Hľadaný výraz

Skupina Schaeffler oslavuje výročie spoločnosti – Už 75 rokov v pohybe

Pressrelease Stage Image
V roku 1950 Dr.-Ing. E. h. Georg Schaeffler požiadal o patent na svoj nápad: Valivé prvky v ihličkovej klietke sú vedené osovo paralelne. V priebehu roka 1950 sa podarilo prejsť od prototypu k valivému ložisku pripravenému na sériovú výrobu. Ihličkové ložiská sa používajú v automobilovom sektore, ale aj vo všeobecnom strojárstve a pri konštrukcii prevodoviek. V e-mobilite sú ihličkové ložiská nevyhnutné pre funkciu mnohých elektrifikovaných prevodoviek.

30.11.2021 | Herzogenaurach/Skalica

  • Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, oslavuje online 75. výročie svojej existencie.
  • Nový dizajn histórie spoločnosti na domovskej stránke Schaeffler.
  • Vydanie knihy o histórii rodiny a spoločnosti od profesora Dr. Gregora Schöllgena.
  • Založenie Nadácie Schaeffler pri príležitosti 75. výročia spoločnosti.

Je to jeden z najväčších úspechov „Made in Germany“: Spoločnosť Schaeffler, globálny dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel, dnes oslavuje 75. výročie svojej existencie. Základný kameň koncernu položili v roku 1946 bratia Dr. Wilhelm Schaeffler a Dr.-Ing. E. h. Georg Schaeffler založením spoločnosti Industrie GmbH v Herzogenaurachu. Je to začiatok spoločnosti, ktorá má dnes vyše 83 900 zamestnancov v približne 200 prevádzkach vo viac ako 50 krajinách. Z troch pôvodne nezávislých spoločností INA, LuK a FAG vyrástol globálny technologický líder s DNA rodinného podniku. Schaeffler dnes oslavuje 75 rokov pokroku, technologických inovácií a ekonomického úspechu na virtuálnom slávnostnom podujatí pre všetkých zamestnancov a vybraných hostí z oblasti priemyslu a politiky.

Priekopnícky duch, inovácie a strategické akvizície ako základ úspechu
Razantný vzostup spoločnosti od roku 1950 umožnilo ihličkové ložisko vedené klietkou, geniálny vynález Dr.-Ing. E. h. Georga Schaefflera, ktorý spôsobil revolúciu v pohybe a mobilite v automobilovom, ako aj priemyselnom sektore.

Tento vynález sa stal základom pre pokračujúci celosvetový úspech spoločnosti.
V roku 1965 sa bratia rozhodli investovať do spoločnosti LuK Lamellen und Kupplungsbau GmbH v Bühli v Badensku, kde je dnes sídlo divízie Automotive Technologies. Membránová pružinová spojka, dvojhmotový zotrvačník či prvky motora sú príkladmi inovatívnych produktov, s ktorými sa spoločnosť stala technologickým lídrom. Spoločnosť LuK je od roku 1999 v plnom rozsahu vo vlastníctve Schaeffler.

V roku 2001 prevzala spoločnosť Schaeffler firmu FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG v Schweinfurte, čím sa stala druhým najväčším výrobcom valivých ložísk na svete. V roku 2015 nasledovalo úspešné uvedenie akcií spoločnosti Schaeffler AG na burze. Dnes sú tri produktové značky INA, LuK a FAG zjednotené pod silnou firemnou značkou Schaeffler.

„Pre úspech spoločnosti Schaeffler bol vždy rozhodujúci priekopnícky duch. Práve v náročných fázach spoločnosť prejavuje vysoký stupeň odolnosti a ochoty vždy využiť hlbokú zmenu ako príležitosť. Ako akcionári sme si obzvlášť vedomí toho, že tieto desaťročia úspechu závisia predovšetkým od našich angažovaných zamestnancov na celom svete, ako aj od našich zákazníkov a dodávateľov,“ vysvetľuje Georg F. W. Schaeffler, rodinný akcionár a predseda dozornej rady Schaeffler AG.

Transparentné a vedecké spracovanie histórie spoločnosti
Rodina Schaeffler nechala pri príležitosti výročia firmy systematicky preskúmať svoju históriu, ktorá je s touto spoločnosťou nerozlučne spätá, a za týmto účelom sa jej podarilo získať renomovaného historika prof. Dr. Gregora Schöllgena. V rámci osláv výročia spoločnosť Schaeffler predstavuje výsledky výskumu, ktoré zahŕňajú aj obdobie pred založením spoločnosti v roku 1946, na webovej stránke s novým dizajnom, kde je prezentovaná nielen história, ale aj ľudia a technologické inovácie. Link na stránku: http://www.schaeffler.com/geschichte. Komplexná prezentácia a analýza s názvom „Schaeffler. Životopis rodiny a jej firmy“ od prof. Dr. Schöllgena vyjde v mníchovskom vydavateľstve Deutsche Verlags-Anstalt začiatkom decembra.

„Spoločnosť Schaeffler sa vždy vyznačovala mimoriadnou schopnosťou inovovať a vysokou úrovňou sociálnej zodpovednosti,“ hovorí prof. Dr. Schöllgen. „Zvedavosť a zameranie na budúcnosť, ktoré poháňali oboch zakladateľov, sú dodnes silnými stránkami tejto rodinnej firmy, ktorá kladie dôraz na tradíciu.“

Založenie Nadácie Schaeffler
Pri príležitosti 75. výročia zakladajú Schaeffler AG a IHO Holding Nadáciu Schaeffler, aby zdôraznili spoločenskú zodpovednosť skupiny Schaeffler a jej rodinných akcionárov. Nadácia Schaeffler bude mať počiatočný základný kapitál vo výške 3 milióny eur, ktorý rovnakým dielom zriadia Schaeffler AG a IHO Holding. Nadačné imanie sa bude každoročne zvyšovať prostredníctvom ďalších darov, v kombinácii so súčasným začlenením existujúcich aktivít, ako napríklad Nadácia Schaeffler FAG. Nadácia bude pôsobiť celosvetovo a sústredí sa predovšetkým na tri oblasti zamerania: 1. ochrana klímy a životného prostredia,
2. výskum a veda a 3. vzdelávanie, kvalifikácia a rovnosť príležitostí.

So svojím plánom Roadmap 2025 spoločnosť Schaeffler strategicky jasne zaujala pozíciu s výhľadom do budúcnosti. Spoločnosť sa so svojimi tromi divíziami dôsledne zameriava na transformáciu v desiatich zákazníckych sektoroch, aby aj v budúcnosti zostala preferovaným technologickým partnerom svojich zákazníkov.

Dôraz sa kladie na udržateľnosť a digitalizáciu, ktorú sprevádza päť oblastí zamerania na témy, ako sú pohony efektívne z hľadiska CO2 alebo obnoviteľné energie.

„Kým bude existovať pohyb, bude tu aj Schaeffler. V spoločnosti Schaeffler sa inovácie, kvalita, porozumenie systému a dokonalosť výroby prepájajú a tvoria spoločnú silnú stránku. S touto silnou stránkou a DNA rodinnej firmy sme ideálne vybavení do budúcnosti,“ hovorí Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG.

Vydavateľ: Schaeffler AG
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať