Hľadaný výraz

Simulácia, výpočet a test

Vysoko moderné výpočtové a simulačné programy

Naši odborníci úzko spolupracujú s vývojármi, výrobcami a prevádzkovateľmi veterných elektrární.

Vysoko moderné výpočtové a simulačné programy zabezpečujú optimálne dimenzovanie ložísk do veterných elektrární: od jednotlivého valivého ložiska a jeho komponentov cez prípojnú konštrukciu až po kompletný hnací mechanizmus, ktorý je znázornený a optimalizovaný pomocou vlastne vyvinutých viactelesových simulačných programov.

Pomocou simulácie síl a momentov, ktorá je podobná realite, poskytuje naša skúšobňa veľkých ložísk ASTRAIOS od roku 2011 cenné poznatky, ktoré sa využívajú pre nový vývoj ložísk, ako aj na optimalizáciu simulačných a výpočtových modelov.

Optimálne dimenzovanie ložiska do veternej elektrárne pomocou vysoko moderných výpočtových a simulačných programov.
Optimálne dimenzovanie ložiska do veternej elektrárne pomocou vysoko moderných výpočtových a simulačných programov.

Od celkového systému až po valivý kontakt

Schaeffler - výpočtový reťazec: od celkového systému až po valivý kontakt

Pomocou Schaeffler výpočtového reťazca pripravujeme CAE nástroje, ktoré sú optimálne zosúladené pre každý rozmer.

 • SIMPLA: Simulácia systému s know-how pre valivé ložisko
 • BEARINX: Dimenzovanie ložiska pomocou systémovej zhody
 • CABA3D: Dynamický pohľad do ložiska
 • TELOS: Tu je stredobodom kontakt:

SIMPLA: Simulácia systému

SIMPLA – simulácia systému s know-how pre valivé ložiská
SIMPLA – simulácia systému s know-how pre valivé ložiská

Pomocou hybridnej viactelesovej simulácie (MKS) sa zobrazí dynamická reakcia kompletnej veternej elektrárne.

Pomocou modelu je možné už vo fáze vývoja vylepšiť jednotlivé komponenty hnacieho mechanizmu, ako aj celý dizajn zariadenia.

 • Hybridná viactelesová simulácia s nelineárnym, viacrozmerovým modelom ložiska
 • MKS model odvoditeľný z existujúceho BEARINX modelu

BEARINX: Optimálne dimenzovanie ložísk

BEARINX - dimenzovanie ložísk so systémovou zhodou
BEARINX - dimenzovanie ložísk so systémovou zhodou

Pomocou softvéru BEARINX je možné modelovať a vyrátať všetky typy ložiska, komplexné hriadele, ako aj hriadeľové systémy až po kompletné prevodovky

BEARINX okrem iného zohľadňuje:

 • nelineárne pružné správanie ložísk
 • pružnosť hriadeľov a osí
 • pružnosť puzdra a okolia
 • prevádzkové vôle alebo predpätie ložísk
 • profily valivých telies a obežných dráh a primknutie obežných dráh
 • reálne kontaktné tlaky s ohľadom na šikmé postavenie a profilovanie valivých telies
 • vplyv podmienok mazania, znečistenia a reálneho kontaktného tlaku na únavovú životnosť.

CABA3D: Simulácia valivého ložiska

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

CABA3D – Dynamický pohľad do ložiska

 • Dynamická analýza valivých ložísk
 • Určenie síl na valivé teleso a krúžky a priebehy pohybov jednotlivých súčiastok so zohľadnením všetkých stupňov voľnosti
 • CABA3D umožňuje vyrátať trecí výkon a reakciu zrýchlenia valivého telesa, napr. pri vstupe do zóny záťaže.

TELOS: Simulácia valivého kontaktu

TELOS -Tu je stredobodom kontakt
TELOS -Tu je stredobodom kontakt
 • 3D simulačný program pre valivé kontakty
 • Ľubovoľné valivé kontakty za všeobecných podmienok mazania
 • Takmer statické a prechodné záťaže
 • Povlakované a nepovlakované ložiskové komponenty

FEM

FEM výpočty
FEM výpočty

Pre ešte podrobnejšie analýzy môžu FEM výpočty vyrátať vplyv okolitej konštrukcie na valivé ložiská a opačne.

Viac bezpečnosti a hospodárnosti pre veterné elektrárne

Skúšobňa pre veľké ložiská ASTRAIOS
Skúšobňa pre veľké ložiská ASTRAIOS

V jednej z najmodernejších, najväčších a najvýkonnejších skúšobní veľkých ložísk na svete, môžu byť testované ložiská do 15 ton a s vonkajším priemerom do 3,5 metra pomocou širokého simulačného programu za podmienok, ktoré sú veľmi podobné praxi. ASTRAIOS pomáha ešte lepšie porozumieť celkovému systému, vplyvovým faktorom a súvislostiam v hnacom mechanizme veterných elektrární. Týmto spoločnosť Schaeffler rozhodujúco prispieva k rýchlemu a spoľahlivému dimenzovaniu veterných elektrární a zvyšuje ich hospodárnosť a bezpečnosť.

Skúšobňa je pomenovaná podľa titana menom"Astraios" z gréckej mytológie a otca štyroch bohov vetra.

Simulácia sily a momentov podobná realite

Od bezvetria až po víchricu - veterné elektrárne sú vystavované neustále sa meniacim veterným pomerom. ASTRAIOS simuluje reálne záťaže a momenty, ktoré sa vyskytujú vo veternej elektrárni.

 • pre ložiska rotora a otočné spojenia
 • možnosť testu všetkých konceptov uloženia rotora
 • pre veterné elektrárne do 6MW

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Animácia: Simulácia všetkých síl a momentov

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Animácia: Skúšobné ložisko

Rozsiahle analýzy

Viac ako 300 snímačov v testovacích ložiskách dodáva informácie, ktoré sa vyhodnocujú pre rôzne analýzy. S automatizačným systémom SARA pre aplikácie R&D spoločnosti Schaeffler, prebieha meracia, regulačná a riadiaca technika. Naši experti vyhodnocujú údaje a vylepšujú výpočtový model porovnaním s výsledkami skúšok.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať