Hľadaný výraz

Zmena v dozornej rade Schaeffler AG

Pressrelease Stage Image
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann odstupuje z funkcie členky dozornej rady na valnom zhromaždení. Foto: Schaeffler

03.03.2023 | Kysuce/Skalica

  • Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann odchádza z funkcie členky dozornej rady na valnom zhromaždení
  • Pani Schaeffler-Thumann čestnou členkou dozornej rady Schaeffler AG
  • Katherina Reiche nominovaná na novú členku dozornej rady

Schaeffler AG oznamuje, že pani Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann sa z dôvodu veku rozhodla odstúpiť zo svojej funkcie v dozornej rade po hlavnom valnom zhromaždení 20. apríla 2023.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann povedala: „Posledné tri desaťročia môjho života som sa venovala predovšetkým spoločnosti Schaeffler a širšej rodine Schaeffler. Ako akcionár zostanem aj v budúcnosti so spoločnosťou v úzkom spojení a som rada, že môžem ďalšej generácii odovzdať prosperujúci podnik.“

Georg F. W. Schaeffler, predseda dozornej rady Schaeffler AG, poznamenal: „Neúnavné úsilie mojej mamy v prospech spoločnosti v dobrých i zlých časoch bolo rozhodujúce preto, aby spoločnosť Schaeffler dnes patrila k technologickým lídrom na svete a zostala vo väčšinovom rodinnom vlastníctve. Vďačíme jej za veľmi veľa a želáme jej všetko najlepšie.”

Jürgen Wechsler, zastupujúci predseda dozornej rady Schaeffler AG, dodal: „Pani Schaeffler-Thumann v svojom aktívnom období mimoriadnym spôsobom formovala spoločnosť ako rodinný podnik v pravom zmysle tohto slova. Záujmy zamestnancov boli pre ňu vždy najvyššou prioritou. Ďakujeme jej za jej celoživotné nasadenie a želáme jej všetko najlepšie na zaslúženom dôchodku.“

Dozorná rada na svojom zasadnutí 24. februára 2023 jednohlasne rozhodla, že po ukončení funkčného obdobia bude pani Schaeffler-Thumann udelený titul čestného člena dozornej rady Schaeffler AG.

Katherina Reiche nominovaná za nástupkyňu v dozornej rade
Dozorná rada valnému zhromaždeniu navrhuje pani Katherinu Reiche, generálnu riaditeľku Westenergie AG, ako kandidátku na nástupníctvo za pani Schaeffler-Thumann. Pani Reiche bola v rokoch 1998 – 2015 členkou Nemeckého spolkového snemu, a v rokoch 2009 – 2013 parlamentnou štátnou tajomníčkou na spolkovom ministerstve životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti. V období rokov 2015 až 2019 viedla Združenie komunálnych podnikov až do roku 2020, keď nastúpila na svoju súčasnú pozíciu v spoločnosti Westenergie AG. Od roku 2019 zastáva čestnú funkciu predsedníčky Národnej rady pre vodík spolkovej vlády.

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať