Hľadaný výraz

Spoločnosť Schaeffler umožňuje jednoduchšie, bezpečnejšie a lacnejšie využívanie vodíka vďaka technológii LOHC

Pressrelease Stage Image
Uwe Wagner (uprostred), člen predstavenstva za výskum a vývoj Schaeffler AG, Dr. Daniel Teichmann (vľavo), generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Hydrogenious, Prof. Dr. Peter Wasserscheid (vpravo), riaditeľ Helmholtzovho inštitútu Erlangen-Norimberg pre obnoviteľné energie, spečatili partnerstvo v spoločnosti Hydrogenious (fotografia bola vyhotovená v súlade s miestnymi predpismi ohľadom koronavírusu).

28.01.2022 | Skalica

  • Schaeffler uzatvára dohodu o spolupráci v oblasti vodíkovej technológie so spoločnosťou Hydrogenious LOHC Technologies GmbH a Helmholtzovým inštitútom Erlangen-Norimberg pre obnoviteľné energie
  • Partnerstvo umožňuje vývoj palivového článku s kvapalným organickým nosičom vodíka (LOHC)
  • Vďaka LOHC je prevádzka palivových článkov jednoduchšia, bezpečnejšia, lacnejšia a udržateľnejšia

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel, dosiahla ďalší míľnik vo svojej vodíkovej stratégii. Spoločnosť uzavrela dohodu o spolupráci so spoločnosťou Hydrogenious LOHC Technologies GmbH a Helmholtzovým inštitútom Erlangen-Norimberg pre obnoviteľné energie (HIERN). Spoločným cieľom je vyvinúť vodíkový palivový článok na kvapalný organický vodík, tzv. LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier). "Vodíková technológia hrá rozhodujúcu úlohu pre CO2 neutrálnu, udržateľnú mobilitu vrátane zásobovania energiou a má pre spoločnosť Schaeffler strategický význam," hovorí Uwe Wagner, člen predstavenstva pre výskum a vývoj spoločnosti Schaeffler AG. "Týmto partnerstvom významne prispejeme k použitiu technológie LOHC v palivových článkoch. Spoločnosť Schaeffler pritom využíva svoje odborné znalosti v oblasti industrializácie a dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti v oblasti technológie materiálov, tvárnenia a povrchových technológií." Dr. Daniel Teichmann, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Hydrogenious, hovorí: "Vďaka priamemu použitiu LOHC v palivových článkoch na výrobu energie nie je potrebná manipulácia s vodíkom ako plynom a je možné zaistiť mimoriadne pohodlné a bezpečné zásobovanie mobilných a stacionárnych spotrebiteľov energie. Sme veľmi radi, že spoločnosť Schaeffler využije svoje rozsiahle know-how na industrializáciu tejto technológie a tešíme sa na inovatívnu spoluprácu.“

LOHC pre vyššiu bezpečnosť a nákladovú efektívnosť
Vodík sa zvyčajne skladuje a prepravuje v plynnom skupenstve pri vysokom tlaku alebo v kvapalnom skupenstve pri extrémnych mínusových teplotách v špeciálnych nádobách. Alternatívou sú kvapalné organické nosiče vodíka, tzv. LOHC. Pri patentovanej metóde spoločnosti Hydrogenious sa používa benzyltoluén. Ide o olejovitú organickú látku, ktorá chemicky viaže vodík a umožňuje jeho prepravu za bežných okolitých podmienok. Na rozdiel od klasickej konštrukcie palivového článku by v palivovom článku LOHC ani v jeho dodávateľskom reťazci nebol žiadny molekulárny vodík. Kvapalný nosný materiál sa môže použiť viackrát, vďaka čomu je mimoriadne udržateľný. "Technológia LOHC založená na benzyltoluéne umožňuje vďaka svojim vlastnostiam bezpečnú a nákladovo efektívnu vodíkovú infraštruktúru - od skladovania cez prepravu až po použitie," hovorí Prof. Dr.-Ing. Tim Hosenfeldt, vedúci výskumu & inovácií a centrálnych technológií Schaeffler AG. „Využitie LOHC v palivových článkoch považujeme za doplnok ku klasickým vodíkovým technológiám." Projekt vychádza z rozsiahlej priekopníckej výskumnej a vývojovej činnosti spoločností Hydrogenious a HIERN v oblasti LOHC, ako aj z príslušného know-how a patentov.

Spoločnosť Schaeffler spolu s Helmholtzovým inštitútom Erlangen-Norimberg vyvíja zodpovedajúcu technológiu palivových článkov na priame využitie vodíka viazaného v LOHC. Na tento účel je potrebné vykonať úpravy v konštrukcii palivových článkov. Spoločnosť Schaeffler vyrába bipolárne platne, pričom využíva synergie a know-how zo skôr vyvinutej technológie palivových článkov. Katalyzátory a membrány potrebné pre túto technológiu sa vyvíjajú v Helmholtzovom inštitúte Erlangen-Norimberg špeciálne pre túto aplikáciu.

Vydavateľ: Schaeffler Slovensko
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať