Hľadaný výraz

Schaeffler Kysuce rozvíja kvalifikáciu zamestnancov v smere e-mobility

Pressrelease Stage Image

12.07.2021 | Kysucké Nové Mesto

  • Od roku 2020 závod v Kysuckom Novom Meste vyrába elektrické osi pre elektrické vozidlá z prémiového automobilového segmentu
  • Kľúčom k potrebnému rozvoju zamestnancov sú špeciálne vzdelávacie programy zamerané na budúcnosť
  • Aktívna spolupráca so Žilinskou univerzitou vo forme budovania kvalifikovaného tímu lektorov pre odborné školenia

Skupina Schaeffler sa etablovala ako vedúci dodávateľ udržateľnej elektrickej mobility na všetkých úrovniach elektrifikácie a úspešne pôsobí na celom svete ako technologický partner pre pokrok, ktorý hýbe svetom. Masívny globálny trend v podobe rozvoja e-mobility vo svete sa odráža aj na Slovensku, kde paralelne prebieha niekoľko, pre kysucký závod Schaeffler, nových a dôležitých projektov. Od roku 2020 závod v Kysuckom Novom Meste vyrába elektrické osi pre elektrické vozidlá z prémiového automobilového segmentu a má záujem ďalej posilňovať svoju pôsobnosť v oblasti elektromobility.

Rozširovanie kvalifikácie zamestnancov v smere e-mobility

Technologická transformácia stavia spoločnosť Schaeffler a jej zamestnancov pred veľké výzvy, zároveň však ponúka množstvo zaujímavých príležitosti. Aby bolo možné ich cielene využiť, rozvíja vzdelávacie centrum Schaeffler Academy spolu s odborníkmi z príslušných podnikových divízií kvalifikačné programy zamerané na budúcnosť. Týmto spôsobom sú zamestnanci špeciálne prispôsobení pracovným požiadavkám vyplývajúcim z nových technológií.

Jedným z kľúčových programov, ktorý je postupne zavádzaný do celého sveta, je vzdelávací program Fit4Mechatronics. Obsahuje viac ako 100 špecifických školení, ktoré boli vyvinuté s ohľadom na rôzne cieľové skupiny. Prioritou je zodpovedne a flexibilne pristupovať k neustálemu zvyšovaniu kvalifikácie v prostredí Fit4Mechatronics, ktoré v súčasnosti predstavuje vysoko perspektívnu oblasť rozvoja.

V zmysle stratégie závodu pripravila Schaeffler Academy na Kysuciach v spolupráci s oddelením výskumu a vývoja koncept rozvoja zamestnancov v smere e-mobility, ktorý pozostáva z dvoch pilierov - Basic a Advanced. „Vzdelávací program Fit4Mechatronics je šitý na mieru zamestnancom spoločnosti Schaeffler. Poskytuje veľa možností ako rozšíriť svoje praktické aj teoretické skúsenosti pre momentálne najdominantnejšiu oblasť vývoja a výroby koncernu - mechatroniku, ktorá kombinuje oblasti mechaniky, elektrotechniky a softvérového inžinierstva. Je to program, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s významnými inštitúciami a univerzitami a prepája akademické vzdelávanie s priemyslom. Na Kysuciach sme prvé školenia v pilotnej fáze programu zahájili už v októbri 2019, “ povedal Ján Klimko, vedúci oddelenia výskumu a vývoja Schaeffler Kysuce.

Basic pilier vzdelávacieho programu Fit4Mechatronics je určený pre zamestnancov, ktorí nemajú elektrotechnické vzdelanie a tiež žiadne technické skúsenosti. Program pozostáva zo 6 modulov: jednosmerný prúd, striedavý prúd, programovanie, elektronika, elektrotechnika a elektronika pre pokročilých a je realizovaný v spolupráci so Strednou priemyselnou školou informačných technológií v Kysuckom Novom Meste. Absolvovaním tohto 90 hodinového programu nadobudne každý účastník potrebné elektrotechnické minimum.

Vzdelávací program Fit4Mechatronics Advanced sa osobitne zameriava na postupujúcich inžinierov, ktorí majú vôľu pracovať s novými technológiami, ale vyžadujú viac informácií v oblasti mechatroniky, elektrotechniky alebo vývoja softvéru. Obsahom sú vysoko odborné školenia zamerané na e-mobilitu, ako elektrické stroje, mechatronika, senzorika a iné. Pilotnou skupinou vzdelávania sú zamestnanci R&D oddelenia, s ktorými vzdelávacie centrum úzko spolupracuje. Školenia sú zabezpečované korporátnym vzdelávacím centrom Schaeffler Academy, pričom lektormi sú nemeckí experti s niekoľkoročnými skúsenosťami.

O odborné školenia je zo strany cieľových skupín zamestnancov veľký záujem, o čom svedčí pozitívne hodnotenie vzdelávacieho programu tak zo strany školiteľov, ako aj samotných účastníkov. Vzdelávacím programom Fit4Mechatronics Advanced doteraz prešlo už viac ako 600 účastníkov.

„V rámci vzdelávacieho programu Fit4Mechatronics Advanced som absolvoval prvotné školenia ako úvod do Automotive SPICE 3.1, Mechatronic Systems for Developers, General Topics of Electromobility, Compact Knowledge of Electric Machines, vďaka ktorým som získal výborný teoretický základ pre budovanie nových kompetencií. S kvalitou a priebehom školení som nadmieru spokojný, školitelia boli vynikajúco pripravení a dokázali interaktívne zapájať všetkých účastníkov. Teším sa na ďalšie odborné školenia, vďaka ktorým nadobudnem kompletné vedomosti v rámci tohto vzdelávacieho programu a ktoré budem môcť naplno uplatniť aj v praxi,“ povedal Michal Kotrbanec, validačný a verifikačný inžinier pre oblasť E-mobility v Schaeffler Kysuce.

Kvalifikovaný tím lektorov pre odborné školenia budúcnosti

Výrobný závod Schaeffler Kysuce zároveň rozbehol aktívnu spoluprácu so Žilinskou univerzitou, s cieľom vybudovať tím kvalifikovaných lektorov pre túto mimoriadne dôležitú oblasť a to prostredníctvom vzdelávacieho programu Train the Trainer. Školiteľmi sú nemeckí experti, ktorí odovzdávajú svoje vedomosti a poznatky vybraným vyučujúcim zo Žilinskej univerzity s cieľom zabezpečiť rýchlejšie rozšírenie týchto špeciálnych a na mieru šitých školení Schaeffler aj na Slovensku. Niektoré typy školení zo vzdelávacieho programu Fit4Mechatronics Advanced sú tak už od júna tohto roka realizované certifikovanými lektormi Žilinskej univerzity.

Spoločnosť Schaeffler Kysuce plánuje niekoľko ďalších aktivít smerujúcich k neustálemu zvyšovaniu kvalifikácie v oblasti e-mobility, a to nielen pre špecialistov útvaru R&D, ale aj zamestnancov iných oddelení.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať