Hľadaný výraz

Schaeffler uzatvára partnerstvo s výrobcom vodíka Lhyfe

Pressrelease Stage Image
Dohoda o partnerstve medzi spoločnosťami Schaeffler a Lhyfe na nákup zeleného vodíka (zľava): Pascal Louvet, manažér predaja pre Nemecko pre Lhyfe GmbH, Stephan Ziegler, riaditeľ podnikového plánovania a údržby Schaeffler, Andreas Schick, člen predstavenstva pre výrobu, riadenie dodávateľského reťazca a nákup Schaeffler AG, Dr. Kolja Andreas, vedúci technických výrobných procesov v závode v Herzogenaurachu, Dr. Stefan Gossens, viceprezident pre vodíkovú stratégiu Schaeffler, a Alexander Kageneck, manažér projektového rozvoja pre zelený vodík Lhyfe. Obrázok: Schaeffler (Thomas Welker)

16.12.2022 | Kysuce/Skalica

  • Schaeffler spolupracuje s francúzskym výrobcom vodíka Lhyfe
  • Dohoda zahŕňa stavbu a prevádzku zariadenia na priemyselnú elektrolýzu v Herzogenaurachu
  • Zariadenie s kapacitou až 15 megawattov ako dôležitý krok smerom ku klimaticky neutrálnej výrobe do roku 2030
  • V rámci technologického partnerstva sa plánuje výhradné používanie elektrolýznych zväzkov Schaeffler

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel, uzatvorila dohodu s francúzskym výrobcom vodíka Lhyfe o zámere vyrábať a nakupovať zelený vodík. Spoločnosť Lhyfe vyrába a dodáva zelený vodík pre mobilitu a priemysel. Výrobné závody spoločnosti umožňujú regionálnu a lokálnu výrobu zeleného vodíka v priemyselných množstvách. Na tento účel sa v areáli závodu Schaeffler v Herzogenaurachu vybuduje elektrolyzér prevádzkovaný spoločnosťou Lhyfe s kapacitou až 15 megawattov. Od roku 2025 sa bude pre závod Schaeffler a ďalších regionálnych zákazníkov zabezpečovať zásobovanie približne 3,7 tonami zeleného vodíka denne. Schaeffler očakáva, že prechodom na tento obnoviteľný zdroj energie a využitím odpadového tepla z elektrolýzneho zariadenia na dodávku tepla do závodu sa dosiahnu výrazné úspory emisií CO2. Vysokoúčinné zariadenie bude schopné zásobovať zeleným vodíkom aj prevádzky spoločnosti Schaeffler a potenciálnych zákazníkov v regióne, ako sú obce a vodíkové čerpacie stanice. Popri nákupe zeleného vodíka je súčasťou dohody aj technologické partnerstvo na podporu používania elektrolýznych zväzkov Schaeffler.

„Prechod z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie hrá kľúčovú úlohu v našom cieli klimaticky neutrálnej výroby od roku 2030,“ hovorí Andreas Schick, člen predstavenstva pre výrobu, riadenie dodávateľského reťazca a nákup Schaeffler AG. „So spoločnosťou Lhyfe sme získali inovatívneho partnera na dlhodobé pokrytie potrieb zeleného vodíka v našom závode v Herzogenaurachu. Táto dohoda zdôrazňuje záväzok spoločnosti Schaeffler v oblasti udržateľnosti a vodíkovej technológie.“

Luc Graré, riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu spoločnosti Lhyfe, povedal: „Sme veľmi hrdí na to, že môžeme spolupracovať s takou významnou spoločnosťou, akou je Schaeffler AG, a podporovať ju v dosiahnutí plne uhlíkovo neutrálnej výroby do roku 2030. Rýchle zabezpečenie zeleného vodíka zostáva naďalej obrovskou úlohou. Prostredníctvom rozsiahlych projektov ako je tento sa buduje dôvera a istota na trhu a posilňuje sa ochota investovať.“

Elektrolyzéry pre veľkosériovú výrobu
Vodík je pre spoločnosť Schaeffler strategickou oblasťou podnikania a súčasťou plánu Roadmap 2025. Elektrolyzéry pozostávajú z kovových bipolárnych dosiek, ktoré sú navrstvené do tzv. zväzkov. V chemickom procese sa voda (H2O) pomocou energie rozkladá na jej chemické zložky – plynný kyslík (O2) a vodík (H2). V rámci technologického partnerstva bude spoločnosť Schaeffler poskytovať elektrolyzéry s polymérnou elektrolytovou membránou (PEM). „Spoločnosť Schaeffler ponúka zväzky pre elektrolyzéry, ktoré sa dokonale hodia pre decentralizované aplikácie na výrobu vodíka,“ hovorí Florian Windisch, vedúci strategickej obchodnej jednotky pre vodík v divízii Industrial spoločnosti Schaeffler. „V rámci technologického partnerstva so spoločnosťou Lhyfe poskytneme toto know-how a budeme ho ďalej rozvíjať pre naše podnikanie v divízii Industrial. Toto partnerstvo dokazuje, že už dnes sme na trhu preferovaným partnerom pre inovatívne riešenia elektrolyzérov.“ Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG, k tomu dodal: „Spoločnosť Schaeffler je v oblasti vodíka na správnej ceste. Týmto partnerstvom podporujeme nielen naše aktivity v oblasti elektrolýzy a palivových článkov, ale aj naše kompetenčné centrum pre vodík v Herzogenaurachu. Obzvlášť ma teší, že okrem spoločného podniku so spoločnosťou Symbio sme v spoločnosti Lhyfe našli ďalšieho francúzskeho partnera, s ktorým budeme spoločne propagovať vodík v Európe.“

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať