Hľadaný výraz

Etický kódex skupiny Schaeffler pre dodávateľov

Transparentnosť, dôvera a tímová práca

Tento kódex sa týka všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré predávajú alebo poskytujú tovar alebo iné služby skupine Schaeffler Group (Schaeffler AG a všetky spoločnosti, v ktorej má Schaeffler AG priamo alebo nepriamo väčšinový podiel), a to buď priamo alebo prostredníctvom tretích strán, ako napríklad pridružených spoločností, distribučných partnerov, subdodávateľov a zástupcov (ďalej len ako „dodávatelia“).

Od dodávateľov spoločnosti Schaeffler sa vyžaduje dodržiavať etické a právne zásady stanovené v tomto kódexe správania pre dodávateľov. Tieto požiadavky má dodávateľ tiež postúpiť ďalej v rámci svojho dodávateľského reťazca.

Kategória médií: Brožúra
Dátum: 2021-08-2
Vydavateľ: Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
Stránky: 24
Jazyk: Slovenčina
Ďalšie jazyky


Odoberať publikácie

Publikáciu zdieľať

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať