Hľadaný výraz

CDP rating – spoločnosť Schaeffler získala hodnotenie „A” za svoj výkon v kategóriách klimatické zmeny a bezpečnosť vodných zdrojov

Pressrelease Stage Image
Spoločnosť Schaeffler zlepšila svoje skóre z „A-“ na „A“ v oblasti zmeny klímy aj bezpečnosti zdrojov vody. Spoločnosť bola ocenená globálnou neziskovou environmentálnou organizáciou CDP za vedúce postavenie v kategórii transparentnosti a výkonu v oblasti životného prostredia. Obrázok: CDP

13.12.2022 | Kysuce/Skalica

  • V ratingu CDP 2022 získala spoločnosť Schaeffler po prvýkrát v oblasti klimatických zmien a bezpečnosti vodných zdrojov najlepšie hodnotenie „A“
  • Výsledok zaradil Schaeffler medzi jedno percento najlepších zúčastnených spoločností
  • Skupina Schaeffler získala uznanie za transparentnosť v oblasti životného prostredia
  • Výsledok CDP je potvrdením stratégie udržateľnosti spoločnosti Schaeffler

Skupina Schaeffler bola ocenená globálnou neziskovou environmentálnou organizáciou CDP za vedúce postavenie v rámci transparentnosti a výkonu v oblasti životného prostredia v súvislosti s klimatickými zmenami a bezpečnosťou vodných zdrojov. Spoločnosť Schaeffler v oboch oblastiach zlepšila svoje skóre z „A-“ na „A“, čím sa stala jednou z mála spoločností analyzovaných v rámci ratingu, ktoré získali hodnotenie „A“ v dvoch kategóriách. Celkovo boli analyzované a zverejnené údaje od viac ako 18 700 spoločností. CDP disponuje najväčšou svetovou environmentálnou databázou a raz ročne zhromažďuje údaje o emisiách CO2, klimatických rizikách, ako aj cieľoch a stratégiách znižovania emisií spoločností na celom svete. „Tento vynikajúci výsledok spoločnosti Schaeffler je dôležitým signálom pre naše zainteresované strany, ktoré venujú veľkú pozornosť hodnoteniu CDP,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Schaeffler Klaus Rosenfeld.

Líderstvo v oblasti životného prostredia je kontinuálna práca
Dostať sa pri hodnotení CDP na úroveň „A“ znamená zdolať najvyššiu prekážku, čo zvládne len málo spoločností. „Tento úspech nám ukazuje, že sme sa v rámci nášho plánu Roadmap 2025 vydali správnou cestou aj v oblasti udržateľnosti,“ hovorí Klaus Rosenfeld. „Zároveň si uvedomujeme, že nás čaká ešte dlhá cesta a že implementácia stratégie udržateľnosti v súčasnom prostredí naďalej zostáva veľkou výzvou.“

Súčasné dobré výsledky spoločnosti Schaeffler v rámci CDP odrážajú aj neustále zlepšovanie zberu údajov o životnom prostredí, väčšiu integráciu klimatických tém do obchodných procesov a transparentné podávanie správ.

Klimaticky neutrálne dodávateľské reťazce od roku 2040
Spoločnosť Schaeffler dosiahla aktuálne hodnotenie CDP vďaka viacerým faktorom, ku ktorým patria okrem iného cieľ klimaticky neutrálneho dodávateľského reťazca od roku 2040, využitie príležitostí, ktoré prináša e-mobilita, a opatrenia prijaté v rámci programu energetickej účinnosti na rok 2021. CDP pozitívne hodnotila aj skutočnosť, že 100 % nakupovanej elektrickej energie vo všetkých výrobných závodoch spoločnosti Schaeffler v Európe pochádza z obnoviteľných zdrojov. V tomto roku dotazník o zmene klímy po prvýkrát obsahoval aj časť o biodiverzite. V oblasti vody boli posudzované vybrané opatrenia súvisiace s vodou realizované v roku 2021, podrobný opis procesu riadenia rizík týkajúcich sa vody a tiež zahrnutie cieľa v oblasti vody do krátkodobej variabilnej zložky odmeny manažmentu. Zohľadnené bolo aj využitie analýzy klimatických scenárov.

Zlatý štandard za environmentálnu transparentnosť
Hodnotiaci systém CDP je celosvetovo považovaný za zlatý štandard v rámci transparentnosti podnikov v oblasti životného prostredia. V roku 2022 viac ako 680 investorov s aktívami v hodnote viac ako 130 biliónov USD a viac ako 280 veľkých nákupcov s výdavkami na obstarávanie v hodnote viac ako 6,4 bilióna USD, vyzvalo tisíce spoločností, aby zverejnili svoje environmentálne údaje prostredníctvom platformy CDP.

Na hodnotenie každej zúčastnenej spoločnosti CDP používa podrobnú a nezávislú metodiku, pričom udeľuje skóre od A po D- na základe úplnosti zverejnených údajov, rozpoznania a riadenia environmentálnych rizík a preukázania osvedčených postupov súvisiacich s vedúcim postavením v oblasti životného prostredia, napríklad stanovením ambicióznych cieľov.

Všetky podrobnosti o aktivitách skupiny Schaeffler v oblasti udržateľnosti sú k dispozícii v najnovšej správe o udržateľnosti:
www.schaeffler-sustainability-report.com/2021

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať