Hľadaný výraz

Riadenie kvality dáva pridanú hodnotu nielen produktom, ale aj ľuďom. Oplatí sa do nej investovať

Pressrelease Stage Image

30.11.2022 | Kysuce

  • Top manažérom kvality za rok 2022 sa stal Peter Tinka, ktorý riadi manažment kvality v skupine Schaeffler v rámci celej strednej a východnej Európy
  • Ocenenie každoročne udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
  • Výsledky súťaže Top manažéri kvality sú ocenením manažérov kvality za ich výnimočné výsledky.

Kvalita v automobilovom priemysle rozhoduje, ktoré firmy v ňom hrajú najvyššiu ligu. Skupina Schaeffler patrí k popredným svetovým dodávateľom automobilového a iného priemyslu a jej slovenské závody sa práve vďaka mimoriadnej kvalite vypracovali medzi celosvetovú špičku.

„Aj napriek náročným podmienkam, ktoré v poslednom čase priniesla pandémia a komplikácie v dodávateľských reťazcoch, je pozitívnou správou, že v súkromnom aj vo verejnom sektore stále nachádzame organizácie a jednotlivcov, ktorí vnímajú kvalitu ako podmienku svojej úspešnej existencie a rastu. Ak je manažérstvo kvality dobre nastavené, pomáha organizácii budovať dôveryhodnosť, podporovať inovatívnosť a dosahovať očakávané výsledky. Toto konštatovanie do bodky platí aj pre aktuálneho víťaza súťaže Top manažéri kvality,” uvádza Katarína Surmínová Tatranská, predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Najvyššia kvalita je v skupine Schaeffler súčasťou DNA

Spoločnosť Schaeffler dlhodobo podporuje nadštandardné programy v oblasti kvality, ktoré jej pomáhajú obstáť v neustále sa meniacich trhových podmienkach v globálnej konkurencii. Vysoké štandardy kvality, bezchybné výrobky a dokonalosť procesov sú už dlho kľúčovými prednosťami spoločnosti Schaeffler a zárukou jej úspechu na celom svete. Spoločnosť dodáva riešenia najvyššej kvality v oblasti mobility a každý rok prináša na trh niekoľko patentov a inovácií. V minulom roku 2021 spoločnosť dosiahla 75 ocenení za kvalitu, čo je rekordný počet. So svojím programom kvality SHAPE, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Roadmap 2025, je spoločnosť Schaeffler ideálne pripravená na nové výzvy transformácie. Aj preto patrí k preferovaným technologickým partnerom pre svetové automobilky.

Významnú úlohu vo zvyšovaní kvalitatívnej latky pritom zohrávajú aj rozsiahle odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti zanietených zamestnancov, ako je práve Peter Tinka. Ten vo firme Schaeffler pôsobí od roku 1999 a počas svojej kariéry prešiel viacerými pracovnými pozíciami v oblasti kvality. Dnes okrem riadenia manažmentu kvality v závodoch strednej a východnej Európy zodpovedá aj za kvalitu v rámci celej divízie Automotive Europe. Aj vďaka nemu sa podarilo slovenským závodom Schaeffler v Skalici a Kysuckom Novom Meste získať dôležité postavenie a kompetencie pre oblasť kvality v rámci celej skupiny Schaeffler. Vďaka bezchybnej práci dokázali slovenské závody získať do svojho portfólia výrobu elektrických pohonov a výskum a vývoj v oblasti elektromobility, ktoré patria medzi najsofistikovanejšie oblasti.

,,Quality mindset“ alebo uvažovanie o kvalite je kľúčové

,,Kvalita pre mňa znamená predovšetkým spôsob uvažovania. Vždy som bol presvedčený, že do kvality sa oplatí investovať,“ hovorí Peter Tinka. Jedným z komplexných projektov v oblasti kvality, ktorý v Schaeffler kreatívne rozbehli na Slovensku, je Fit for Quality. Jeho hlavnou premisou je zmena myslenia u každého zamestnanca a prenos tohto prístupu aj za brány závodu v podobe Fit for Quality akadémie. Aj vďaka tejto aktivite Schaeffler robí tému kvality zaujímavou, zrozumiteľnejšou a motivujúcou pre ďalších odborníkov v automobilovom priemysle.

Peter Tinka vytvoril metodiku celého projektu a spolu s kolegami implementoval projekt Fit for Quality vo viacerých krajinách sveta, kde má skupina Schaeffler výrobné závody. „Zaviedli sme princípy hodnotenia výrobných segmentov na základe skúseností zo stoviek zákazníckych návštev v našich závodoch. Prémioví zákazníci očakávajú niečo viac, ako je napísané v medzinárodných normách. Mnohé školenia moderujú osobne riaditelia našich závodov,“ vysvetľuje Peter Tinka a dodáva: „Viditeľným výsledkom nášho úsilia bolo, že tento projekt prispel ku kvalitatívnej zmene a zdokonaleniu viacerých závodov v Európe, Indii, USA alebo Číne. V mnohých prípadoch nastal prudký pokles chybovosti alebo dokonca úplná eliminácia výrobných chýb.“

Slovenské závody Schaeffler vyrábajú v štandardoch najvyššej kvality

„Po vyše dvadsiatich rokoch budovania a zdokonaľovania kvality v slovenských podnikoch Schaeffler patríme k svetovej špičke,“ hovorí hrdo Peter Tinka. Dva slovenské závody zamestnávajú dnes takmer 9 000 ľudí a vďaka svojim kompetenciám a najvyšším štandardom kvality vyrábajú hlavne prémiové produkty. „Zvládame výrobu širokého spektra výrobkov. Náš prístup v oblasti kvality vysoko hodnotia nielen kolegovia v rámci skupiny Schaeffler, ale aj naši zákazníci,“ dodáva.

Miroslav Janota, konateľ a výrobný riaditeľ Schaeffler Skalica, ktorý spolupracuje s Petrom Tinkom už dlhé roky, hodnotí jeho prácu jednoznačne: ,,Špičková kvalita je jeho životným poslaním. Je vizionár, ktorý vie, čo zákazníci požadujú, a preto nekompromisne pristupuje k presadzovaniu stratégie nulovej chyby. Počas svojej profesionálnej kariéry vybral a vychoval množstvo manažérov na všetkých úrovniach riadenia. Mnohí z nich sú dnes členmi najvyššieho manažmentu vrátane riaditeľov viacerých výrobných závodov Schaeffler v strednej a východnej Európe.“

Kvalita otvára priestor pre kariérny rast mladých ľudí

Venovať sa manažérstvu kvality vo výrobných závodoch je jednoznačne perspektívne. Vidieť to na výrobných závodoch Schaeffler v Kysuckom Novom Meste a v Skalici, ktoré vďaka excelentnosti v tejto oblasti získali svetové kompetencie. Vďaka tomu majú v závodoch Schaeffler priestor pre mladé talenty s dobrou znalosťou angličtiny, technickým myslením, komunikačnými schopnosťami a záujmom o inovácie v oblasti elektromobility. Aj v súčasnosti je otvorených hneď niekoľko pozícií v oblasti kvality s celosvetovou kompetenciou a perspektívou zaujímavého kariérneho rastu.

Vydavateľ: Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať