Hľadaný výraz

Corinna Schittenhelm odchádza na konci roka 2023 z predstavenstva Schaeffler AG

Pressrelease Stage Image

03.03.2023 | Kysuce/SKalica

Corinna Schittenhelm, riaditeľka ľudských zdrojov v Schaeffler AG, dnes informovala dozornú radu o tom, že sa z osobných dôvodov neuchádza o predĺženie svojej zmluvy. Jej súčasná pracovná zmluva sa končí na konci tohto roka. Svoju funkciu bude naďalej vykonávať aj počas zostávajúceho obdobia.

Corinna Schittenhelm nastúpila do spoločnosti Schaeffler z firmy Osram Licht AG v roku 2016. Ako riaditeľka ľudských zdrojov zohrávala rozhodujúcu úlohu pri úspešnej realizácii prebiehajúcich transformačných programov a reštrukturalizácie oblasti ľudských zdrojov vrátane iniciatív v oblasti kvalifikácie.

Predseda dozornej rady Schaeffler AG a rodinný akcionár, pán Georg F. W. Schaeffler povedal: „Corinna Schittenhelm bola posledných sedem rokov zodpovedná za rezort ľudských zdrojov v spoločnosti Schaeffler a v tomto období sprevádzala spoločnosť procesmi ďalekosiahlych zmien. V mene dozornej rady Schaeffler AG by som sa chcel poďakovať pani Corinne Schittenhelm za jej doterajšiu prácu a jej nasadenie pre skupinu Schaeffler.“

Corinna Schittenhelm povedala: „Ďakujem našej rodinnej akcionárke a zastupujúcej predsedníčke dozornej rady, pani Marii-Elisabeth Schaeffler-Thumann, nášmu predsedovi dozornej rady a rodinnému akcionárovi, pánovi Georg F. W. Schaefflerovi, celej dozornej rade, ako aj mojim kolegom v predstavenstve za prejavenú dôveru v uplynulých rokoch. Špeciálne poďakovanie patrí členom podnikovej rady, ktorí napriek náročným okolnostiam so mnou vždy konštruktívne a s dôverou spolupracovali. V nadchádzajúcich mesiacoch budem s plným nasadením ďalej podporovať zahájené iniciatívy a projekty. Ľudia v spoločnosti Schaeffler mi počas môjho pôsobenia tu veľmi prirástli k srdcu a zostanem s touto rodinnou spoločnosťou spätá aj po mojom odchode.“

Nástupca bude včas oznámený.

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať