúcich sa valivého uloženia. Spoločnosť Schaeffler sa snaží dodržiavať prémiový nárok, čo je optimálna starostlivosť o zákazníkov na celom svete a s rovnako vysokým štandardom kvality.

Dlhodobo zabezpečujeme pravidelné školenia, semináre a audity. Či už v Európe, Ázii, Afrike, Severnej alebo Južnej Amerike - naši zákazníci neustále profitujú z našej vyše 100 ročnej skúsenosti v oblasti valivých ložísk.

Naše spektrum výkonov:

Aplikačné vedomosti

Znalosť strojov alebo agregátov a ich spôsob fungovania v procese, tak aby bolo možné odvodiť, ktoré vlastnosti produktov a služby spĺňajú očakávania zákazníkov.

Výpočet a optimalizácia

Výpočet produktov v ich okolitej konštrukcie so zohľadnením vonkajších a vnútorných vplyvov pomocou výpočtových nástrojov spoločnosti Schaeffler Gruppe, ako BEARINX®, Caba, FEM atď., pre presnú analýzu produktu, optimalizáciu jeho aplikácie alebo stanovenie vhodnosti pre danú aplikáciu.

Know-how výrobného procesu

Znalosť výrobných procesov zákazníka a ich vzájomné pôsobenie so strojom, zariadením príp. agregátom, tak aby bolo možné z toho odvodiť, ktoré vlastnosti produktov a služieb spĺňajú očakávania zákazníkov.

Sledovanie stavu

Produkty a služby na sledovanie stavu strojov a zariadení, ako napr. meranie vibrácií, termografia, manažment kvapalín na podporu údržbárskeho procesu.

Mechatronika

Koordinácia mechanických, elektronických a informačno-technických prvkov a modulov týkajúcich sa valivých a klzných ložísk, motorov, príslušenstva a lineárnych vedení.

Posúdenie chýb

Analýza škôd = analýza a posúdenie príčin výpadkov valivých a klzných ložísk, príslušenstva a lineárnych vedení.

Expertíza valivých a klzných ložísk, príslušenstva a lineárnych vedení a posúdenie príčin výpadkov.

Školenia

Štandardizované alebo individuálne školenia na témy týkajúce sa produktov, podkladov valivých ložísk, montáže, sledovania stavu, posúdenia chýb atď. pre zákazníkov, odbytových partnerov a pracovníkov spoločnosti Schaeffler.

Balík produktov a servisný balík

Zostavenie produktov vzťahujúce sa na agregát pre stroje a zariadenia na podporu reťazca "Supply-Chain" a údržbárskeho procesu zákazníka.

Montážne poradenstvo

Poradenstvo, týkajúce sa zabudovania produktu, aké produkty alebo príslušenstvo sa vyžaduje a ako prebieha montážny proces.

Montážny servis

Realizácia a kontrola montáže a demontáže valivých a klzných ložísk, príslušenstva a lineárnych vedení.

Úprava

Úprava valivých ložísk

Prospech zákazníka

Vďaka spolupráci expertov a miestnymi technikmi v centrách Schaeffler Technology Center získate prémiové riešenia, ktoré sú vždy podľa najnovšieho stavu techniky. Okrem toho spolupráca so skúseným partnerom znamená, že sa môžete naplno sústrediť na svoj centrálny obchod.

Vďaka globálnemu sieťovému prepojeniu profitujete aj z veľmi krátkych reakčných časov. Vaši Schaeffler odbytoví manažéri proaktívne vyvíjajú pre vás zlepšovacie návrhy. Takto spoločnosť Schaeffler komplexným spôsobom podporuje výrobcov a prevádzkovateľov zariadení. Zameriavame sa na technický a ekonomický celkový úspech podniku. Tak spoločnosť Schaeffler pomocou siete Global Technology Network, umožňuje komplexne znižovať celkové náklady strojov a zariadení a zvyšovať konkurencieschopnosť svojich zákazníkov prostredníctvom efektívnych riešení.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať