Hľadaný výraz

Textilné stroje

Inovatívne produkty a systémové riešenia spoločnosti Schaeffler trvalo zvyšujú výkon stroja a zároveň znižujú náklady - či už v pradiarenskej príprave, výrobe vlákien, textilnej výrobe, dokončovaní alebo konfekcii. Spoločnosť Schaeffler vám ponúka rozsiahly produktový program s precíznymi ložiskami, ktoré sú pripravené na montáž a majú jednoduchú údržbu pre takmer všetky typy strojov naprieč textilným procesným reťazcom. K tomu patria napríklad vláknové vodiace valce s optimalizovaným trecím momentom a s integrovanou ochranou vrstvou voči opotrebeniu a korózii, upínacie ložiská s jednoduchou montážou a puzdrové jednotky pre stroje v pradiarenskej príprave, klietky s povlakom Triondur v ihlovacích strojoch a lineárnych vedeniach vo vyšívacích strojoch, manipulačných zariadeniach, textilných tlačiarenských strojoch a veľa iných textilných strojoch.

Aplikácie

Aplikácie

Necháte sa aj vy očariť spoločnosťou Schaeffler?

Moderné textílie, vlákna a tkaniny. Stretávame sa s nimi v maloobchode, v butikoch, nákupných domoch alebo aj v zásielkovom obchode. Aké technické maximálne výkony sa denne realizujú v textilných strojoch pri zvlákňovaní, tkaní, zušľachťovaní a ďalšom spracovaní bavlny alebo chemických vlákien, si však sotva uvedomujeme. Ložiská a ostatné komponenty od spoločnosti Schaeffler pritom denne zohrávajú svoju dôležitú úlohu. Ponúkame riešenia pre:

  • pohon chápadla v tkacom stroji
  • excentrickú jednotku pre vyšívaciu hlavu
  • lineárne vedenia vo veľkých vyšívacích strojoch

Produkty

Vývojový partner pre všetko, čo sa točí

Či už zvlákňovanie, tkanie, zušľachťovanie alebo ďalšie spracovanie bavlny alebo chemických vlákien - moderné textilné stroje sú vysoko automatizované a bežia takmer bez prerušenia. Pri vysokých objemoch materiálu. Nie je pochýb o tom, že pritom sú tie správne ložiskové komponenty rozhodujúcim nákladovým faktorom. "Správne" - to pre ložiská v textilných strojoch znamená: nízke trenie, vysokú presnosť, bez vôle, jednoduchú montáž, nenáročnú údržbu a dlhú životnosť. V spoločnosti Schaeffler ste na tom správnom mieste! Ponúkame vám bohatý program precíznych valivých ložísk a lineárnych vedení pre textilné stroje - pre bezpečné uloženie rotačných alebo aj lineárnych pohybov. A ponúkame vám ozajstnú pridanú hodnotu s početnými systémovými komponentmi. Pretože naše kompletné systémy sú pripravené na montáž a presne prispôsobené vášmu aktuálnemu použitiu:

  • kladky na napínanie pása
  • trecie ložiská
  • oporné valčeky
Produkty

Servis

Výpočet ložiska a tribologické koncepty

Či už rotačné alebo lineárne - pomôžeme vám aj pri výpočte ložísk a vyhotovíme pre vás tribologické koncepty, napríklad pre optimálne mazanie počas celej životnosti pomocou špeciálnych tukov.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať