Hľadaný výraz

Schaeffler si zabezpečuje dlhodobé zásobovanie solárnou energiou

Pressrelease Stage Image
Spoločnosť Schaeffler bude v budúcnosti získavať 11 % svojej potreby elektrickej energie v Nemecku z fotovoltaiky. Foto: Schaeffler (Getty Images)

05.09.2022 | Kysuce

  • Schaeffler uzatvára zmluvu o dodávkach so spoločnosťou Statkraft Markets GmbH a v budúcnosti bude 11 % svojej potreby elektrickej energie v Nemecku získavať z fotovoltaiky.
  • Zmluva o dodávkach elektrickej energie sa uzatvára na obdobie 10 rokov so začiatkom od roku 2023.
  • Zmluva o dodávkach ako dôležitý krok na ceste ku klimaticky neutrálnej výrobe do roku 2030.

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, uzatvorila dlhodobú zmluvu o dodávkach elektrickej energie so spoločnosťou Statkraft Markets GmbH, medzinárodným lídrom v oblasti výroby obnoviteľných energií. Od roku 2023 bude Schaeffler získavať elektrickú energiu z fotovoltaiky od spoločnosti Statkraft. Objem dodávok zodpovedá 11 % celkovej potreby elektrickej energie spoločnosti Schaffler v Nemecku. Spoločnosť tak robí ďalší dôležitý krok k tomu, aby sa jej vlastná výroba (rozsah 1 a 2) stala do roku 2030 úplne klimaticky neutrálnou. Do roku 2040 bude spoločnosť Schaeffler vykonávať svoju prevádzkovú činnosť aj prostredníctvom tvorby hodnoty na vyšších úrovniach dodávateľského reťazca – upstream (rozsah 3) a bude tak 100 % klimaticky neutrálna. Dodávaná elektrická energia zodpovedá približne ročnej potrebe závodu v sídle spoločnosti Schaeffler AG v Herzogenaurachu v oblasti Franken.

Andreas Schick, prevádzkový riaditeľ Schaeffler AG, povedal: „Zmluva o dodávkach so spoločnosťou Statkraft je pre Schaeffler míľnikom. Dokazuje to, že udržateľnosť berieme vážne a aktívne pracujeme na lepšej a udržateľnejšej budúcnosti –

v súlade s ústredným mottom „Green Makes the Difference“ (Zelená prináša zmenu). Spoločnosť Statkraft je priekopníkom v oblasti obnoviteľných energií a spoľahlivým partnerom pri znižovaní emisií skleníkových plynov v našej sieti závodov. Zmluva o dodávkach elektrickej energie objasňuje náš komplexný prístup v oblasti udržateľnosti a zároveň zabezpečuje budúcu potrebu zelenej energie pre naše nemecké závody za vypočítateľné ceny.“

Dr. Carsten Poppinga, senior viceprezident Trading & Origination (obchodovanie a stanovenie pôvodu) v spoločnosti Statkraft, povedal: „Veľmi nás teší, že prostredníctvom tejto zmluvy o dodávkach zelenej energie môžeme podporiť ciele spoločnosti Schaeffler AG v oblasti udržateľnosti. Zaisťovanie na mieru šitých dodávok vysokokvalitných ekologických energetických riešení pre priemyselné podniky je našou hlavnou činnosťou. Okrem toho sú zmluvy o dodávkach zelenej energie skutočnou alternatívou zabezpečenia voči konvenčným zmluvám o dodávkach energie v čase vysokých a veľmi volatilných cien elektrickej energie.“

Klimaticky neutrálna výroba od roku 2030
Spoločnosť Schaeffler venuje téme udržateľnosti osobitnú pozornosť a zaviazala sa k dosiahnutiu cieľa 1,5 stupňa podľa Parížskej klimatickej dohody. K tejto základnej úlohe majú významne prispieť ambiciózne celopodnikové ciele v oblasti klímy. Aby bola vlastná výroba (rozsah 1 a 2) od roku 2030 klimaticky neutrálna, spolieha sa spoločnosť Schaeffler v prvom rade na opatrenia na zníženie emisií a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Do roku 2025 sa má zabrániť celkovo trom štvrtinám emisií z výroby. Napríklad v rámci programu energetickej účinnosti sa od roku 2022 celkovo ušetrí približne 47 GWh ročne.

Od roku 2020 musia všetky nemecké výrobné závody a od roku 2021 všetky výrobné závody v Európskej únii nakupovať 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Do roku 2024 budú všetky prevádzky na celom svete nakupovať 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Súčasný projekt so spoločnosťou Statkraft ide dokonca o krok ďalej a umožňuje skupine Schaeffler priamo uzatvárať zmluvy o dodávkach elektrickej energie s ohľadom na konkrétne výrobné zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Vydavateľ: Schaeffler Slovensko
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať