Hľadaný výraz

Schaeffler Skalica aj Schaeffler Kysuce prispievajú k udržateľnosti konkrétnymi výsledkami

Pressrelease Stage Image

22.04.2022 | Skalica a Kysucké Nové Mesto

  • Unikátna osmotická stanica dokázala významne znížiť spotrebu pitnej vody
  • V areáli závodov pribudnú nové fotovoltické elektrárne
  • K dosiahnutiu klimaticky neutrálnej výroby prispejú projekty na využitie tepelných čerpadiel, ale aj využívanie potenciálu zeleného vodíka

Téma udržateľnosti má pre skupinu Schaeffler strategický význam aj v nasledujúcich rokoch. Napriek súčasnej geopolitickej neistote nepoľavuje zo svojich záväzkov a cieľov.

Skupina Schaeffler uplatňuje holistický prístup k vývoju inovatívnych produktových riešení pre požiadavky budúcnosti – od výroby energie šetrnej ku klíme a alternatívnych pohonov až po inteligentné riešenia opráv a nové koncepcie mobility. Schaeffler je aj jedným z 50 lídrov v oblasti udržateľnosti a klímy, vybraných Organizáciou Spojených národov.

Intenzívne pracuje na tom, aby do roku 2030 vo svojich všetkých výrobných prevádzkach na svete vyrábal klimaticky neutrálne a aby sa v roku 2040 k tomuto cieľu pripojil aj celý dodávateľský reťazec. Schaeffler už v tomto smere dosiahol značný pokrok. Vo svojich výrobných závodoch v Európe od roku 2021 nakupuje 100 % elektriny výhradne z obnoviteľných zdrojov.

K naplneniu globálnych cieľov skupiny prispievajú vo viacerých oblastiach aj oba slovenské výrobné závody Schaeffler v Skalici a v Kysuckom Novom Meste. Prostredníctvom stratégie Roadmap 2025 si definovali konkrétne ciele v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré chcú dosiahnuť. Patria k nim opatrenia smerujúce k úsporám energie, zvyšovaniu energetickej účinnosti, nakladanie s odpadmi, čistením vôd, ale aj ďalšie projekty smerujúce k dosiahnutiu klimaticky neutrálnej výroby.

Úspora pitnej vody na úrovni ročnej spotreby 88 štvorčlenných domácností

„Jedným z projektov, ktorého výsledky prekonali naše očakávania, je naša unikátna recyklačná stanica demineralizovanej vody, ktorú využívame vo výrobnom procese na chladenie technologických zariadení. Stanica využíva systém vysokotlakovej reverznej osmózy, vďaka ktorému upravuje parametre odpadovej zasolenej vody a tým umožňuje jej opätovné technologické využitie“, vysvetľuje Miroslav Janota, konateľ a výkonný riaditeľ Schaeffler Skalica.

„Za rok prevádzky sa nám podarilo ušetriť 10 371 000 litrov pitnej vody, čo predstavuje pre porovnanie ročnú spotrebu 88* štvorčlenných slovenských domácností,“ dopĺňa. Ekologickým spôsobom sa tak znížil aj celkový objem odpadovej vody o 52 % ( 5 080 000 litrov), čo prinieslo celkovú úsporu nákladov vo výške 157 300 eur.

Fotovoltické elektrárne prispejú ku klimaticky neutrálnej výrobe

V súčasnosti je v plnom prúde výstavba nového moderného centra pre výskum a vývoj elektromobility. „Na streche bude mať nainštalované fotovoltické panely, ktoré budú prioritne napájať ventiláciu a vykurovanie vývojového centra pomocou tepelných čerpadiel. Oba systémy budú klimaticky neutrálne,“ približuje Milan Jurky, konateľ a výkonný riaditeľ Schaeffler Kysuce. „K záväzku klimatickej neutrality prispievame aj našou výrobou produktov a systémových riešení pre čisto elektrické vozidlá. V budúcnosti plánujeme rozbehnúť aj ďalšie projekty na báze obnoviteľných zdrojov energie, vrátane potenciálu využitia zeleného vodíka,“ dodáva.

Inštaláciu fotovoltickej elektrárne v tomto roku zrealizuje aj závod v Skalici. Systém s výkonom 515 000 kWh za rok, zodpovedajúci ročnej spotrebe energie 226 slovenských domácností, bude umiestnený na streche jednej z priemyselných hál.

Automatické vypínanie strojov aj inteligentné vykurovanie

Redukciu spotreby elektrickej energie, stlačeného vzduchu alebo oleja prinieslo v Schaeffler Skalica aj zavedenie vypínania jednotlivých strojov vďaka systému Eco mode Plus. Ten sa aktivuje buď automaticky, alebo tlačidlom na ovládacom paneli vždy, keď sa stroj po uplynutí 10 minút nezapojí do procesu výroby. Pilotné projekty priniesli výsledky v podobe 44 % úspory elektrickej energie a 28 % zníženia spotreby oleja.

Zaujímavý prístup s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti zaviedol aj výrobný závod Schaeffler Kysuce. Rozširujú využívanie odpadového tepla z kompresorov, ako aj systém inteligentného vykurovania. Ten zatiaľ otestovali v jednej výrobnej hale a v administratívnej budove. V priebehu roka 2022 a 2023 bude inteligentné vykurovanie doinštalované v priestoroch celého závodu. Uvedené opatrenia priniesli zatiaľ 10 % úsporu spotreby energií (2 515 680 kWh) oproti minulému obdobiu.

* posledné štatistiky Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) hovoria o tom, že spotreba vody v domácnostiach narástla na hodnotu 80,84 l na obyvateľa/deň.

Vydavateľ: Schaeffler SK
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať