Hľadaný výraz

Valné zhromaždenie spoločnosti Schaeffler schválilo dividendu a zvolilo novú členku dozornej rady

Pressrelease Stage Image
Sídlo spoločnosti Schaeffler Herzogenaurach, Nemecko

20.04.2023 | Herzogenaurach / Kysuce, Skalica

  • Dividenda vo výške 45 eurocentov na prioritnú akciu
  • Solídny výkon v obchodnom roku 2022 napriek náročnému prostrediu
  • Ďalšie zdokonalenie stratégie udržateľnosti
  • Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann odchádza z dozornej rady, novou členkou dozornej rady zvolená Katherina Reiche

Akcionári spoločnosti Schaeffler AG, dodávateľa pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, dnes na riadnom valnom zhromaždení odsúhlasili dividendu vo výške navrhovanej predstavenstvom a dozornou radou. Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo virtuálne, sa v špičke zúčastnilo až 395 akcionárov. Akcionári využili toto podujatie a v digitálnej forme adresovali predstavenstvu svoje otázky týkajúce sa spoločnosti a obchodného roka 2022.

Dividenda vo výške 45 eurocentov na prioritnú akciu
Valné zhromaždenie schválilo dividendu vo výške 45 eurocentov na prioritnú akciu. Výplatný pomer tak predstavuje približne 48 %, čo je na hornej hranici cieľového koridoru 30 až 50 % na základe výsledku koncernu pripadajúceho na akcionárov pred započítaním osobitných položiek.

„Schaeffler je silná spoločnosť, ktorá napriek náročnému prostrediu v roku 2022 dosiahla solídne výsledky. Chceme, aby sa všetci investori mohli podieľať na tomto úspechu a opäť budeme vyplácať atraktívnu dividendu. Rok 2023 sme začali podľa očakávaní a sme na dobrej ceste k dosiahnutiu našich cieľov,“ povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG.

Solídny výkon v roku 2022 napriek náročnému prostrediu
Klaus Rosenfeld sa vo svojej správe zaoberal vývojom spoločnosti v uplynulom obchodnom roku a vysvetlil pozitívne a negatívne aspekty. Napriek zvýšeným obstarávacím nákladom a neistému makroekonomickému prostrediu sa v dôležitých oblastiach podarilo dosiahnuť rozhodujúci pokrok. Divízia Automotive Technologies je na úspešnej ceste transformácie, o čom svedčí príjem objednávok vo výške 5 miliárd eur v jej obchodnej divízii Elektromobilita. Silný dopyt v oblasti opráv a náhradných dielov viedol k nárastu tržieb v divízii Automotive Aftermarket na viac ako 2 miliardy eur. Okrem toho výrazný organický rast divízie Industrial sprevádzali tri významné akvizície. Klaus Rosenfeld vyzdvihol jedinečnú diverzifikáciu skupiny Schaeffler, ktorá bola v obchodnom roku 2022 základom silnej bilancie umožňujúcej vyplatiť atraktívnu dividendu.

Ďalšie zdokonalenie stratégie udržateľnosti

„Pre spoločnosť Schaeffler je téma udržateľnosti súčasne záväzkom i príležitosťou. Vzhľadom na postupujúce klimatické zmeny a pribúdajúce sociálne výzvy na celom svete sme presvedčení, že efektívne, okamžité a cielené opatrenia v najdôležitejších oblastiach sú v súčasnosti zásadnejšie ako kedykoľvek predtým,“ vysvetlil Klaus Rosenfeld vo svojom prejave k akcionárom dôvody ďalšej úpravy a zdokonalenia stratégie udržateľnosti počas obchodného roka 2022.

Ústredným prvkom je pritom dôsledné zameranie stratégie na tri dimenzie ESG: životné prostredie (Environment), sociálne témy (Social) a dobré vedenie spoločnosti (Governance). Ako základ pre realizáciu tejto stratégie skupina Schaeffler definovala svoje kľúčové oblasti udržateľnosti, doplnila ich o očakávania a požiadavky externých zainteresovaných strán a stanovila konkrétne ciele a merateľné ukazovatele.

Skutočnosť, že udržateľnosť je úzko prepojená s obchodnými aktivitami a príležitosťami troch divízií spoločnosti Schaeffler, ilustrovali tri konkrétne príklady. Po prvé, investícia divízie Automotive Technologies vo výške 50 miliónov eur do vývojového a výrobného campusu pre elektromobilitu v meste Bühl. Po druhé, rozhodujúca rola princípov obehového hospodárstva v divízii Automotive Aftermarket. Pričom tento princíp spoločnosť Schaeffler presadzuje aj v oblasti opráv a náhradných dielov a uplatňujú sa v celom koncerne. Po tretie, divízia Industrial v súčasnosti intenzívnejšie pracuje na škálovateľných riešeniach pre výrobu vodíka, čo je technológia, ktorá ponúka synergie aj pre oblasť Automotive a zdôrazňuje výhody vyváženej diverzifikácie spoločnosti.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann odstupuje z dozornej rady
Ako bolo oznámené 3. marca 2023, Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann dnes odstúpila z dozornej rady spoločnosti Schaeffler AG z dôvodu svojho veku. Valným zhromaždením bola prijatá nominácia Katheriny Reiche, ktorá bola zvolená za novú členku dozornej rady. Katherina Reiche je predsedníčkou predstavenstva spoločnosti Westenergie AG a od roku 2019 vykonáva čestnú funkciu predsedníčky Národnej rady pre vodík Spolkovej vlády.

„V mene dozornej rady, ale samozrejme aj osobne, by som chcel poďakovať svojej matke Marii-Elisabeth Schaeffler-Thumann za jej úspešnú prácu za posledných 27 rokov v prospech spoločnosti a jej zamestnancov. Aj keď naďalej zostáva akcionárkou a konateľkou spoločnosti INA Holding, dnes je jej posledný deň vo funkcii členky dozornej rady spoločnosti Schaeffler AG,“ povedal rodinný akcionár a predseda dozornej rady Georg F. W. Schaeffler. „Zároveň nás teší, že môžeme privítať Katherinu Reiche, skúsenú manažérku v oblasti vodíka, ktorá do našej dozornej rady prináša bohaté skúsenosti.“

Výsledky hlasovania a správy dozornej rady a predsedu predstavenstva k dnešnému valnému zhromaždeniu budú čoskoro k dispozícii na www.schaeffler.com/agm.

Výročná správa je k dispozícii na stránke www.schaeffler-annual-report.com.

Fotografie z valného zhromaždenia nájdete tu.

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať