Hľadaný výraz

Schaeffler Skalica významne prispieva k udržateľnosti

Pressrelease Stage Image

06.07.2021 | Skalica

  • Závod Schaeffler v Skalici prispieva k dosiahnutiu globálneho udržateľného cieľa spoločnosti prostredníctvom opatrení energetickej účinnosti
  • Udržateľnosť je súčasťou interných procesov a podnikovej stratégie
  • Úspora pitnej vody a zníženie množstva odpadovej vody pomocou unikátnej osmotickej stanice

Téma udržateľnosti má pre skupinu Schaeffler prvoradý význam. V rámci 75. výročia Organizácie Spojených národov bola skupina Schaeffler vybraná za jedného z 50 svetových lídrov v oblasti udržateľnosti a klímy. Spoločným cieľom tejto iniciatívy je dosiahnutie 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja stanovených OSN. V rámci svojej stratégie udržateľnosti spoločnosť Schaeffler na úrovni skupiny dôsledne zosúlaďuje svoje výrobné procesy s efektívnosťou zdrojov, kompatibilitou so životným prostredím a ochranou zdrojov. Do roku 2030 bude Schaeffler vo všetkých výrobných prevádzkach na svete vyrábať CO2 neutrálne, a tým významne prispeje k väčšej ochrane klímy. Okrem toho chce spoločnosť do roku 2030 znížiť o 20 % ročný odber čerstvej vody.

K naplneniu globálneho podnikového cieľa prispel vo viacerých smeroch aj slovenský závod Schaeffler Skalica. Výrobný závod v Skalici má záujem posilňovať víziu udržateľnej výroby prostredníctvom jej začlenenia do interných procesov a firemnej stratégie. „Prostredníctvom stratégie Roadmap 2025 podnik definoval nielen konkrétne smerovanie a program realizácie, ale aj strednodobé ciele najmä v oblasti životného prostredia, ktoré chceme dosiahnuť. Patria sem predovšetkým naše ciele v oblasti udržateľnosti. Tieto boli tiež integrované do hodnotiaceho systému jednotlivých oddelení,“ vysvetľuje Miroslav Janota, podnikový riaditeľ Schaeffler Skalica.

Zosúladenie výrobných procesov s efektívnym využívaním zdrojov a úsporou energií

Jedným z opatrení v oblasti energetickej účinnosti, ktoré výrobný závod v Skalici realizoval, je výmena starého osvetlenia v troch výrobných halách za nové, energeticky a svetelne efektívnejšie LED osvetlenie. Vďaka tomuto opatreniu sa znížila spotreba elektrickej energie a spolu s inteligentným riadením a využitím denného svetla sa ušetrilo približne 2 579 882 kWh. Do roku 2022 plánuje skalický závod Schaeffler realizovať výmenu starého osvetlenia v ďalších ôsmich výrobných halách a tiež vo zvyšných vonkajších priestoroch.

Druhým projektom na úsporu energie je implementácia výmeny starých dýz za nové, vysoko efektívne dýzy. Pri realizácii tohto projektu sa spoločnosť Schaeffler Skalica zamerala aj na elimináciu nepotrebných dýz, únikov a neefektívnych riešení v oblasti distribúcie stlačeného vzduchu. Spomínané riešenia priniesli úsporu 119 755 kWh. V priebehu tohto roka bude do projektu zapojených ďalších osem výrobných segmentov spoločnosti Schaeffler Skalica.

Unikátna osmotická stanica v Schaeffler Skalica

V nadväznosti na globálny cieľ sa výrobný závod v Skalici zameriava aj na znižovanie množstva odpadových vôd a spotreby pitnej vody v procese výroby DEMI vody, a to vďaka projektu unikátnej vysokotlakovej reverznej osmózy. Táto jedinečná osmotická stanica, ktorá bola uvedená do prevádzky koncom apríla 2021, upravuje parametre odpadovej zasolenej vody a umožňuje tak jej opätovné technologické využitie. Očakávaná úspora nákladov predstavuje približne 120 000 eur, pričom významný je aj prínos v oblasti environmentálnej záťaže.

Schaeffler Skalica posilňuje svoju pozíciu udržateľnej výroby

Do roku 2022 plánuje výrobný závod v Skalici realizovať ďalšie opatrenia na podporu udržateľnej výroby. Jedným z týchto energeticky efektívnych opatrení je projekt regulácie vzduchotechník, v rámci ktorého chce spoločnosť regulovať výkon vzduchotechnických jednotiek počas neproduktívnych hodín. Z tohto dôvodu budú jednotky doplnené o frekvenčné meniče a pripojené k ethernetovej sieti. Následne sa pomocou centrálneho programu Zenon automaticky reguluje výkon pomocou preddefinovaných časových modelov, čím sa znižuje spotreba elektrickej energie.

Ďalším plánovaným projektom, v ktorom spoločnosť Schaeffler Skalica vidí veľký potenciál pre zníženie zaťaženia životného prostredia a tiež zníženie nákladov na likvidáciu odpadu, sú technológie používané na spracovanie odpadu z technológií brúsenia. Skalický závod plánuje investovať do briketovacieho lisu, ktorý lisovaním brúsneho kalu redukuje obsah oleja v odpade. S týmto riešením sa olej po filtrácii opäť dostáva do obehu a tiež sa znižuje množstvo vyprodukovaného odpadu určeného na likvidáciu. Vďaka tomuto riešeniu sa množstvo spracovaného odpadu zníži o 50 % s odhadovanou úsporou nákladov na likvidáciu 105 000 eur ročne.

Viac o globálnej stratégii Schaeffler sa dočítate v Správe o udržateľnosti tu:
www.schaeffler-sustainability-report.com

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Príslušné dokumenty
sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať