Hľadaný výraz

BEARINX-online Easy Linearsystem

Bezplatný výpočtový modul na výpočet INA-lineárnych systémov
online modul pre lineárne systémy

BEARINX-online Easy Linearsystem

Okrem známeho online softvéru pre profilové vedenia "Easy Linear" sa nový BEARINX modul "Easy Linerasystem" logicky zaraďuje do skupiny našich osvedčených programov na výpočet lineárnych vedení.

Pomocou systému "Easy Linearsystem" je teraz možné, vypočítať nominálnu životnosť a statickú nosnú bezpečnosť viacosových polohovacích systémov s poháňanými INA-lineárnymi modulmi. Pritom sa uplatnia aj vplyvové veličiny typické pre produkt:

  • Prepojenie všetkých osí pre výpočet kompaktného lineárneho systému
  • Zohľadnenie zrýchlených hmotností stola a lôžka stroja, aj cez viacero osí
  • Vyrátanie možných deformácií lineárneho systému pomocou stanovenia pracovných bodov.

Komfortné užívateľské prostredie

Samovysvetľujúce menu umožňuje rýchle a jednoduché zadávanie údajov. Vychádzajúc z praktických, predkonfigurovaných 1-, 2-, alebo 3 osových polohovacích systémov a voľného usporiadania pohonov sa rýchlo nájde požadovaný lineárny systém a vyplní sa potrebnými parametrami.

Všetky potrebné prevádzkové údaje môžu byť zadané samostatne pre každú nápravu - pohodlné sprevádzanie cez menu. Pritom dialógové okno pre zadávanie cyklov zaťaženia ukáže svoje silné stránky nového online programu. Alternatívne je možného do neho zadať rýchlosť, zrýchlenie, čas alebo dráhy pojazdu pre každú os, pričom sa k tomu automaticky vytvorí diagram pohybu.

Pred výpočtom je na výber k dispozícii rozsiahla paleta produktov možných INA-lineárnych modulov a pohonov.

Konfigurácia
Komfortné užívateľské prostredie

Automatická žiadosť ponuky

Automatická žiadosť ponuky

Po úspešnom výpočte dostanete v prílohe emailom zhrnutie najdôležitejších výsledkov so zadávacím súborom a PDF dokument výsledkov.

Okrem toho bude v tomto emaile ponúknutý link na vygenerovanie ponuky. V ňom dostanete automaticky vyhotovený kusovník vami vytvoreného lineárneho systému, ako aj voľné textové pole, do ktorého môžete váš dopyt bližšie špecifikovať. To našim špecialistom umožní vytvoriť pre vás rýchlu a individuálnu ponuku.

Registrácia a prihlásenie

Výpočtový program "Easy Linearsystem" je k dispozícii len online a je možné ho neobmedzene bezplatne využívať. Po prvej registrácii, ktorá zaberie len krátky čas, môžete okamžite začať s výpočtom.

na registráciu / prihlásenie

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať