Hľadaný výraz

Zásady udržateľného obstarávania

Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou DNA spoločnosti Schaeffler. Táto zahŕňa identifikovanie, manažovanie a optimalizáciu ekologických, sociálnych a ekonomických efektov v sieti dodávateľov. Manažment dodávateľov musí teraz plniť viac než len požiadavky globálne prepojeného sveta. Moderné technológie vyžadujú suroviny, ktoré často pochádzajú z nestabilných oblastí sveta. Zmena klímy a nárast nedostatku zdrojov tiež ovplyvňujú naše zásobovacie reťaze. V tejto súvislosti sme dosiahnutie klimatickej neutrality v našich zásobovacích reťazcoch do roku 2040 spravili našim kľúčovým cieľom. Ako medzicieľ chceme dosiahnuť 25 % zníženie emisií CO₂ v našich zásobovacích reťazcoch do roku 2030.

Kategória médií: DokumentáciaBNB
Dátum: 2022-03-16
Vydavateľ: Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
Stránky: 1
Jazyk: Slovenčina
Ďalšie jazyky


Odoberať publikácie

Publikáciu zdieľať

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať