Hľadaný výraz

Schaeffler kupuje fotovoltaický park

Pressrelease Stage Image
Fotovoltaický park v Kammersteine pokryje 2 % potreby elektrickej energie závodov Schaeffler v Nemecku. (Photo: BayWa r.e. Solar Projects)

19.12.2022 | Kysuce/Skalica

  • Schaeffler kupuje od spoločnosti BayWa r.e. AG fotovoltaický park v nemeckom Kammersteine
  • Fotovoltaické elektrárne poskytujú špičkový výkon takmer 10 megawatt na celkovej ploche viac ako 10 hektárov
  • Nová akvizícia ako dôležitý krok k tomu, aby spoločnosť do roku 2030 pokryla 25 % svojej globálnej potreby energie z vlastnej výroby

Spoločnosť Schaeffler, globálny dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel, zakúpila od spoločnosti BayWa r.e. AG, popredného svetového lídra v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, fotovoltaický park v nemeckom meste Kammerstein (okres Roth). Park sa rozprestiera na celkovej ploche 10,7 hektára a má celkový špičkový výkon 9,9 megawatt, čo pokryje približne 2 % potreby elektrickej energie nemeckých závodov spoločnosti Schaeffler. Táto akvizícia je ďalším dôležitým krokom

v stratégii dekarbonizácie spoločnosti: do roku 2025 má 10 % jej celosvetovej potreby energie pochádzať z vlastnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov a do roku 2030 celkovo 25 %. Finančné podrobnosti transakcie neboli zverejnené.

„Akvizícia fotovoltaického parku v Kammersteine je ďalším úspechom v rámci nášho plánu v oblasti udržateľnosti, ktorý dôsledne a úspešne presadzujeme,“ povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva spoločnosti Schaeffler AG.

Matthias Taft, predseda predstavenstva spoločnosti BayWa r.e. AG: „Nachádzame sa v rozhodujúcom desaťročí pre dosiahnutie cieľa 1,5 stupňa a spoločnosti ako Schaeffler tu zohrávajú ústrednú úlohu. Jedným z kľúčových záujmov spoločnosti BayWa r.e. je podporovať energetickú transformáciu v podnikoch všetkých veľkostí pomocou energetických riešení šitých na mieru. Preto nás teší, že môžeme podporovať spoločnosť Schaeffler v jej cieľoch v oblasti udržateľnosti a prostredníctvom projektov ako je solárny park v Kammersteine spoločne aktívne prispievame k plneniu globálnych klimatických cieľov.“

Klimaticky neutrálna produkcia od roku 2030
S cieľom dosiahnuť od roku 2030 klimatickú neutralitu vlastnej výroby (rozsah 1 a 2) sa spoločnosť Schaeffler vo svojich závodoch zameriava na opatrenia na zníženie emisií a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prechod na využívanie solárnej energie je v spoločnosti Schaeffler už v plnom prúde: v septembri 2022 podpísala spoločnosť dlhodobú zmluvu o dodávkach elektrickej energie so spoločnosťou Statkraft Markets GmbH, na základe ktorej bude od roku 2023 získavať 11 % svojej potreby elektrickej energie v Nemecku z fotovoltaiky. Spoločnosť Schaeffler aktívne podporuje postupnú výrobu vlastnej energie vo svojich prevádzkach pomocou fotovoltaických zariadení. Do roku 2025 sa má približne 10 % potrebnej energie v Nemecku vyrábať prostredníctvom vlastných zariadení. V Herzogenaurachu, sídle spoločnosti, boli v decembri 2022 nainštalované strešné fotovoltaické systémy na ploche približne 1 850 m2. Cieľom je vyrobiť 341 megawatthodín elektrickej energie ročne. V závode Höchstadt sa úplné pokrytie potreby elektrickej energie solárnou energiou z neďalekého parku plánuje na polovicu roka 2024.

„Energia sa musí vyrábať udržateľným spôsobom, musí byť spoľahlivá a vždy dostupná,“ hovorí Andreas Schick, člen predstavenstva pre výrobu, riadenie dodávateľského reťazca a nákup Schaeffler AG. „Z tohto dôvodu spoločnosť Schaeffler sleduje stratégiu, v rámci ktorej sa okrem dohôd o dodávkach bude čoraz viac spoliehať na vlastnú výrobu energie a do roku 2030 bude sama vyrábať štvrtinu svojej globálnej potreby energie. Fotovoltaický park v Kammersteine je dôležitým krokom v tomto smere a ďalšie opatrenia budú nasledovať.“

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať