Hľadaný výraz

Akvizícia ECO-Adapt SAS posilňuje portfólio Lifetime-Solutions spoločnosti Schaeffler

Pressrelease Stage Image
Získanie spoločnosti ECO-Adapt SAS posilňuje pozíciu spoločnosti Schaeffler ako inovatívneho lídra v oblasti prediktívnej údržby. Zákazníci profitujú z analýzy údajov od jediného poskytovateľa a zjednodušeného prístupu k celému radu riešení pre údržbu a opravy. Obrázok: ECO-Adapt

03.03.2023 | Kysuce / Skalica

  • Akvizícia posilňuje pozíciu spoločnosti Schaeffler ako inovatívneho lídra v oblasti riešení pre prediktívnu údržbu
  • Väčšia transparentnosť a menej výpadkov vďaka kombinácii produktov ECO-Adapt s existujúcou ponukou OPTIME
  • 100 % podiel prostredníctvom zmluvy o nákupe akcií

Spoločnosť Schaeffler, celosvetový dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel, dnes oznámila získanie 100 % akcií spoločnosti ECO-Adapt SAS. Spoločnosť ECO-Adapt SAS ponúka inovatívne riešenia monitorovania stavu založené na analýze elektrických signálov. Spoločnosť ponúka aj systémy na optimalizáciu spotreby energie.

Touto akvizíciou divízia Industrial spoločnosti Schaeffler rozširuje svoje portfólio v oblasti Lifetime Solutions a posilňuje svoju pozíciu v oblasti digitálne podporovanej prediktívnej údržby. Portfólio Lifetime Solutions zahŕňa množstvo riešení a služieb pre priemyselnú údržbu počas celej životnosti stroja – od vyhrievacích zariadení, nastavovacích nástrojov a riešení monitorovania stavu až po široký výber mazív a zodpovedajúcich automatických mazacích zariadení.

Doplnenie existujúcich riešení OPTIME o funkcie založené na diagnostike elektrických signálov
OPTIME Condition Monitoring dnes ponúka spoľahlivé riešenie pre prediktívnu údržbu priemyselných strojov na základe analýzy signálu údajov o vibráciách a teplote. ECO-Adapt dopĺňa túto ponuku poskytovaním informácií o údržbe na základe analýzy elektrických signálov, čím poskytuje dodatočné zabezpečenie pred možnými poruchami elektrických komponentov. Prevádzkovatelia majú výhodu, že pomocou komplexného systému prediktívnej údržby dokážu pokryť mechanické i elektrické problémy. Ide o významný krok smerom k udržateľnejšej prevádzke strojov.

S ECO-Adapt ponúka Schaeffler škálu nových produktov na optimalizáciu spotreby energie pri prevádzke
Produktový rad ECO-Adapt ponúka komplexnú paletu produktov, ktoré pokrývajú aj požiadavky zákazníkov na monitorovanie energie. ECO-Adapt spĺňa častú požiadavku zákazníkov: uľahčenie implementácie a používania monitorovania.

Produktový rad ECO-Adapt ponúka aj revolučné viacfázové merače na zlepšenie priemyselného podružného merania s plne cloudovým riešením vrátane vlastnej analytiky a dashboardov. Monitorovanie energie umožňuje optimalizovať spotrebu energie a poskytuje informácie na stanovenie optimálnych prevádzkových bodov strojov v energeticky najnáročnejších odvetviach, napríklad v cementárenskom, oceliarskom, celulózovo-papierenskom a mnohých ďalších.

„Monitorovanie stavu všetkých kritických komponentov hnacieho ústrojenstva je výzvou pre našich zákazníkov vo všetkých priemyselných odvetviach. Naši zákazníci potrebujú škálovateľné a komplexné monitorovacie riešenia, ktoré poskytujú podrobné informácie o stave mechanických i elektrických komponentov elektromotorov v rotačných strojoch. Vďaka našej spolupráci so spoločnosťou ECO-Adapt môžeme našim zákazníkom ponúknuť prvotriedne služby a riešenia pre ložiská, ako aj komponenty technológií elektrického pohonu – počas celého životného cyklu,“ hovorí Rauli Hantikainen, vedúci strategickej obchodnej jednotky Schaeffler Lifetime Solutions

Spoločnosť ECO-Adapt so sídlom v Paríži, založená v roku 2012, kombinuje inteligentný hardvér s analýzou údajov a vyvíja riešenia na analýzu a optimalizáciu spotreby energie a prediktívnu údržbu rotačných elektrických strojov. Riešenia spoločnosti ECO-Adapt využívajú stovky zákazníkov vo výrobných a údržbárskych oddeleniach spoločností MRO a OEM. Okrem toho sa používajú aj v komerčných objektoch.

„Schaeffler je pre nás ideálnym vlastníkom a strategickým partnerom, aby sme mohli pokračovať v úspešnom smerovaní aj v budúcnosti. Vďaka odborným skúsenostiam spoločnosti Schaeffler v oblasti priemyselnej automatizácie môžeme rozšíriť našu ponuku a získať nových zákazníkov. Spojenie našich silných stránok v oblasti výskumu a vývoja nám umožňuje uviesť na trh inovatívne produkty na monitorovanie stavu,“ hovorí Laurent Laparra, generálny riaditeľ spoločnosti ECO-Adapt.

Akvizícia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpnej zmluvy o nadobudnutí 100 % akcií. Strany sa dohodli, že nebudú zverejňovať finančné podrobnosti transakcie, ktorej dokončenie sa očakáva v prvej polovici roka 2023, ak budú splnené obvyklé podmienky uzavretia.

Rozšírenie portfólia Lifetime Solutions v rámci „Roadmap 2025“
V súlade so strategickým smerovaním formulovaným v pláne „Roadmap 2025“ spoločnosť Schaeffler pokračuje v rozširovaní svojho portfólia produktov a služieb pre životný cyklus aktív.

V tejto súvislosti ponúka priemyselná divízia spoločnosti Schaeffler svojim zákazníkom rozsiahly sortiment produktov a služieb, ktoré pomáhajú zákazníkom zvládať súčasné výzvy a využívať nové príležitosti. Cieľom je zvýšiť spoľahlivosť plánovania pre prevádzkovateľov zariadení minimalizovaním neplánovaných odstávok, maximalizovaním životnosti ložísk a strojov, zlepšením ich spoľahlivosti, čím sa zvyšuje aj prínos k udržateľnosti.

Získanie spoločnosti ECO-Adapt je ďalším strategickým krokom na posilnenie portfólia Lifetime Solutions spoločnosti Schaeffler. Nadväzuje na akvizíciu spoločnosti BEGA International B.V. (Bega) v roku 2021, popredného výrobcu špeciálneho náradia na montáž a demontáž valivých ložísk.

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať