Hľadaný výraz

BEARINX-VIP

Okrem programu BEARINX online je možné s BEARINX-VIP modelovať nielen jeden zapojený hriadeľový systém, ale aj kompletnú prevodovku a analyzovať jednotlivý valivý kontakt. Vplyv priehybu hriadeľa na rozdelenie záťaže ložiska sa takisto zohľadní ako vplyv elasticity valivých kontaktov a voliteľne ako vplyv elastického prostredia. Elasticita prostredia sa dá zohľadniť pomocou matrice FE-vplyvových veličín.

Ložiská môžu byť do výpočtového modelu prevzaté z integrovanej databanky, takže budú vo výpočte zohľadnené aj uložené profilové údaje. Pre výpočet prevádzkového cyklu sú k dispozícii zadávací asistenti, v nich môžu byť urobené údaje k teplotám, toleranciám a drsnostiam krúžkov a uloženiu ložísk. Okrem toho môže byť vykonaný dodatočný výpočet tuhosti v prevádzkovom bode.

Program BEARINX-VIP ponúka možnosť vykonávať oddelené aj začlenené výpočty prevodoviek.

Komfortné užívateľské prostredie

Komfortné užívateľské prostredie
Komfortné užívateľské prostredie

Program BEARINX-VIP ponúka príjemnú 3D vizualizáciu výpočtového modelu, takisto aj vizualizáciu výsledkov rozdelenia záťaže a rozdelenia tlakov.

Technickí konzultanti na vašej strane

Grafické zobrazenie reakcií hriadeľa
Grafické zobrazenie reakcií hriadeľa
Valivé ložiská z databázy INA/FAG
Valivé ložiská z databázy INA/FAG

Program BEARINX-VIP a BEARINX úplná verzia používajú rovnaké výpočtové modely a algoritmy, takže výpočtové postupy môžu byť bez problémov vymieňané a tým sa uľahčí komunikácia s našim inžinierskym oddelením.

Prehľadná dokumentácia výsledkov vo formáte HTML a grafické zobrazenie reakcií hriadeľa, vnútorného rozloženia zaťaženia ložísk, a v prípade valčekových ložísk aj charakteristiky pre Hertzov tlak, vám uľahčujú analýzu jednotlivých variantov konštrukcie.

Pomocný systém a príručka poskytujú prvú pomoc, v prípade, ak sa objavia otázky.

Program BEARINX- VIP vypočíta modifikovanú referenčnú životnosť podľa ISO TS 16281 (anglicky), prípadne DIN 26281 (nemecky) podľa aktuálneho stavu techniky.

Výkonný výpočtový softvér spoločnosti INA/FAG – verzia pre vývojových partnerov

BEARINX je výpočtový program pre analýzu valivých ložísk v kompletných prevodových a hriadeľových systémoch, osvedčené a aktuálne inžinierske vedomosti v kombinácii s inovatívnymi možnosťami analýzy. Program vyvíjajú experti spoločnosti Schaeffler. Vynikajúca výkonnosť programu spojená s nepostrádateľným odborným poradenstvom našej inžinierskej služby, ako aj skúsenosti z praxe našich zákazníkov, vedú k inovatívnym a technicky náročným riešeniam.

Zvýšenie intenzity spolupráce

Vývoj programu BEARINX-VIP online neznamená zámer presunúť konzultačné a výpočtové služby zo spoločností Schaeffler na zákazníkov. Práve naopak, chceme s užívateľmi nadviazať ešte užšiu spoluprácu. Cieľom je už v ranej fáze vývoja produktov vykonať predbežný výber vhodných ložísk a skrátiť tak časy vývoja v spoločnosti užívateľa.

Zmluvou upravené použitie

Základom pre používanie programu BEARINX-VIP je vzájomná dohoda. Túto upravujú podmienky používania pre softvér a využívanie prídavných služieb ako je školenie a podpora. K tomu prislúchajúce podmienky budú písomne formulované vo forme zmluve o užívaní, príp. konzultačnej zmluvy.

Implementácia

Za prípravu programu BEARINX-VIP pre lokálne použitie sa účtujú jednorázovo implementačné poplatky. V týchto nákladoch je obsiahnuté zriadenie download-oblasti na internete, ako aj jeden dvojdňový až trojdňový seminár prispôsobený vašim použitiam.

Vznikajú ročné poplatky na licenciu a údržbu.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať