Hľadaný výraz

BEARINX online výpočet lineárnych vedení

Výkonný výpočtový softvér spoločnosti INA/FAG – pre zákazníkov k dispozícii online.
Tento servis je pre priamych zákazníkov spoločnosti Schaeffler a odbytových partnerov.

Výpočet lineárneho vedenia Image

Výpočtové nástroje, ktoré sa obvykle používajú na trhu, využívajú väčšinou značne zjednodušené výpočtové postupy (katalógové postupy). Posuvy, náklony a zohľadnenie tuhých príp. elastických líšt a držiakov budú aj naďalej ignorované. Taktiež vnútorné rozdelenie zaťaženia ložísk – rozhodujúce pre únavovú životnosť – sa väčšinou zisťuje aproximačnou metódou.

S programom BEARINX online výpočet lineárneho vedenia teraz máte možnosť zistiť reálne namáhanie so zohľadnením rôznych záťaží a správania pruženia lineárnych ložísk s vodiacimi lištami a vozíkmi. Vnútorné rozdelenie záťaže v ložisku sa zistí presne až po kontaktný tlak, pričom sa zohľadní aj profil valivých telies a rôzne triedy predpätia.

Komfortné užívateľské prostredie

Komfortná štruktúra lineárnych systémov s prístupom do databanky ložísk
Komfortná štruktúra lineárnych systémov s prístupom do databanky ložísk

Algoritmy programu BEARINX online na výpočet lineárneho vedenia sú zhodné s algoritmami programu BEARINX, ktorý sa používa v spoločnosti Schaeffler Gruppe. BEARINX online výpočet lineárneho vedenia vám umožní výpočet viacosových lineárnych systémov.

Užívateľské prostredie implementované v Jave vám pomôže pri zadávaní údajov a ponúka vám pomocou grafického zobrazenia modelu, aj ako objektového stromu nielen prehľad o modeli, ale aj kontrolu zadaných údajov.

Štandardná lineárna os s dvomi vedeniami a štyrmi lineárnymi ložiskami RUE45-E
Štandardná lineárna os s dvomi vedeniami a štyrmi lineárnymi ložiskami RUE45-E

Údaje a geometria lineárnych ložísk z katalógového programu spoločnosti Schaeffler sú k dispozícii v integrovanej databanke a môžu byť prevzaté do modelu. Výpočty samotné sú vykonávané na výkonnom výpočtovom servere v spoločnosti Schaeffler.

Technickí konzultanti na vašej strane

Operačné súbory vytvorené v BEARINX online výpočet lineárneho vedenia sú kompatibilné s plnou verziou BEARINX, takže vám výmena týchto operačných súborov uľahčí komunikáciu s našou inžinierskou službou a zabráni duplicitnej práci.

Prehľadná dokumentácia výsledkov vo formáte HTML a grafické zobrazenie tlakov a vnútorného rozloženia zaťaženia ložísk vám uľahčujú analýzu jednotlivých variantov konštrukcie. Pomocný systém a online učebný program vám uľahčia využiť celý potenciál programu BEARINX online výpočet lineárneho vedenia.

Zvýšenie intenzity spolupráce

S programom na výpočet lineárneho vedenia BEARINX online rozhodne neznamená zámer presunúť konzultačné a výpočtové služby spoločnosti Schaeffler na plecia užívateľa. Práve naopak, chceme s užívateľmi nadviazať ešte užšiu spoluprácu. Cieľom je už v ranej konštrukčnej fáze vykonať predbežný výber vhodných lineárnych ložísk a skrátiť tak časy vývoja v spoločnosti užívateľa.

Zmluvou upravené použitie

Ak ste požiadali o program BEARINX online výpočet lineárneho vedenia pod "registrácia", bude prebiehať interný rozhodovací proces, na jeho úspešnom konci bude ponuka zmluvy.

Po podpise zmluvy vytvoríme prihlasovacie údaje a pošleme pozvánku na dvojdňové školenie do Schaeffler-Academy v Herzogenaurachu. Následne prebehne konečné schválenie výpočtového modulu.

Zavádzacie poplatky

Za prípravu programu BEARINX online výpočet lineárneho vedenia na internete, ako aj za dvojdňové školenie týkajúce sa implementačnej podpory vznikajú jednorazovo nasledovné náklady:

  • 1 účastník 2000 €
  • 2 účastníci 3600 €
  • 3 účastníci 4800 €
  • 4 účastníci 5600 €
  • každý ďalší účastník +400 €

Nevznikajú ďalšie poplatky za licenciu a údržbu.

Obmedzenia zákazníckej verzie

Program na výpočet lineárnych vedení BEARINX online slúži na predbežný koncept produktov. Ku konečnej koncepcii a výberu produktov by malo byť prizvané príslušné oddelenie inžinierskej služby spoločnosti Schaeffler.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať