Hľadaný výraz

Schaeffler Skalica podporuje zodpovedné podnikanie

Pressrelease Stage Image

31.03.2021 | Skalica

  • Schaeffler Skalica prispela k napleniu globálneho podnikového cieľa udržateľnosti pomocou opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti
  • CO2 neutrálna výroba v rámci skupiny Schaeffler do roku 2030
  • Zodpovedné podnikanie súčaťou interných procesov a firemnej stratégie

Spoločnosť Schaeffler rozšírila aktivity v oblasti klimatickej ochrany a v dôležitých rebríčkoch udržateľnosti v priebehu dvoch rokov zlepšila svoje skóre z kategórie „D“ na „A-“. Tento výsledok dosiahla o celý rok skôr ako bolo plánované. K naplneniu globálneho podnikového cieľa prispel aj slovenský závod Schaeffler Skalica.

CO2 neutrálna výroba do roku 2030
Do roku 2030 bude Schaeffler vo všetkých výrobných prevádzkach na svete vyrábať CO2 neutrálne, a tým významne prispeje k väčšej ochrane klímy. Okrem toho chce spoločnosť do roku 2030 znížiť o 20 % ročný odber čerstvej vody. To platí aj pre slovenský závod v Skalici.

Schaeffler Skalica prispela k naplneniu cieľa 2020
Do globálnej stratégie udržateľnosti sa zapojia aj spoločnosť Schaeffler Skalica, a to prostredníctvom konkrétnych opatrení, ktoré zosúladili výrobné procesy s efektívnosťou zdrojov a šetrením energie.

Jedným z opatrení v oblasti energetickej efektivy je realizácia výmeny starého osvetlenia v troch výrobných halách za nové energeticky a svetelne efektívnejšie LED osvetlenie. Vďaka tomuto opatreniu sa znížila spotreba elektrickej energie a spolu s inteligentným riadením a využitím denného svetla sa ušetrilo približne 2 579 882 kWh.

Druhým projektom v rámci šetrenia energie je pilotná realizácia výmeny starých dýz za nové, vysoko efektívne dýzy. Pri realizácii tohto projektu sa skalický závod zameral aj na elimináciu nepotrebných dýz, únikov a neefektívnych riešení v oblasti distribúcie stlačeného vzduchu. Spomínané riešenia priniesli úsporu 119 755 kWh.

Tieto, ako aj ďalšie projekty, ktorým sa spoločnosť Schaeffler Skalica venuje v rámci zodpovedného podnikania negenerujú len zaujímavé čísla na strane finančných úspor ale zároveň prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a ochrany životného prostredia.

Úspora pitnej vody a redukcia množstva odpadových vôd
Ďaľším zaujímavým projektom, ktorý Schaeffler Skalica plánuje zaviesť do prevádzky koncom apríla 2021 je unikátna osmotická stanica. Projekt vysokotlakovej reverznej osmózy sa zameriava na zníženie množstva odpadových vôd a zníženie spotreby pitnej vody v procese výroby DEMI vody. Unikátna osmotická stanica upravuje parametre odpadovej zasolenej vody a tým umožňuje jej opätovné technologické využitie. Predpokladaná úspora nákladov predstavuje približne 120 tisíc Eur, pričom nezanedbateľný je samozrejme aj prínos v oblasti environmentálnej záťaže.

Zodpovedné podnikanie súčasťou interných procesov a firemnej stratégie
Schaeffler Skalica má záujem posilňovať víziu zodpovedného podnikania aj prostredníctvom jej začlenenia do interných procesov a firemnej stratégie. „Prostredníctvom stratégie Roadmap 2025 podnik definoval nielen konkrétne smerovanie a program realizácie, ale aj strednodobé ciele predovšetkým v oblasti životného prostredia, ktoré chceme dosiahnuť. K tomu patria predovšetkým naše ciele udržateľnosti. Tieto boli tiež integrované do hodnotiaceho systému jednotlivých oddelení a tiež do odmien našich manažérov,“ vysvetľuje Miroslav Janota, podnikový riaditeľ Schaeffler Skalica.

Viac informácii o globálnej stratégii spoločnosti Schaeffler si prečítate v Správe o udržateľnosti si prečítate tu: www.schaeffler-sustainability-report.com

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Príslušné dokumenty
sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať